Thông báo văn bản mới từ ngày 22-02-2021 đến ngày 01-03-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 22-02-2021 đến 01-03-2021


Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (01/03/2021) Công văn 1298/VPCP-QHQT năm 2021 về tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (26/02/2021) Công điện 02/CĐ-TCT năm 2021 về thực hiện thanh toán tiền sử dụng đất của cá nhân đã được ghi nợ trước ngày 01/03/2016 theo quy định tại Điều 2 Nghị định 79/2019/NĐ-CP do Tổng cục Thuế điện
 3. (26/02/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền xử lý tài sản khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quản lý
 4. (26/02/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về mức trần thù lao công chứng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 5. (26/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND quy định về Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hậu Giang
 6. (26/02/2021) Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2021 về ký Hiệp định Hợp tác tài chính 2016 giữa Việt Nam - Đức do Chính phủ ban hành
 7. (26/02/2021) Kế hoạch 929/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 8. (25/02/2021) Kế hoạch 429/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Lai Châu ban hành
 9. (25/02/2021) Quyết định 203/QĐ-BXD về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng năm 2021
 10. (25/02/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi và thời gian được hưởng chế độ hỗ trợ đối với các nội dung chi phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 11. (24/02/2021) Công văn 1485/BGTVT-VT năm 2021 thống nhất thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn của Thông tư 02/2021/TT-BGTVT; cách thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư 233/2016/TT-BTC do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (24/02/2021) Quyết định 235/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (24/02/2021) Nghị định 12/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá
 14. (24/02/2021) Công văn 1115/BYT-TB-CT năm 2021 về bảo đảm cung ứng và cập nhật thông tin chính xác về giá vật tư, thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm có liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 15. (24/02/2021) Công văn 974/BKHĐT-KTĐN năm 2021 về tiếp nhận các nguồn tài chính quốc tế để thực hiện đầu tư cho hạng mục an sinh xã hội, phát triển kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 16. (22/02/2021) Quyết định 753/QĐ-BNN-TTr về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 17. (22/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với chi phí tiền lương lao động trực tiếp trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (01/03/2021) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục vào Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
 2. (01/03/2021) Quyết định 878/QĐ-BGDĐT năm 2021 về thiết kế mẫu nhà vệ sinh cho cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (01/03/2021) Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, trong lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 4. (01/03/2021) Kế hoạch 159/KH-BGDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (27/02/2021) Công văn 572/UBND-KGVX năm 2021 về cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (27/02/2021) Công văn 571/SGDĐT-CTTT năm 2021 về cho học sinh trở lại học tập sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
 7. (26/02/2021) Quyết định 449/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên
 8. (26/02/2021) Quyết định 275/QĐ-TTg năm 2021 quy định cơ chế tài chính đặc thù của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (26/02/2021) Công văn 557/SGDĐT-CTTT năm 2021 về chuẩn bị điều kiện để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 10. (25/02/2021) Quyết định 626/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 11. (25/02/2021) Hướng dẫn 922/HD-UBND năm 2021 về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 12. (24/02/2021) Công văn 546/UBND-VX về cho phép học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh quay lại trường học tập từ ngày 01 tháng 3 năm 2021
 13. (24/02/2021) Quyết định 148/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và của cấp huyện, tỉnh Gia Lai
 14. (24/02/2021) Quyết định 920/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
 15. (23/02/2021) Công văn 23/CĐGD năm 2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay do Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 16. (22/02/2021) Quyết định 60/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (01/03/2021) Công văn 969/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Thông tư 06/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (26/02/2021) Công văn 930/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu dây chuyền máy móc phục vụ sản xuất phân bón do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (26/02/2021) Công văn 929/TCHQ-TXNK năm 2021 về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu là dụng cụ truyền máu, lọc máu do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (26/02/2021) Nghị quyết 24/NQ-CP năm 2021 thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử do Chính phủ ban hành
 5. (26/02/2021) Thông tư 17/2021/TT-BTC năm 2021 sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
 6. (26/02/2021) Circular No. 17/2021/TT-BTC dated February 26, 2021 on amendments to Circular No. 14/2015/TT-BTC on commodity classification, analysis for commodity classification; analysis for quality control and food safety inspection for import, export commodities
 7. (24/02/2021) Công văn 902/TCHQ-GSQL năm 2021 về Thông tư 07/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (24/02/2021) Công văn 294/GSQL-GQ2 năm 2021 về hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (24/02/2021) Công văn 895/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (24/02/2021) Công văn 898/TCHQ-TXNK năm 2021 hướng dẫn làm thủ tục xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (23/02/2021) Công văn 878/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại "tủ đông lạnh" do Tổng cục Hải quan ban hành
 12. (23/02/2021) Công văn 879/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đưa đi thuê gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (23/02/2021) Official Dispatch No. 879/TCHQ-TXNK dated February 23, 2021 on resolution of tax affairs for import commodities for manufacturing and export for toll manufacturing
 14. (23/02/2021) Công văn 880/TCHQ-TXNK năm 2021 xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đưa đi thuê gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (23/02/2021) Công văn 883/TCHQ-TXNK năm 2021 về đề nghị tái giám định mẫu do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (22/02/2021) Công văn 850/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng “Thuốc thú y Ecotraz 250” do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (22/02/2021) Công văn 855/TCHQ-TXNK năm 2021 về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ New Caledonia do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (22/02/2021) Công văn 856/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Thuốc thú y do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (01/03/2021) Quyết định 360/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
 2. (01/03/2021) Thông báo 14/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 95)
 3. (01/03/2021) Kế hoạch 263/KH-UBND về phòng, chống bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2021
 4. (01/03/2021) Quyết định 212/QĐ-BXD năm 2021 hướng dẫn xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch do Bộ Xây dựng ban hành
 5. (27/02/2021) Công văn 571/SGDĐT-CTTT năm 2021 về cho học sinh trở lại học tập sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
 6. (26/02/2021) Kế hoạch 206/KH-BYT triển khai công tác quốc phòng, an ninh của Bộ Y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 7. (26/02/2021) Nghị quyết 21/NQ-CP năm 2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Chính phủ ban hành
 8. (26/02/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2020/QĐ-UBND Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 9. (26/02/2021) Công văn 649/BCĐ-CV năm 2021 hướng dẫn bàn giao, quản lý người sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành
 10. (26/02/2021) Công văn 557/SGDĐT-CTTT năm 2021 về chuẩn bị điều kiện để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 11. (26/02/2021) Công văn 556/SYT-NVY năm 2021 về tăng cường báo cáo dịch bệnh COVID-19 theo Thông tư 54/2015/TT-BYT do Sở Y tế tỉnh Hải Dương ban hành
 12. (26/02/2021) Công văn 1040/BKHĐT-TH năm 2021 về chính sách hỗ trợ bổ sung cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 13. (26/02/2021) Thông báo 441/TB-BHXH về Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của quý II năm 2021 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 14. (26/02/2021) Công văn 929/TCHQ-TXNK năm 2021 về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu là dụng cụ truyền máu, lọc máu do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (26/02/2021) Thông báo 82/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 94)
 16. (26/02/2021) Công văn 1571/BGTVT-VT năm 2021 về tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 17. (26/02/2021) Công văn 1175/BYT-DP năm 2021 thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng nguy cơ do Bộ Y tế ban hành
 18. (26/02/2021) Resolution No. 21/NQ-CP dated February 26, 2021 on purchase and use of Covid-19 vaccines
 19. (26/02/2021) Công văn 570/UBND-KT năm 2021 về tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Hà Nội
 20. (26/02/2021) Thông tư 17/2021/TT-BTC năm 2021 sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
 21. (26/02/2021) Circular No. 17/2021/TT-BTC dated February 26, 2021 on amendments to Circular No. 14/2015/TT-BTC on commodity classification, analysis for commodity classification; analysis for quality control and food safety inspection for import, export commodities
