Thông báo văn bản mới từ ngày 14-06-2021 đến ngày 21-06-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 14-06-2021 đến 21-06-2021


Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (21/06/2021) Công văn 1942/UBND-KGVX năm 2021 về tiếp tục duy trì, thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tình hình mới
 2. (21/06/2021) Quyết định 974/QĐ-TTg năm 2021 về áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với gói thầu "Mua vắc xin phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (21/06/2021) Công văn 3807/SYT-NVY năm 2021 triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 4. (21/06/2021) Công văn 3117/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thiết bị khử trùng trong y tế (nồi hấp tiệt trùng) nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (21/06/2021) Công văn 5861/BGTVT-VT năm 2021 trả lời kiến nghị của các Hiệp hội vận tải nhằm tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (21/06/2021) Công văn 4124/VPCP-KSTT năm 2021 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (21/06/2021) Kế hoạch 3793/KH-SYT về giám sát cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ Dược liệu, vị thuốc Cổ truyền, thuốc Cổ truyền trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
 8. (21/06/2021) Official Dispatch No. 1942/UBND-KGVX dated June 21, 2021 on maintenance of some COVID-19 prevention and control measures in Hanoi in new situation
 9. (20/06/2021) Công văn 3786/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 10/CT-UBND do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 10. (19/06/2021) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 về siết chặt và tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 11. (19/06/2021) Thông báo 6346/TB-SGTVT năm 2021 về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ và đường thủy đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 12. (19/06/2021) Công văn 2020/UBND-VX năm 2021 về thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 13. (19/06/2021) Công văn 2021/UBND-VX năm 2021 về thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 14. (19/06/2021) Nghị quyết 61/NQ-CP năm 2021 về mua vắc xin phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam do Chính phủ ban hành
 15. (19/06/2021) Directive No. 10/CT-UBND dated June 19, 2021 on enhancement of COVID-19 prevention and control measures in Ho Chi Minh City
 16. (18/06/2021) Công văn 4932/BYT-BH năm 2021 hướng dẫn lưu trữ Bảng kê chi phí khám chữa bệnh kèm theo Quyết định 6556/QĐ-BYT cùng với hồ sơ khám chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 17. (18/06/2021) Công văn 3779/SYT-NVY năm 2021 về quy trình chuyển người mắc COVID-19 đến các bệnh viện được phân công tiếp nhận điều trị do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 18. (18/06/2021) Công văn 4919/BYT-KHTC về bảo đảm công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong điều kiện nắng nóng năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 19. (18/06/2021) Công văn 4925/BYT-DP năm 2021 về khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 20. (18/06/2021) Quyết định 2995/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 21. (17/06/2021) Công văn 3717/SYT-NVY năm 2021 về lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 4 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 22. (17/06/2021) Công văn 4870/BYT-BM-TE năm 2021 về đề phòng mang thai hộ vì mục đích thương mại và lựa chọn giới tính thai nhi do Bộ Y tế ban hành
 23. (17/06/2021) Quyết định 2971/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 do Bộ Y tế ban hành
 24. (17/06/2021) Công văn 2515/BGDĐT-QLCL về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 25. (17/06/2021) Quyết định 2974/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục 01 số lưu hành trang thiết bị y tế không phải là trang thiết bị y tế chẩn đoán in-vitro được cấp tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành
 26. (17/06/2021) Công văn 7096/QLD-ĐK năm 2021 về phản ứng có hại nghi ngờ liên quan đến viên hoàn chứa phenformin không rõ nguồn gốc, xuất xứ do Cục Quản lý Dược ban hành
 27. (16/06/2021) Công văn 1948/UBND-VX năm 2021 về tăng cường thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 28. (16/06/2021) Công văn 4012/VPCP-KGVX năm 2021 đề nghị xem xét, bổ sung chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 29. (16/06/2021) Công văn 7066/QLD-CL năm 2021 về báo cáo năng lực bảo quản vắc xin Covid-19 do Cục Quản lý dược ban hành
 30. (16/06/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận
 31. (16/06/2021) Công văn 2956/TCHQ-GSQL năm 2021 về phương án giải quyết thủ tục hải quan trong tình hình dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp do Tổng cục Hải quan ban hành
 32. (15/06/2021) Thông báo 161/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc mua vắc xin AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 33. (15/06/2021) Quyết định 2932/QĐ-BYT năm 2021 đính chính Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất do Bộ Y tế ban hành
 34. (15/06/2021) Công văn 4750/BYT-DP năm 2021 về tăng cường công tác quản lý báo cáo trường hợp mắc COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 35. (15/06/2021) Decision No. 2932/QD-BYT dated June 15, 2021 on correction to Circular No. 04/2021/TT-BYT guiding capitation payment of costs of covered healthcare services
 36. (15/06/2021) Công văn 3988/VPCP-KGVX năm 2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 37. (15/06/2021) Công văn 7048/QLD-CL năm 2021 về báo cáo năng lực bảo quản vắc xin Covid-19 do Cục Quản lý Dược ban hành
 38. (14/06/2021) Công văn 1931/UBND-VX năm 2021 về tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị 15/CT-TTg do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 39. (14/06/2021) Hướng dẫn 27/HD-VKSTC năm 2021 khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 40. (14/06/2021) Công văn 420/LĐLĐ-CSPL năm 2021 thực hiện quy định về tiền lương ngừng việc do dịch bệnh Covid-19 do Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 41. (14/06/2021) Công văn 4719/BYT-TT-KT năm 2021 về tăng cường truyền thông cảnh báo về lừa đảo, giả mạo tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 42. (14/06/2021) Công văn 4718/BYT-DP năm 2021 về khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 43. (14/06/2021) Công văn 4735/BYT-BH tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2021 do Bộ Y tế ban hành