 22. (25/02/2021) Thông báo 31/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 23. (25/02/2021) Thông báo 427/TB-BHXH năm 2021 về Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu cho người nước ngoài do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 24. (25/02/2021) Quyết định 626/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 25. (25/02/2021) Quyết định 192/QĐ-BXD năm 2021 về kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) thuộc Bộ Xây dựng
 26. (25/02/2021) Thông báo 554/TB-BCĐ năm 2021 hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 cho người lái xe do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành
 27. (24/02/2021) Công văn 1193/VPCP-KTTH năm 2021 về tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 28. (24/02/2021) Công văn 549/UBND-VX năm 2021 về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 29. (24/02/2021) Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
 30. (24/02/2021) Kế hoạch 414/KH-BHXH về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 của ngành bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 31. (24/02/2021) Công văn 1115/BYT-TB-CT năm 2021 về bảo đảm cung ứng và cập nhật thông tin chính xác về giá vật tư, thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm có liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 32. (23/02/2021) Công văn 1113/CV-BCĐ năm 2021 về tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý đối với các trường hợp xin nhập cảnh Việt Nam để phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
 33. (23/02/2021) Công văn 539/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn tạm thời công tác lấy mẫu và bàn giao mẫu xét nghiệm SARS - CoV-2 thực hiện Kế hoạch 570/KH-BCĐ do Sở Y tế tỉnh Hải Dương ban hành
 34. (23/02/2021) Quyết định 1355/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của Bộ Y tế
 35. (23/02/2021) Quyết định 1353/QĐ-BYT năm 2021 sửa đổi "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2" tại Quyết định 5481/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành
 36. (23/02/2021) Công văn 1096/BYT-MT năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tại nơi làm việc do Bộ Y tế ban hành
 37. (23/02/2021) Công văn 1089/BYT-MT năm 2021 về tiếp tục triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW do Bộ Y tế ban hành
 38. (23/02/2021) Chỉ thị 03/CT-BYT về triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trong Ngành y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 39. (23/02/2021) Chỉ thị 02/CT-BYT về công tác quốc phòng, an ninh trong Ngành Y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 40. (23/02/2021) Thông báo 12/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 93)
 41. (23/02/2021) Công văn 1095/BYT-MT năm 2021 về kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu công nghiệp do Bộ Y tế ban hành
 42. (23/02/2021) Công văn 1468/BGTVT-CYT năm 2021 về đảm bảo lưu thông hàng hóa thuận lợi và an toàn phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 43. (23/02/2021) Công văn 23/CĐGD năm 2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay do Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 44. (23/02/2021) Công văn 1438/QLD-KD năm 2021 triển khai Chỉ thị 06/CT-TTg do Cục Quản lý Dược ban hành
 45. (23/02/2021) Công văn 532/SYT-NVY năm 2021 về tổ chức hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh của nhân dân trong vùng cách ly y tế (vùng phong tỏa) do Sở Y tế tỉnh Hải Dương
 46. (22/02/2021) Công văn 1074/BYT-TB-CT năm 2021 về tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh đảm bảo chất lượng trang thiết bị y tế phòng chống dịch do Bộ Y tế ban hành
 47. (22/02/2021) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 48. (22/02/2021) Quyết định 539/QĐ-UBND năm 2021 về thiết lập các vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Chỉ đạo phòng dịch bệnh Covid-19 thành phố Hải Phòng ban hành
 49. (22/02/2021) Quyết định 1347/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành
 50. (22/02/2021) Công văn 410/SGTVT-QLVT năm 2021 về dừng hoạt động vận tải hành khách du lịch, xe buýt và xe taxi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 51. (22/02/2021)

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (01/03/2021) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục vào Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
 2. (01/03/2021) Quyết định 453/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
 3. (01/03/2021) Quyết định 360/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
 4. (01/03/2021) Quyết định 170/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
 5. (01/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2016/QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 6. (01/03/2021) Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, trong lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 7. (01/03/2021) Kế hoạch 159/KH-BGDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 8. (01/03/2021) Công văn 793/BNV-BCĐ về hướng dẫn một số vướng mắc trong Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
 9. (01/03/2021) Quyết định 437/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2021
 10. (28/02/2021) Quyết định 106/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum
 11. (26/02/2021) Quyết định 277/QĐ-TTg năm 2021 về danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (26/02/2021) Quyết định 449/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên
 13. (26/02/2021) Quyết định 974/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội
 14. (26/02/2021) Kế hoạch 16/KH-VKSTC về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 15. (26/02/2021) Kế hoạch 61/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2021
 16. (26/02/2021) Quyết định 103/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Địa phương II do Ủy ban Dân tộc ban hành
 17. (26/02/2021) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ
 18. (26/02/2021) Quyết định 443/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 19. (26/02/2021) Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
 20. (25/02/2021) Công văn 1250/VPCP-KSTT năm 2021 triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do Văn phòng Chính phủ ban hành
 21. (25/02/2021) Quyết định 27/QĐ-TANDTC năm 2021 về Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 22. (25/02/2021) Công văn 174/UBDT-TCCB về lập hồ sơ tinh giản biên chế năm 2021 theo Nghị định 143/2020/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành
 23. (25/02/2021) Công văn 172/UBDT-KHTC về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 24. (25/02/2021) Quyết định 161/QĐ-KTNN năm 2021 về Quy chế làm việc của Vụ Pháp chế do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
 25. (25/02/2021) Quyết định 102/QĐ-UBDT năm 2021 về tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
 26. (25/02/2021) Quyết định 192/QĐ-BXD năm 2021 về kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) thuộc Bộ Xây dựng
 27. (25/02/2021) Quyết định 670/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới/ bãi bỏ lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa
 28. (25/02/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi và thời gian được hưởng chế độ hỗ trợ đối với các nội dung chi phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 29. (25/02/2021)
 30. (24/02/2021) Quyết định 101/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Nhà khách Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
 31. (24/02/2021) Quyết định 147/QĐ-BNV về tuyển dụng và phân công nhiệm vụ Giám sát viên cấp Trung ương phục vụ cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
 32. (24/02/2021) Quyết định 240/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 33. (24/02/2021) Quyết định 235/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 34. (24/02/2021) Kế hoạch 57/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành thủ tục hành chính năm 2021 do tỉnh Hà Giang ban hành
 35. (24/02/2021) Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới, 07 bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Gia Lai
 36. (24/02/2021) Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
 37. (24/02/2021) Quyết định 150/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 08 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
 38. (24/02/2021) Quyết định 218/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh
 39. (24/02/2021) Quyết định 148/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và của cấp huyện, tỉnh Gia Lai
 40. (24/02/2021) Quyết định 920/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
 41. (23/02/2021) Quyết định 170/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình
 42. (23/02/2021) Hướng dẫn 20/HD-VKSTC năm 2021 về hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 43. (23/02/2021) Chỉ thị 02/CT-BYT về công tác quốc phòng, an ninh trong Ngành Y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 44. (23/02/2021) Quyết định 286/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 45. (23/02/2021) Công văn 453/BTP-VĐCXDPL năm 2021 về rà soát, đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
 46. (23/02/2021) Công văn 1438/QLD-KD năm 2021 triển khai Chỉ thị 06/CT-TTg do Cục Quản lý Dược ban hành
 47. (23/02/2021) Quyết định 259/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2021
 48. (22/02/2021) Quyết định 280/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 49. (22/02/2021) Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ Bắc Ninh
 50. (22/02/2021) Quyết định 252/QĐ-BTP về Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (01/03/2021) Decree No. 13/2021/ND-CP dated March 01, 2021 on dialogues with the youth and mechanisms, policies and measures for implementation of policies for youths aged between full sixteen and eighteen years old
 2. (01/03/2021) Quyết định 271/QĐ-BTP Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên của Bộ Tư pháp năm 2021
 3. (01/03/2021) Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
 4. (01/03/2021) Công văn 533/UBQGVTE-VP năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em do Ủy ban Quốc gia về trẻ em ban hành
 5. (28/02/2021) Quyết định 106/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum
 6. (26/02/2021) Công văn 33/CĐBTP-BNC hướng dẫn tổ chức Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 năm 2021 do Công đoàn Bộ Tư pháp ban hành