 44. (14/06/2021) Công văn 4721/BYT-DP năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 45. (14/06/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (21/06/2021) Quyết định 975/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (21/06/2021) Quyết định 2135/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025
 3. (21/06/2021) Quyết định 1175/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ và phê duyệt quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
 4. (18/06/2021) Công văn 4885/BYT-KH-TC năm 2021 hướng dẫn tra cứu kết quả đấu thầu trên Cổng công khai của Bộ Y tế
 5. (17/06/2021) Công văn 5717/BGTVT-KHĐT năm 2021 về tham gia ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án dự kiến trong giai đoạn trung hạn 2021-2025 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (16/06/2021) Công văn 4015/VPCP-CN năm 2021 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 29/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (16/06/2021) Quyết định 2391/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, hủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
 8. (16/06/2021) Công văn 4023/VPCP-CN năm 2021 về xây dựng Đề án “Định hướng huy động nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (16/06/2021) Quyết định 1519/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
 10. (16/06/2021) Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
 11. (15/06/2021) Quyết định 60/QĐ-VKSTC năm 2021 về phân cấp phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và các dự án công nghệ thông tin trong ngành kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 12. (15/06/2021) Quyết định 1063/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
 13. (15/06/2021) Quyết định 1521/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 14. (14/06/2021) Chỉ thị 06/CT-BGTVT về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. (14/06/2021) Công văn 3185/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án tại các địa phương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 16. (14/06/2021) Công văn 751/UBDT-PC năm 2021 về rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội do Ủy ban Dân tộc ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (21/06/2021) Quyết định 544/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; Đơn vị sự nghiệp công lập; Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 2. (21/06/2021) Quyết định 2135/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025
 3. (21/06/2021) Quyết định 1673/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình Tăng cường hợp tác và vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
 4. (21/06/2021) Quyết định 36/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 5. (19/06/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 6. (18/06/2021) Công văn 4932/BYT-BH năm 2021 hướng dẫn lưu trữ Bảng kê chi phí khám chữa bệnh kèm theo Quyết định 6556/QĐ-BYT cùng với hồ sơ khám chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 7. (18/06/2021) Quyết định 1118/QĐ-BGTVT năm 2021 về thành lập Tổ công tác làm việc với các hãng hàng không Việt Nam về việc chấp hành các quy định pháp luật về Luật Cạnh tranh, Luật Giá đối với giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (18/06/2021) Công văn 1906/UBND-KT về tăng cường đôn đốc thu hồi nợ năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 9. (18/06/2021) Thông tư 44/2021/TT-BTC quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 10. (17/06/2021) Quyết định 2369/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 11. (17/06/2021) Quyết định 1095/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt kết quả tuyển chọn nhiệm vụ môi trường mở mới sử dụng ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2022 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (17/06/2021) Công văn 5724/BGTVT-TC năm 2021 về báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản theo quy định Nghị định 70/2018/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (17/06/2021) Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình 10-Ctr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025” do thành phố Hà Nội ban hành
 14. (16/06/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Thuận
 15. (15/06/2021) Quyết định 2932/QĐ-BYT năm 2021 đính chính Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất do Bộ Y tế ban hành
 16. (15/06/2021) Decision No. 2932/QD-BYT dated June 15, 2021 on correction to Circular No. 04/2021/TT-BYT guiding capitation payment of costs of covered healthcare services
 17. (14/06/2021) Chỉ thị 06/CT-BGTVT về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 18. (14/06/2021) Quyết định 930/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 19. (14/06/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 20. (14/06/2021) Công văn 2560/CHK-TC năm 2021 về hoàn thiện phương án giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không do Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (21/06/2021) Quyết định 170/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2021 về Quy chế khen thưởng đột xuất trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 2. (21/06/2021) Quyết định 979/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (21/06/2021) Quyết định 1124/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 433/QĐ-BNV về Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án "Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030" năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
 4. (21/06/2021) Quyết định 544/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; Đơn vị sự nghiệp công lập; Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 5. (21/06/2021) Quyết định 1788/QĐ-TCHQ năm 2021 về quy chế phối hợp tiếp nhận, phân loại, giải quyết khiếu nại tại cơ quan Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (21/06/2021) Quyết định 2450/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
 7. (21/06/2021) Quyết định 1264/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 8. (21/06/2021) Quyết định 1263/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình
 9. (21/06/2021) Quyết định 1175/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ và phê duyệt quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