 7. (26/02/2021) Công văn 560/UBND-NCPC năm 2021 về tăng cường phòng, chống vi phạm về tiếng ồn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 8. (25/02/2021) Quyết định 148/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Kế hoạch hoá gia đình Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
 9. (25/02/2021) Quyết định 718/QÐ-BVHTTDL phê duyệt Kế hoạch sản xuất các Chương trình phục vụ đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 10. (25/02/2021) Công văn 165/UBDT-CSDT năm 2021 về Kế hoạch triển khai Kết luận 92-KL/TW do Ủy ban Dân tộc ban hành
 11. (24/02/2021) Quyết định 64/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”
 12. (24/02/2021) Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới, 07 bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Gia Lai
 13. (24/02/2021) Quyết định 150/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 08 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
 14. (24/02/2021) Quyết định 65/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”
 15. (24/02/2021) Công văn 551/BVHTTDL-PC năm 2021 về phân công thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 16. (24/02/2021) Công văn 974/BKHĐT-KTĐN năm 2021 về tiếp nhận các nguồn tài chính quốc tế để thực hiện đầu tư cho hạng mục an sinh xã hội, phát triển kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 17. (24/02/2021) Kế hoạch 75/KH-UBND về điều trị, cai nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2021 do tỉnh Lào Cai ban hành
 18. (23/02/2021) Công văn 375/LĐTBXH-TE hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 19. (22/02/2021) Quyết định 1347/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (01/03/2021) Công văn 6148/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với dịch vụ in sách chính trị, pháp luật do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (01/03/2021) Công văn 6147/CTHN-TTHT năm 2021 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng biếu tặng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (01/03/2021) Công văn 6146/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế giá trị gia tăng của chi nhánh hạch toán phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (01/03/2021) Công văn 6268/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tập trung của Chi nhánh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (01/03/2021) Công văn 969/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Thông tư 06/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (26/02/2021) Công văn 6017/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (26/02/2021) Công văn 5915/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định ưu đãi, miễn trừ thuế cho viên chức ngoại giao do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (26/02/2021) Công văn 929/TCHQ-TXNK năm 2021 về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu là dụng cụ truyền máu, lọc máu do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (26/02/2021) Công văn 5911/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (26/02/2021) Công văn 1938/BTC-TCT năm 2021 thực hiện Thông tư 156/2013/TT-BTC và các Thông tư khác do Bộ Tài chính ban hành
 11. (26/02/2021) Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
 12. (25/02/2021) Công văn 5793/CTHN-TTHT năm 2021 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (24/02/2021) Công văn 459/TCT-DNNCN năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 14. (24/02/2021) Công văn 5718/CTHN-TTHT năm 2021 về phân bổ công cụ dụng cụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (24/02/2021) Công văn 5723/CTHN-TTHT năm 2021 về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (23/02/2021) Công văn 879/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đưa đi thuê gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (23/02/2021) Official Dispatch No. 879/TCHQ-TXNK dated February 23, 2021 on resolution of tax affairs for import commodities for manufacturing and export for toll manufacturing
 18. (23/02/2021) Công văn 880/TCHQ-TXNK năm 2021 xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đưa đi thuê gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (22/02/2021) Công văn 429/TCT-TTKT năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng có rủi ro cao do Tổng cục Thuế ban hành
 20. (22/02/2021) Công văn 427/TCT-TTHT năm 2021 về giới thiệu điểm mới và triển khai Thông tư hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 21. (22/02/2021) Công văn 428/TCT-TTKT năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng có rủi ro cao do Tổng cục Thuế ban hành
 22. (22/02/2021) Công văn 850/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng “Thuốc thú y Ecotraz 250” do Tổng cục Hải quan ban hành
 23. (22/02/2021) Công văn 855/TCHQ-TXNK năm 2021 về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ New Caledonia do Tổng cục Hải quan ban hành
 24. (22/02/2021) Công văn 856/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Thuốc thú y do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (01/03/2021) Quyết định 1002/QĐ-UBND năm 2021 công bố hiện trạng rừng thành phố Hà Nội năm 2020
 2. (01/03/2021) Kế hoạch 50/KH-UBND về Phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
 3. (27/02/2021) Công văn 1281/VPCP-CN năm 2021 về xử lý thông tin Báo Lao động điện tử phản ánh về cơ chế đấu thầu đối với các dự án điện mặt trời quy mô lớn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (26/02/2021) Quyết định 73/QĐ-UBND năm 2021 công bố hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020
 5. (25/02/2021) Công văn 823/BTNMT-TCMT năm 2021 về tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 6. (24/02/2021) Công văn 1199/VPCP-NN năm 2021 về giao chuẩn bị “Hội nghị của Chính phủ sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (24/02/2021) Công văn 414/ĐCKS-ĐC năm 2021 về phối hợp thực hiện Đề án “Điều tra đánh giá antimon và khoáng sản đi kèm vùng Tây Bắc” do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành
 8. (23/02/2021) Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí do tỉnh Ninh Bình ban hành
 9. (23/02/2021) Quyết định 1355/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của Bộ Y tế
 10. (23/02/2021) Chỉ thị 03/CT-BYT về triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trong Ngành y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 11. (23/02/2021) Quyết định 526/QĐ-UBND năm 2021 công bố hiện trạng rừng tỉnh Lào Cai, năm 2020
 12. (22/02/2021) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2021 về quản lý chất lượng không khí tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (01/03/2021) Thông tư 05/2021/TT-BGTVT về sửa đổi Thông tư 33/2018/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt và Thông tư 24/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (01/03/2021) Công văn 1670/BGTVT-ATGT năm 2021 về tăng cường triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (01/03/2021) Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2021 triển khai Nghị quyết 1213/NQ-UBTVQH14 về chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần Quốc lộ 45-Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Chính phủ ban hành
 4. (26/02/2021) Thông tư 04/2021/TT-BGTVT năm 2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (26/02/2021) Công văn 1571/BGTVT-VT năm 2021 về tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (25/02/2021) Thông báo 554/TB-BCĐ năm 2021 hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 cho người lái xe do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành
 7. (24/02/2021) Công văn 1485/BGTVT-VT năm 2021 thống nhất thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn của Thông tư 02/2021/TT-BGTVT; cách thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư 233/2016/TT-BTC do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (23/02/2021) Quyết định 286/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 9. (23/02/2021) Công văn 1468/BGTVT-CYT năm 2021 về đảm bảo lưu thông hàng hóa thuận lợi và an toàn phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (22/02/2021) Quyết định 221/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Quyết định 200/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (22/02/2021) Quyết định 280/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
 12. (22/02/2021) Công văn 410/SGTVT-QLVT năm 2021 về dừng hoạt động vận tải hành khách du lịch, xe buýt và xe taxi trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực Thương mại

 1. (01/03/2021) Kế hoạch 49/KH-UBND về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2021
 2. (27/02/2021) Công văn 1282/VPCP-CN năm 2021 về Nghiên cứu thông tin Trang điện tử Financial Time nêu về nguyên liệu thô toàn cầu đang đứng trước siêu chu kỳ tăng giá, nhờ sức bật của kinh tế toàn cầu ở thời kỳ hậu Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (26/02/2021) Thông báo 32/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (26/02/2021) Quyết định 283/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thái Hòa - Liên Sơn - Liên Hòa (khu vực II- giai đoạn 1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (26/02/2021) Quyết định 276/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án khu công nghiệp Hoàng Mai I, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (26/02/2021) Công văn 570/UBND-KT năm 2021 về tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Hà Nội
 7. (25/02/2021) Quyết định 259/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (25/02/2021) Công văn 992/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 9. (25/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND về phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 10. (24/02/2021) Công văn 906/TCHQ-GSQL về kế hoạch chống gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp năm 2021 do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (24/02/2021) Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (24/02/2021) Chỉ thị 3/CT-UBND về tổ chức thực hiện tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Lào Cai
 13. (23/02/2021) Công văn 216/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (23/02/2021) Công văn 1095/BYT-MT năm 2021 về kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu công nghiệp do Bộ Y tế ban hành