 10. (21/06/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 30/2014/QĐ-UBND và 33/2016/QĐ-UBND do thành phố Đà Nẵng ban hành
 11. (21/06/2021) Thông tư 71/2021/TT-BQP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
 12. (21/06/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (21/06/2021) Thông tư 04/2021/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định 32/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2012/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành
 14. (21/06/2021) Nghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
 15. (18/06/2021) Quyết định 381/QĐ-VPCP năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính" do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (18/06/2021) Công văn 4061/VPCP-KSTT năm 2021 về cung cấp thông tin, dữ liệu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (18/06/2021) Quyết định 1409/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, 01 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
 18. (18/06/2021) Quyết định 1408/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Bến Tre
 19. (18/06/2021) Thông tư 12/2021/TT-BGTVT quy định về tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 20. (17/06/2021) Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. (17/06/2021) Quyết định 1099/QĐ-BGTVT về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
 22. (17/06/2021) Quyết định 1103/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025
 23. (17/06/2021) Quyết định 923/QĐ-UBND năm 2021 công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
 24. (17/06/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 22/2017/QĐ-UBND
 25. (17/06/2021) Circular No. 05/2021/TT-BKHCN dated June 17, 2021 on technical requirements for input information of National database on science and technology
 26. (16/06/2021) Quyết định 1085/QĐ-BGTVT về Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải trong năm 2021
 27. (16/06/2021) Công văn 4030/VPCP-KSTT năm 2021 về cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 28. (16/06/2021) Quyết định 2391/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, hủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
 29. (16/06/2021) Quyết định 2969/QĐ-BYT năm 2021 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với các chức vụ quản lý trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế
 30. (16/06/2021) Quyết định 1519/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
 31. (16/06/2021) Quyết định 1288/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ
 32. (16/06/2021) Kế hoạch 102/KH-UBND về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2021
 33. (16/06/2021) Công văn 4013/VPCP-KSTT năm 2021 thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 34. (16/06/2021) Quyết định 1614/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 35. (16/06/2021) Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 36. (16/06/2021) Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
 37. (16/06/2021) Quyết định 2051/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
 38. (16/06/2021) Chỉ thị 1117/CT-UBND năm 2021 về tăng cường triển khai, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 39. (16/06/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý công chức, viên chức làm việc tại Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 40. (16/06/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
 41. (16/06/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND Quy định về chế độ báo cáo định kỳ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bình Định
 42. (16/06/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
 43. (15/06/2021) Quyết định 942/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 44. (15/06/2021) Thông báo 3995/TB-VPCP năm 2021 kết luận cuộc họp về Nghị định sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành
 45. (15/06/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 13/2020/QĐ-UBND quy định chức vụ, chức danh, số lượng và một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 46. (15/06/2021) Công văn 941/TTCP-VP năm 2021 thông báo chuyển Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội do Thanh tra Chính phủ ban hành
 47. (15/06/2021) Kế hoạch 6654/KH-UBND về tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021
 48. (15/06/2021) Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ
 49. (15/06/2021) Quyết định 1063/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
 50. (15/06/2021) Quyết định 2631/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội
 51. (15/06/2021) Công văn 3991/VPCP-V.I năm 2021 tạm thời dừng tiếp công dân để chuyển địa điểm tiếp công dân về Trụ sở tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 52. (15/06/2021) Quyết định 2054/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
 53. (15/06/2021) Quyết định 1169/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
 54. (15/06/2021) Quyết định 1521/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 55. (15/06/2021) Decision No. 942/QD-TTg dated June 15, 2021 on approving strategy for development of e-Government towards digital Government for 2021 - 2025 with orientations towards 2030
 56. (15/06/2021) Quyết định 1171/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
 57. (14/06/2021) Hướng dẫn 27/HD-VKSTC năm 2021 khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 58. (14/06/2021) Quyết định 935/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận 83-KL/TW về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 59. (14/06/2021) Quyết định 1266/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ
 60. (14/06/2021) Quyết định 2590/QĐ-UBND năm 2021 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
 61. (14/06/2021) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2021 về thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 62. (14/06/2021) Quyết định 1520/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang
 63. (14/06/2021) Quyết định 2019/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành
 64. (14/06/2021) Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật, thú y, chăn nuôi, lâm nghiệp, quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản, kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, khoa học công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 65. (14/06/2021) Quyết định 1465/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