 15. (22/02/2021) Quyết định 221/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Quyết định 200/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (22/02/2021) Công văn 1155/VPCP-KTTH năm 2021 về kết quả rà soát, hoàn thiện các quy định về chống độc quyền, tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (22/02/2021) Quyết định 183/QĐ-BKHĐT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 2289/QĐ-TTg Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (01/03/2021) Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2021 triển khai Nghị quyết 1213/NQ-UBTVQH14 về chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần Quốc lộ 45-Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Chính phủ ban hành
 2. (27/02/2021) Công văn 1281/VPCP-CN năm 2021 về xử lý thông tin Báo Lao động điện tử phản ánh về cơ chế đấu thầu đối với các dự án điện mặt trời quy mô lớn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (26/02/2021) Quyết định 283/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thái Hòa - Liên Sơn - Liên Hòa (khu vực II- giai đoạn 1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (26/02/2021) Quyết định 276/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án khu công nghiệp Hoàng Mai I, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (26/02/2021) Quyết định 282/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (25/02/2021) Chỉ thị 4/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 7. (23/02/2021) Quyết định 226/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Cổ Chiên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (23/02/2021) Quyết định 229/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sông Lô II, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (23/02/2021) Quyết định 230/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (23/02/2021) Công văn 958/BKHĐT-TH năm 2021 báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 11. (22/02/2021) Quyết định 224/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (22/02/2021) Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (26/02/2021) Công văn 444/BHXH-CST năm 2021 về rà soát, bổ sung số điện thoại của người tham gia trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 2. (23/02/2021) Công văn 396/BHXH-TCKT năm 2021 về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 3. (23/02/2021) Official Dispatch No. 396/BHXH-TCKT dated February 23, 2021 on monthly payment of retirement pensions, social insurance and unemployment insurance benefits during the period of continued application of urgent measures for Covid-19 prevention and control
 4. (22/02/2021) Công văn 427/TCT-TTHT năm 2021 về giới thiệu điểm mới và triển khai Thông tư hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (22/02/2021) Công văn 362/LĐTBXH-BHXH năm 2021 thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (22/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với chi phí tiền lương lao động trực tiếp trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (26/02/2021) Công văn 444/BHXH-CST năm 2021 về rà soát, bổ sung số điện thoại của người tham gia trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 2. (26/02/2021) Thông báo 441/TB-BHXH về Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của quý II năm 2021 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (25/02/2021) Thông báo 427/TB-BHXH năm 2021 về Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu cho người nước ngoài do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 4. (24/02/2021) Kế hoạch 414/KH-BHXH về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 của ngành bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 5. (23/02/2021) Công văn 396/BHXH-TCKT năm 2021 về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 6. (23/02/2021) Official Dispatch No. 396/BHXH-TCKT dated February 23, 2021 on monthly payment of retirement pensions, social insurance and unemployment insurance benefits during the period of continued application of urgent measures for Covid-19 prevention and control

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (01/03/2021) Quyết định 347/QĐ-UBND năm 2021 Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 2. (01/03/2021) Quyết định 442/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
 3. (27/02/2021) Công văn 1285/VPCP-NN năm 2021 về điều chỉnh cơ chế sử dụng đất trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (26/02/2021) Công điện 02/CĐ-TCT năm 2021 về thực hiện thanh toán tiền sử dụng đất của cá nhân đã được ghi nợ trước ngày 01/03/2016 theo quy định tại Điều 2 Nghị định 79/2019/NĐ-CP do Tổng cục Thuế điện
 5. (26/02/2021) Quyết định 65/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
 6. (26/02/2021) Quyết định 64/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
 7. (26/02/2021) Quyết định 66/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
 8. (26/02/2021) Quyết định 70/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
 9. (26/02/2021) Quyết định 72/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 10. (26/02/2021) Kế hoạch 929/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 11. (26/02/2021) Quyết định 67/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
 12. (25/02/2021) Quyết định 384/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
 13. (25/02/2021) Công văn 231/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (25/02/2021) Công văn 5793/CTHN-TTHT năm 2021 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (24/02/2021) Quyết định 64/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”
 16. (24/02/2021) Quyết định 65/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”
 17. (24/02/2021) Quyết định 279/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
 18. (23/02/2021) Công văn 1166/VPCP-NN năm 2021 thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (22/02/2021) Công văn 209/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (22/02/2021)

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (01/03/2021) Kế hoạch 36/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2021
 2. (01/03/2021) Quyết định 212/QĐ-BXD năm 2021 hướng dẫn xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch do Bộ Xây dựng ban hành
 3. (26/02/2021) Quyết định 203/QĐ-HĐQHQG năm 2021 về Kế hoạch lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Chủ tịch Hội đồng quy hoạch Quốc gia ban hành
 4. (25/02/2021) Quyết định 781/QĐ-BNN-TCCB năm 2021 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua yêu nước “Toàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh” giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 5. (24/02/2021) Quyết định 241/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (23/02/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng; quy mô công trình và thời hạn tồn tại của công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 7. (23/02/2021) Quyết định 228/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (22/02/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng


Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (01/03/2021) Quyết định 1002/QĐ-UBND năm 2021 công bố hiện trạng rừng thành phố Hà Nội năm 2020
 2. (01/03/2021) Kế hoạch 50/KH-UBND về Phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021
 3. (27/02/2021) Công văn 1281/VPCP-CN năm 2021 về xử lý thông tin Báo Lao động điện tử phản ánh về cơ chế đấu thầu đối với các dự án điện mặt trời quy mô lớn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (26/02/2021) Quyết định 73/QĐ-UBND năm 2021 công bố hiện trạng rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020
 5. (25/02/2021) Công văn 823/BTNMT-TCMT năm 2021 về tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 6. (24/02/2021) Công văn 1199/VPCP-NN năm 2021 về giao chuẩn bị “Hội nghị của Chính phủ sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (24/02/2021) Công văn 414/ĐCKS-ĐC năm 2021 về phối hợp thực hiện Đề án “Điều tra đánh giá antimon và khoáng sản đi kèm vùng Tây Bắc” do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành
 8. (23/02/2021) Kế hoạch 28/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí do tỉnh Ninh Bình ban hành
 9. (23/02/2021) Quyết định 1355/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của Bộ Y tế
 10. (23/02/2021) Chỉ thị 03/CT-BYT về triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trong Ngành y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 11. (23/02/2021) Quyết định 526/QĐ-UBND năm 2021 công bố hiện trạng rừng tỉnh Lào Cai, năm 2020
 12. (22/02/2021) Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2021 về quản lý chất lượng không khí tỉnh Hà Giang
 13. (01/03/2021) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 42:2020/BTNMT về Chuẩn thông tin địa lý cơ sở

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (01/03/2021) Công văn 1298/VPCP-QHQT năm 2021 về tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (26/02/2021) Công điện 02/CĐ-TCT năm 2021 về thực hiện thanh toán tiền sử dụng đất của cá nhân đã được ghi nợ trước ngày 01/03/2016 theo quy định tại Điều 2 Nghị định 79/2019/NĐ-CP do Tổng cục Thuế điện
 3. (26/02/2021) Nghị quyết 25/NQ-CP năm 2021 về ký Hiệp định Hợp tác tài chính 2016 giữa Việt Nam - Đức do Chính phủ ban hành
 4. (26/02/2021) Kế hoạch 929/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 5. (25/02/2021) Kế hoạch 429/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Lai Châu ban hành
 6. (25/02/2021) Quyết định 203/QĐ-BXD về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng năm 2021
 7. (25/02/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi và thời gian được hưởng chế độ hỗ trợ đối với các nội dung chi phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 8. (24/02/2021) Công văn 1485/BGTVT-VT năm 2021 thống nhất thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn của Thông tư 02/2021/TT-BGTVT; cách thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư 233/2016/TT-BTC do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (24/02/2021) Quyết định 235/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (24/02/2021) Công văn 1115/BYT-TB-CT năm 2021 về bảo đảm cung ứng và cập nhật thông tin chính xác về giá vật tư, thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm có liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 11. (24/02/2021) Công văn 974/BKHĐT-KTĐN năm 2021 về tiếp nhận các nguồn tài chính quốc tế để thực hiện đầu tư cho hạng mục an sinh xã hội, phát triển kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 12. (22/02/2021) Quyết định 753/QĐ-BNN-TTr về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 13. (01/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 14. (01/03/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND quy định mức chi xây dựng tiêu chuẩn cơ sở áp dụng trong hoạt động của cơ quan nhà nước và quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Long An
 15. (28/02/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tự nguyện đóng góp đối với người cao tuổi có nhu cầu vào sống tại Trung tâm nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Yên
 16. (22/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 17. (25/02/2021) Thông tư 14/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (01/03/2021) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục vào Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
 2. (01/03/2021) Quyết định 878/QĐ-BGDĐT năm 2021 về thiết kế mẫu nhà vệ sinh cho cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (01/03/2021) Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, trong lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 4. (01/03/2021) Kế hoạch 159/KH-BGDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (27/02/2021) Công văn 572/UBND-KGVX năm 2021 về cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành
 6. (27/02/2021) Công văn 571/SGDĐT-CTTT năm 2021 về cho học sinh trở lại học tập sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
 7. (26/02/2021) Quyết định 449/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên
 8. (26/02/2021) Quyết định 275/QĐ-TTg năm 2021 quy định cơ chế tài chính đặc thù của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (26/02/2021) Công văn 557/SGDĐT-CTTT năm 2021 về chuẩn bị điều kiện để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 10. (25/02/2021) Quyết định 626/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 11. (25/02/2021) Hướng dẫn 922/HD-UBND năm 2021 về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 12. (24/02/2021) Công văn 546/UBND-VX về cho phép học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh quay lại trường học tập từ ngày 01 tháng 3 năm 2021
 13. (24/02/2021) Quyết định 148/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và của cấp huyện, tỉnh Gia Lai
 14. (24/02/2021) Quyết định 920/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
 15. (23/02/2021) Công văn 23/CĐGD năm 2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay do Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 16. (22/02/2021) Quyết định 60/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (01/03/2021) Công văn 969/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Thông tư 06/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (26/02/2021) Công văn 930/TCHQ-TXNK năm 2021 về nhập khẩu dây chuyền máy móc phục vụ sản xuất phân bón do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (26/02/2021) Công văn 929/TCHQ-TXNK năm 2021 về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu là dụng cụ truyền máu, lọc máu do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (26/02/2021) Nghị quyết 24/NQ-CP năm 2021 thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử do Chính phủ ban hành
 5. (24/02/2021) Công văn 902/TCHQ-GSQL năm 2021 về Thông tư 07/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (24/02/2021) Công văn 294/GSQL-GQ2 năm 2021 về hướng dẫn thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (24/02/2021) Công văn 895/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (24/02/2021) Công văn 898/TCHQ-TXNK năm 2021 hướng dẫn làm thủ tục xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (23/02/2021) Công văn 878/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại "tủ đông lạnh" do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (23/02/2021) Công văn 879/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đưa đi thuê gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (23/02/2021) Official Dispatch No. 879/TCHQ-TXNK dated February 23, 2021 on resolution of tax affairs for import commodities for manufacturing and export for toll manufacturing
 12. (23/02/2021) Công văn 880/TCHQ-TXNK năm 2021 xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đưa đi thuê gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
 13. (23/02/2021) Công văn 883/TCHQ-TXNK năm 2021 về đề nghị tái giám định mẫu do Tổng cục Hải quan ban hành
 14. (22/02/2021) Công văn 850/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng “Thuốc thú y Ecotraz 250” do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (22/02/2021) Công văn 855/TCHQ-TXNK năm 2021 về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ New Caledonia do Tổng cục Hải quan ban hành
 16. (22/02/2021) Công văn 856/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Thuốc thú y do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (01/03/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-TTg về Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (01/03/2021) Decision No. 01/2021/QD-TTg dated January 5, 2021 on list of import and export services of Vietnam

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (01/03/2021) Quyết định 360/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
 2. (01/03/2021) Thông báo 14/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 95)
 3. (01/03/2021) Kế hoạch 263/KH-UBND về phòng, chống bệnh không lây nhiễm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2021
 4. (01/03/2021) Quyết định 212/QĐ-BXD năm 2021 hướng dẫn xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch do Bộ Xây dựng ban hành
 5. (27/02/2021) Công văn 571/SGDĐT-CTTT năm 2021 về cho học sinh trở lại học tập sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
 6. (26/02/2021) Kế hoạch 206/KH-BYT triển khai công tác quốc phòng, an ninh của Bộ Y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 7. (26/02/2021) Nghị quyết 21/NQ-CP năm 2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 do Chính phủ ban hành
 8. (26/02/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2020/QĐ-UBND Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 9. (26/02/2021) Công văn 649/BCĐ-CV năm 2021 hướng dẫn bàn giao, quản lý người sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành
 10. (26/02/2021) Công văn 557/SGDĐT-CTTT năm 2021 về chuẩn bị điều kiện để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành
 11. (26/02/2021) Công văn 556/SYT-NVY năm 2021 về tăng cường báo cáo dịch bệnh COVID-19 theo Thông tư 54/2015/TT-BYT do Sở Y tế tỉnh Hải Dương ban hành
 12. (26/02/2021) Công văn 1040/BKHĐT-TH năm 2021 về chính sách hỗ trợ bổ sung cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 13. (26/02/2021) Thông báo 441/TB-BHXH về Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của quý II năm 2021 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 14. (26/02/2021) Công văn 929/TCHQ-TXNK năm 2021 về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu là dụng cụ truyền máu, lọc máu do Tổng cục Hải quan ban hành
 15. (26/02/2021) Thông báo 82/TB-VP năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 94)
 16. (26/02/2021) Công văn 1571/BGTVT-VT năm 2021 về tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 17. (26/02/2021) Công văn 1175/BYT-DP năm 2021 thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng nguy cơ do Bộ Y tế ban hành
 18. (26/02/2021) Resolution No. 21/NQ-CP dated February 26, 2021 on purchase and use of Covid-19 vaccines
 19. (26/02/2021) Công văn 570/UBND-KT năm 2021 về tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Hà Nội
 20. (25/02/2021) Thông báo 31/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 21. (25/02/2021) Thông báo 427/TB-BHXH năm 2021 về Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu cho người nước ngoài do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 22. (25/02/2021) Quyết định 626/QĐ-BCĐ năm 2021 về Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 23. (25/02/2021) Quyết định 192/QĐ-BXD năm 2021 về kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) thuộc Bộ Xây dựng
 24. (25/02/2021) Thông báo 554/TB-BCĐ năm 2021 hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 cho người lái xe do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành
 25. (24/02/2021) Công văn 1193/VPCP-KTTH năm 2021 về tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 26. (01/03/2021) Công văn 549/UBND-VX năm 2021 về tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 27. (24/02/2021) Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
 28. (24/02/2021) Kế hoạch 414/KH-BHXH về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 của ngành bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 29. (24/02/2021) Công văn 1115/BYT-TB-CT năm 2021 về bảo đảm cung ứng và cập nhật thông tin chính xác về giá vật tư, thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm có liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành
 30. (23/02/2021) Công văn 1113/CV-BCĐ năm 2021 về tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý đối với các trường hợp xin nhập cảnh Việt Nam để phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
 31. (23/02/2021) Công văn 539/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn tạm thời công tác lấy mẫu và bàn giao mẫu xét nghiệm SARS - CoV-2 thực hiện Kế hoạch 570/KH-BCĐ do Sở Y tế tỉnh Hải Dương ban hành
 32. (23/02/2021) Quyết định 1355/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 của Bộ Y tế
 33. (23/02/2021) Quyết định 1353/QĐ-BYT năm 2021 sửa đổi "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2" tại Quyết định 5481/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành
 34. (23/02/2021) Công văn 1096/BYT-MT năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới tại nơi làm việc do Bộ Y tế ban hành
 35. (23/02/2021) Công văn 1089/BYT-MT năm 2021 về tiếp tục triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW do Bộ Y tế ban hành