 66. (14/06/2021) Quyết định 932/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Quyết định 664/QĐ-TTg về thành lập Viện Nông nghiệp Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (21/06/2021) Quyết định 2450/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
 2. (21/06/2021) Quyết định 1264/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 3. (21/06/2021) Quyết định 1913/QĐ-BVHTTDL năm 2021 phê duyệt Kế hoạch "Khảo sát tình hình ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ công nghiệp 4.0 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 4. (18/06/2021) Quyết định 433/QĐ-UBDT năm 2021 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 5. (18/06/2021) Công văn 4094/VPCP-KGVX năm 2021 về đổi tên “Ngày sách Việt Nam” thành “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (18/06/2021) Quyết định 2662/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Golf thành phố Hà Nội
 7. (18/06/2021) Quyết định 1409/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, 01 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
 8. (18/06/2021) Quyết định 1408/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Bến Tre
 9. (18/06/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
 10. (17/06/2021) Công văn 1841/LĐTBXH-HTQT năm 2021 về xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 11. (17/06/2021) Kế hoạch 5702/KH-BGTVT năm 2021 thực hiện Kết luận 76-KL/TW và Quyết định 2215/QĐ-TTg về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (17/06/2021) Công văn 2610/CHK-QLC về kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy năm 2021 tại các cảng hàng không do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 13. (17/06/2021) Quyết định 1893/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về xây dựng thiết kế logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện "Nghệ thuật sơn mài Việt Nam" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 14. (17/06/2021) Quyết định 1894/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về tiếp tục tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên các phương tiện truyền thông đại chúng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 15. (17/06/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 08/2020/QĐ-UBND
 16. (16/06/2021) Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 17. (15/06/2021) Quyết định 1873/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch tổng kết thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 18. (15/06/2021) Quyết định 1872/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch lựa chọn, bổ nhiệm giám định viên tư pháp và cấp thẻ giám định viên tư pháp tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 19. (15/06/2021) Quyết định 1171/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái
 20. (15/06/2021) Quyết định 10/2021/QĐ-UBND quy định về xây dựng, phân cấp quản lý, sử dụng nghĩa trang, nhà tang lễ và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 21. (14/06/2021) Quyết định 933/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 22. (14/06/2021) Quyết định 934/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Cảng Quân sự Đông Hà, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 23. (14/06/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Ninh Bình
 24. (14/06/2021) Quyết định 1465/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (21/06/2021) Quyết định 976/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc" vay vốn Ngân hàng Thế giới tại các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái và Bộ Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (18/06/2021) Công văn 5790/BGTVT-KCHT năm 2021 về công trình, hạng mục công trình không phù hợp tiêu chuẩn quy chuẩn và quá niên hạn sử dụng hoặc có dấu hiệu nguy hiểm trên mạng lưới đường sắt quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (18/06/2021) Quyết định 1469/QĐ-UBND năm 2021 về Khung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế phiên bản 1.0
 4. (17/06/2021) Công văn 835/TTg-CN năm 2021 về chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế (theo định hướng toàn tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (17/06/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thỏa thuận xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý do tỉnh Bạc Liêu ban hành
 6. (16/06/2021) Công văn 2253/BXD-QLN năm 2021 hướng dẫn về việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành
 7. (15/06/2021) Quyết định 946/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (14/06/2021) Quyết định 933/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (21/06/2021) Quyết định 1124/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 433/QĐ-BNV về Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án "Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030" năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
 2. (21/06/2021) Thông tư 02/2021/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 3. (21/06/2021) Quyết định 1913/QĐ-BVHTTDL năm 2021 phê duyệt Kế hoạch "Khảo sát tình hình ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ công nghiệp 4.0 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 4. (18/06/2021) Công văn 2177/BTTTT-PC năm 2021 về đính chính Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 5. (18/06/2021) Công văn 4885/BYT-KH-TC năm 2021 hướng dẫn tra cứu kết quả đấu thầu trên Cổng công khai của Bộ Y tế
 6. (18/06/2021) Quyết định 966/QĐ-TTg năm 2021 về tiếp tục thí điểm mô hình Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (18/06/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác sử dụng Hệ thống Trung tâm Dữ liệu thành phố Hải Phòng
 8. (18/06/2021) Quyết định 1469/QĐ-UBND năm 2021 về Khung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế phiên bản 1.0
 9. (17/06/2021) Quyết định 874/QĐ-BTTTT năm 2021 về Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 10. (17/06/2021) Quyết định 1103/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025
 11. (17/06/2021) Công văn 834/TTg-KGVX năm 2021 tiếp tục thực hiện Đề án theo Quyết định 142/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (17/06/2021) Decision No. 874/QD-BTTTT dated June 17, 2021 on Code of conduct for social media
 13