 36. (23/02/2021) Chỉ thị 03/CT-BYT về triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trong Ngành y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 37. (23/02/2021) Chỉ thị 02/CT-BYT về công tác quốc phòng, an ninh trong Ngành Y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 38. (23/02/2021) Thông báo 12/TB-BCĐ năm 2021 về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội (tại phiên họp số 93)
 39. (23/02/2021) Công văn 1095/BYT-MT năm 2021 về kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu công nghiệp do Bộ Y tế ban hành
 40. (23/02/2021) Công văn 1468/BGTVT-CYT năm 2021 về đảm bảo lưu thông hàng hóa thuận lợi và an toàn phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 41. (23/02/2021) Công văn 23/CĐGD năm 2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn hiện nay do Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 42. (23/02/2021) Công văn 1438/QLD-KD năm 2021 triển khai Chỉ thị 06/CT-TTg do Cục Quản lý Dược ban hành
 43. (23/02/2021) Công văn 532/SYT-NVY năm 2021 về tổ chức hoạt động cấp cứu, khám chữa bệnh của nhân dân trong vùng cách ly y tế (vùng phong tỏa) do Sở Y tế tỉnh Hải Dương
 44. (22/02/2021) Công văn 1074/BYT-TB-CT năm 2021 về tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh đảm bảo chất lượng trang thiết bị y tế phòng chống dịch do Bộ Y tế ban hành
 45. (22/02/2021) Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2021 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 46. (22/02/2021) Quyết định 539/QĐ-UBND năm 2021 về thiết lập các vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 do Ban Chỉ đạo phòng dịch bệnh Covid-19 thành phố Hải Phòng ban hành
 47. (22/02/2021) Quyết định 1347/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành
 48. (22/02/2021) Công văn 410/SGTVT-QLVT năm 2021 về dừng hoạt động vận tải hành khách du lịch, xe buýt và xe taxi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 49. (01/03/2021) Thông tư 33/2020/TT-BYT quy định về danh mục trang thiết bị y tế phải kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành
 50. (01/03/2021) Circular No. 33/2020/TT-BYT dated December 31, 2020 on list of medical devices subject to mandatory safety and technical inspection
 51. (01/03/2021) Thông tư 28/2020/TT-BYT quy định về danh mục trang thiết bị tối thiểu của trạm y tế tuyến xã do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 52. (01/03/2021) Thông tư 30/2020/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành
 53. (01/03/2021) Thông tư 27/2020/TT-BYT sửa đổi Điều 5 Thông tư 05/2015/TT-BYT về Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 54. (01/03/2021) Thông tư 26/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn về việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế do Bộ Y tế ban hành
 55. (01/03/2021) Circular No. 26/2020/TT-BYT dated December 28, 2020 on amendments to Circular No. 22/2013/TT-BYT guiding continuous training for medical officials

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (01/03/2021) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục vào Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế
 2. (01/03/2021) Quyết định 453/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
 3. (01/03/2021) Quyết định 360/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Cà Mau
 4. (01/03/2021) Quyết định 170/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai
 5. (01/03/2021) Quyết định 108/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, trong lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 6. (01/03/2021) Kế hoạch 159/KH-BGDĐT về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (01/03/2021) Công văn 793/BNV-BCĐ về hướng dẫn một số vướng mắc trong Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
 8. (01/03/2021) Quyết định 437/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2021
 9. (28/02/2021) Quyết định 106/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum
 10. (26/02/2021) Quyết định 277/QĐ-TTg năm 2021 về danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (26/02/2021) Quyết định 449/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên
 12. (26/02/2021) Quyết định 974/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục cơ sở dữ liệu của thành phố Hà Nội
 13. (26/02/2021) Kế hoạch 16/KH-VKSTC về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 14. (26/02/2021) Kế hoạch 61/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2021
 15. (26/02/2021) Quyết định 103/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Địa phương II do Ủy ban Dân tộc ban hành
 16. (26/02/2021) Quyết định 451/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ
 17. (26/02/2021) Quyết định 443/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 18. (26/02/2021) Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
 19. (25/02/2021) Công văn 1250/VPCP-KSTT năm 2021 triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (25/02/2021) Quyết định 27/QĐ-TANDTC năm 2021 về Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 21. (25/02/2021) Công văn 174/UBDT-TCCB về lập hồ sơ tinh giản biên chế năm 2021 theo Nghị định 143/2020/NĐ-CP do Ủy ban Dân tộc ban hành
 22. (25/02/2021) Công văn 172/UBDT-KHTC về đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 23. (25/02/2021) Quyết định 161/QĐ-KTNN năm 2021 về Quy chế làm việc của Vụ Pháp chế do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
 24. (25/02/2021) Quyết định 102/QĐ-UBDT năm 2021 về tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
 25. (25/02/2021) Quyết định 192/QĐ-BXD năm 2021 về kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) thuộc Bộ Xây dựng
 26. (25/02/2021) Quyết định 670/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới/ bãi bỏ lĩnh vực Báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa
 27. (25/02/2021) Nghị quyết 01/2021/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức chi và thời gian được hưởng chế độ hỗ trợ đối với các nội dung chi phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 28. (24/02/2021) Quyết định 101/QĐ-UBDT về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Nhà khách Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành
 29. (24/02/2021) Quyết định 147/QĐ-BNV về tuyển dụng và phân công nhiệm vụ Giám sát viên cấp Trung ương phục vụ cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành
 30. (24/02/2021) Quyết định 240/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 31. (24/02/2021) Quyết định 235/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 32. (24/02/2021) Kế hoạch 57/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành thủ tục hành chính năm 2021 do tỉnh Hà Giang ban hành
 33. (24/02/2021) Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới, 07 bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Gia Lai
 34. (24/02/2021) Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Gia Lai
 35. (24/02/2021) Quyết định 150/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 08 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
 36. (24/02/2021) Quyết định 218/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh
 37. (24/02/2021) Quyết định 148/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và của cấp huyện, tỉnh Gia Lai
 38. (24/02/2021) Quyết định 920/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
 39. (23/02/2021) Quyết định 170/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình
 40. (23/02/2021) Hướng dẫn 20/HD-VKSTC năm 2021 về hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 41. (23/02/2021) Chỉ thị 02/CT-BYT về công tác quốc phòng, an ninh trong Ngành Y tế năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 42. (23/02/2021) Công văn 453/BTP-VĐCXDPL năm 2021 về rà soát, đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành
 43. (23/02/2021) Công văn 1438/QLD-KD năm 2021 triển khai Chỉ thị 06/CT-TTg do Cục Quản lý Dược ban hành
 44. (23/02/2021) Quyết định 259/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2021
 45. (22/02/2021) Quyết định 216/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ Bắc Ninh
 46. (22/02/2021) Quyết định 252/QĐ-BTP về Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2021 do Bộ Tư pháp ban hành
 47. (01/03/2021) Quyết định 2/2021/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang
 48. (24/02/2021) Quyết định 01/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2007/QĐ-UBND về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Khánh Hòa
 49. (01/03/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 50. (01/03/2021) Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng Công an viên bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 51. (01/03/2021) Thông tư 09/2021/TT-BQP về Quy chế quản lý, sử dụng trang thiết bị đào tạo tại cơ sở đào tạo trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 52. (01/03/2021) Nghị định 02/2021/NĐ-CP quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan
 53. (26/02/2021) Thông tư 18/2020/TT-BNNPTNT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 54. (01/03/2021) Thông tư 26/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn về việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế do Bộ Y tế ban hành
 55. (01/03/2021) Circular No. 26/2020/TT-BYT dated December 28, 2020 on amendments to Circular No. 22/2013/TT-BYT guiding continuous training for medical officials
 56. (01/03/2021) Thông tư 08/2020/TT-BTP sửa đổi Thông tư 03/2017/TT-BTP quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (01/03/2021) Decree No. 13/2021/ND-CP dated March 01, 2021 on dialogues with the youth and mechanisms, policies and measures for implementation of policies for youths aged between full sixteen and eighteen years old
 2. (01/03/2021) Quyết định 271/QĐ-BTP Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên của Bộ Tư pháp năm 2021
 3. (01/03/2021) Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
 4. (01/03/2021) Công văn 533/UBQGVTE-VP năm 2021 về tăng cường biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em do Ủy ban Quốc gia về trẻ em ban hành
 5. (28/02/2021) Quyết định 106/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum
 6. (26/02/2021) Công văn 33/CĐBTP-BNC hướng dẫn tổ chức Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 năm 2021 do Công đoàn Bộ Tư pháp ban hành
 7. (26/02/2021) Công văn 560/UBND-NCPC năm 2021 về tăng cường phòng, chống vi phạm về tiếng ồn do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 8. (25/02/2021) Quyết định 148/QĐ-BNV năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Kế hoạch hoá gia đình Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành
 9. (25/02/2021) Quyết định 718/QÐ-BVHTTDL phê duyệt Kế hoạch sản xuất các Chương trình phục vụ đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo năm 2021 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 10. (25/02/2021) Công văn 165/UBDT-CSDT năm 2021 về Kế hoạch triển khai Kết luận 92-KL/TW do Ủy ban Dân tộc ban hành
 11. (24/02/2021) Quyết định 64/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”
 12. (24/02/2021) Quyết định 149/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới, 07 bị bãi bỏ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Gia Lai
 13. (24/02/2021) Quyết định 150/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 08 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai
 14. (24/02/2021) Quyết định 65/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”
 15. (24/02/2021) Công văn 551/BVHTTDL-PC năm 2021 về phân công thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 16. (24/02/2021) Công văn 974/BKHĐT-KTĐN năm 2021 về tiếp nhận các nguồn tài chính quốc tế để thực hiện đầu tư cho hạng mục an sinh xã hội, phát triển kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 17. (24/02/2021) Kế hoạch 75/KH-UBND về điều trị, cai nghiện ma túy, phòng chống tệ nạn mại dâm, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2021 do tỉnh Lào Cai ban hành
 18. (23/02/2021) Công văn 375/LĐTBXH-TE hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 19. (22/02/2021) Quyết định 1347/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030 do Bộ Y tế ban hành
 20. (22/02/2021) Quyết định 03/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 29/2003/QĐ-UB về Đề án thực hiện chương trình xây dựng thành phố không có người nghiện ma túy trong cộng đồng do thành phố Đà Nẵng ban hành
 21. (25/02/2021) Thông tư 01/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường do Bộ Tài chính ban hành
 22. (25/02/2021) Circular No. 01/2021/TT-BTC dated January 7, 2021 on fees for licensing karaoke and nightclub services and submission, collection, management and use thereof

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (01/03/2021) Công văn 6148/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với dịch vụ in sách chính trị, pháp luật do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (01/03/2021) Công văn 6147/CTHN-TTHT năm 2021 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng biếu tặng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (01/03/2021) Công văn 6146/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế giá trị gia tăng của chi nhánh hạch toán phụ thuộc do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (01/03/2021) Công văn 6268/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tập trung của Chi nhánh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (01/03/2021) Công văn 969/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện Thông tư 06/2021/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (26/02/2021) Công văn 6017/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (26/02/2021) Công văn 5915/CTHN-TTHT năm 2021 về xác định ưu đãi, miễn trừ thuế cho viên chức ngoại giao do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (26/02/2021) Công văn 929/TCHQ-TXNK năm 2021 về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu là dụng cụ truyền máu, lọc máu do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (26/02/2021) Công văn 5911/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (26/02/2021) Công văn 1938/BTC-TCT năm 2021 thực hiện Thông tư 156/2013/TT-BTC và các Thông tư khác do Bộ Tài chính ban hành
 11. (26/02/2021) Quyết định 147/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang
 12. (25/02/2021) Công văn 5793/CTHN-TTHT năm 2021 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (24/02/2021) Công văn 459/TCT-DNNCN năm 2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
 14. (24/02/2021) Công văn 5718/CTHN-TTHT năm 2021 về phân bổ công cụ dụng cụ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (24/02/2021) Công văn 5723/CTHN-TTHT năm 2021 về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (23/02/2021) Công văn 879/TCHQ-TXNK năm 2021 về xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đưa đi thuê gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (23/02/2021) Official Dispatch No. 879/TCHQ-TXNK dated February 23, 2021 on resolution of tax affairs for import commodities for manufacturing and export for toll manufacturing
 18. (23/02/2021) Công văn 880/TCHQ-TXNK năm 2021 xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đưa đi thuê gia công do Tổng cục Hải quan ban hành
 19. (22/02/2021) Công văn 429/TCT-TTKT năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng có rủi ro cao do Tổng cục Thuế ban hành
 20. (22/02/2021) Công văn 427/TCT-TTHT năm 2021 về giới thiệu điểm mới và triển khai Thông tư hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 21. (22/02/2021) Công văn 428/TCT-TTKT năm 2021 về hoàn thuế giá trị gia tăng có rủi ro cao do Tổng cục Thuế ban hành
 22. (22/02/2021) Công văn 850/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng “Thuốc thú y Ecotraz 250” do Tổng cục Hải quan ban hành
 23. (22/02/2021) Công văn 855/TCHQ-TXNK năm 2021 về áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ New Caledonia do Tổng cục Hải quan ban hành
 24. (22/02/2021) Công văn 856/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại mặt hàng Thuốc thú y do Tổng cục Hải quan ban hành
 25. (01/03/2021) Nghị quyết 05/2021/NQ-HĐND về giảm phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 26. (01/03/2021) Circular No. 03/2021/TT-BTC dated January 11, 2021 on providing guidance on remission of corporate income tax incurred by science and technology enterprises as prescribed in the Government’s Decree No. 13/2019/ND-CP on science and technology enterprises
 27. (22/02/2021) Circular No. 02/2021/TT-BTC dated January 8, 2021 on fee for inspection of fire safety and firefighting equipment and submission, collection, management and use thereof

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (01/03/2021) Công văn 6268/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tập trung của Chi nhánh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (01/03/2021) Công văn 1296/VPCP-NN năm 2021 về quán triệt; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (25/02/2021) Công văn 5793/CTHN-TTHT năm 2021 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (24/02/2021) Công văn 1211/VPCP-NN về chuẩn bị hoạt động của Ban Chỉ đạo và triển khai chính sách hỗ trợ hợp tác xã trong năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (24/02/2021) Công văn 5723/CTHN-TTHT năm 2021 về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (23/02/2021) Công văn 1184/VPCP-KTTH năm 2021 về tình hình triển khai Nghị định 140/2020/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (01/03/2021) Circular No. 03/2021/TT-BTC dated January 11, 2021 on providing guidance on remission of corporate income tax incurred by science and technology enterprises as prescribed in the Government’s Decree No. 13/2019/ND-CP on science and technology enterprises
 8. (25/02/2021) Thông tư 14/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn việc xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (01/03/2021) Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2021 triển khai Nghị quyết 1213/NQ-UBTVQH14 về chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần Quốc lộ 45-Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Chính phủ ban hành
 2. (27/02/2021) Công văn 1281/VPCP-CN năm 2021 về xử lý thông tin Báo Lao động điện tử phản ánh về cơ chế đấu thầu đối với các dự án điện mặt trời quy mô lớn do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (26/02/2021) Quyết định 283/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thái Hòa - Liên Sơn - Liên Hòa (khu vực II- giai đoạn 1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (26/02/2021) Quyết định 276/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án khu công nghiệp Hoàng Mai I, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (26/02/2021) Quyết định 282/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (25/02/2021) Chỉ thị 4/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai
 7. (23/02/2021) Quyết định 226/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Cổ Chiên do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (23/02/2021) Quyết định 229/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sông Lô II, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (23/02/2021) Quyết định 230/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (23/02/2021) Công văn 958/BKHĐT-TH năm 2021 báo cáo đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 11. (22/02/2021) Quyết định 224/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (22/02/2021) Quyết định 225/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (22/02/2021) Quyết định 02/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2018/QĐ-UBND về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (01/03/2021) Công văn 1670/BGTVT-ATGT năm 2021 về tăng cường triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (01/03/2021) Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2021 triển khai Nghị quyết 1213/NQ-UBTVQH14 về chuyển đổi phương thức đầu tư 02 dự án thành phần Quốc lộ 45-Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Chính phủ ban hành
 3. (26/02/2021) Công văn 1571/BGTVT-VT năm 2021 về tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa do ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (25/02/2021) Thông báo 554/TB-BCĐ năm 2021 hướng dẫn xét nghiệm COVID-19 cho người lái xe do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành
 5. (24/02/2021) Công văn 1485/BGTVT-VT năm 2021 thống nhất thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn của Thông tư 02/2021/TT-BGTVT; cách thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư 233/2016/TT-BTC do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (23/02/2021) Công văn 1468/BGTVT-CYT năm 2021 về đảm bảo lưu thông hàng hóa thuận lợi và an toàn phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (22/02/2021) Quyết định 221/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Quyết định 200/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (22/02/2021) Công văn 410/SGTVT-QLVT năm 2021 về dừng hoạt động vận tải hành khách du lịch, xe buýt và xe taxi trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 9. (01/03/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An
 10. (01/03/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
 11. (28/02/2021) Quyết định 04/2021/QĐ-UBND năm 2021 quy định về tổ chức, quản lý và công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 12. (28/02/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 13. (01/03/2021) Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
 14. (01/03/2021) Decree No. 03/2021/ND-CP dated January 15, 2021 on compulsory civil liability insurance of motor vehicle users
 15. (01/03/2021) Thông tư 04/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (01/03/2021) Kế hoạch 49/KH-UBND về Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội năm 2021
 2. (27/02/2021) Công văn 1282/VPCP-CN năm 2021 về Nghiên cứu thông tin Trang điện tử Financial Time nêu về nguyên liệu thô toàn cầu đang đứng trước siêu chu kỳ tăng giá, nhờ sức bật của kinh tế toàn cầu ở thời kỳ hậu Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (26/02/2021) Thông báo 32/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (26/02/2021) Quyết định 283/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thái Hòa - Liên Sơn - Liên Hòa (khu vực II- giai đoạn 1) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (26/02/2021) Quyết định 276/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư Dự án khu công nghiệp Hoàng Mai I, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (26/02/2021) Công văn 570/UBND-KT năm 2021 về tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Hà Nội
 7. (25/02/2021) Quyết định 259/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (25/02/2021) Công văn 992/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 9. (24/02/2021) Công văn 906/TCHQ-GSQL về kế hoạch chống gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp năm 2021 do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (24/02/2021) Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (24/02/2021) Chỉ thị 3/CT-UBND về tổ chức thực hiện tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Lào Cai
 12. (23/02/2021) Công văn 216/TTg-CN năm 2021 về Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (23/02/2021) Công văn 1095/BYT-MT năm 2021 về kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh và khu công nghiệp do Bộ Y tế ban hành
 14. (22/02/2021) Quyết định 221/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Quyết định 200/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (22/02/2021) Công văn 1155/VPCP-KTTH năm 2021 về kết quả rà soát, hoàn thiện các quy định về chống độc quyền, tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (22/02/2021) Quyết định 183/QĐ-BKHĐT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 2289/QĐ-TTg Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 17. (25/02/2021) Thông tư 01/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường do Bộ Tài chính ban hành
 18. (25/02/2021) Circular No. 01/2021/TT-BTC dated January 7, 2021 on fees for licensing karaoke and nightclub services and submission, collection, management and use thereof
 19. (22/02/2021) Circular No. 57/2020/TT-BCT dated December 31, 2020 on methods of determining electricity generation prices and power purchase agreement value

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (26/02/2021) Công văn 444/BHXH-CST năm 2021 về rà soát, bổ sung số điện thoại của người tham gia trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 2. (23/02/2021) Công văn 396/BHXH-TCKT năm 2021 về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 3. (23/02/2021) Official Dispatch No. 396/BHXH-TCKT dated February 23, 2021 on monthly payment of retirement pensions, social insurance and unemployment insurance benefits during the period of continued application of urgent measures for Covid-19 prevention and control
 4. (22/02/2021) Công văn 427/TCT-TTHT năm 2021 về giới thiệu điểm mới và triển khai Thông tư hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục Thuế ban hành
 5. (22/02/2021) Công văn 362/LĐTBXH-BHXH năm 2021 thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP về tuổi nghỉ hưu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 6. (01/03/2021) Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (26/02/2021) Công văn 444/BHXH-CST năm 2021 về rà soát, bổ sung số điện thoại của người tham gia trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 2. (26/02/2021) Thông báo 441/TB-BHXH về Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của quý II năm 2021 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (25/02/2021) Thông báo 427/TB-BHXH năm 2021 về Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu cho người nước ngoài do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 4. (24/02/2021) Kế hoạch 414/KH-BHXH về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 của ngành bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 5. (23/02/2021) Công văn 396/BHXH-TCKT năm 2021 về chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 6. (23/02/2021) Official Dispatch No. 396/BHXH-TCKT dated February 23, 2021 on monthly payment of retirement pensions, social insurance and unemployment insurance benefits during the period of continued application of urgent measures for Covid-19 prevention and control
 7. (01/03/2021) Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
 8. (01/03/2021) Decree No. 03/2021/ND-CP dated January 15, 2021 on compulsory civil liability insurance of motor vehicle users
 9. (01/03/2021) Thông tư 04/2021/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (01/03/2021) Quyết định 347/QĐ-UBND năm 2021 Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 2. (01/03/2021) Quyết định 442/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng
 3. (27/02/2021) Công văn 1285/VPCP-NN năm 2021 về điều chỉnh cơ chế sử dụng đất trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (26/02/2021) Công điện 02/CĐ-TCT năm 2021 về thực hiện thanh toán tiền sử dụng đất của cá nhân đã được ghi nợ trước ngày 01/03/2016 theo quy định tại Điều 2 Nghị định 79/2019/NĐ-CP do Tổng cục Thuế điện
 5. (26/02/2021) Quyết định 65/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
 6. (26/02/2021) Quyết định 64/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
 7. (26/02/2021) Quyết định 66/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
 8. (26/02/2021) Quyết định 70/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
 9. (26/02/2021) Quyết định 72/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 10. (26/02/2021) Kế hoạch 929/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 11. (26/02/2021) Quyết định 67/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
 12. (25/02/2021) Quyết định 384/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
 13. (25/02/2021) Công văn 231/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (25/02/2021) Công văn 5793/CTHN-TTHT năm 2021 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (24/02/2021) Quyết định 64/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”
 16. (24/02/2021) Quyết định 65/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”
 17. (24/02/2021) Quyết định 279/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
 18. (23/02/2021) Công văn 1166/VPCP-NN năm 2021 thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (22/02/2021) Công văn 209/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (01/03/2021) Quyết định 05/2021/QĐ-UBND quy định về Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (01/03/2021) Kế hoạch 36/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, năm 2021
 2. (01/03/2021) Quyết định 212/QĐ-BXD năm 2021 hướng dẫn xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch do Bộ Xây dựng ban hành
 3. (26/02/2021) Quyết định 203/QĐ-HĐQHQG năm 2021 về Kế hoạch lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Chủ tịch Hội đồng quy hoạch Quốc gia ban hành
 4. (25/02/2021) Quyết định 781/QĐ-BNN-TCCB năm 2021 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua yêu nước “Toàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh” giai đoạn 2021-2025 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 5. (24/02/2021) Quyết định 241/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (23/02/2021) Quyết định 228/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (01/03/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An
 8. (01/03/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An


Lĩnh vực Bảo hiểm

 1. (01/03/2021) Thông tư 22/2016/TT-BTC quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 2. (01/03/2021) Circular No. 22/2016/TT-BTC dated February 16, 2016, regulations, terms, schedules of premiums and limits of liability of compulsory civil liability insurance of motor vehicle owners
 3. (01/03/2021) Thông tư 43/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 126/2008/TT-BTC về Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Thông tư 103/2009/TT-BTC về quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và Thông tư 151/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 126/2008/TT-BTC và 103/2009/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (01/03/2021) Nghị định 214/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
 5. (01/03/2021) Thông tư 103/2009/TT-BTC về việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán quỹ bảo hiểm xe cơ giới do Bộ Tài chính ban hành
 6. (01/03/2021) Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
 7. (01/03/2021) Quyết định 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành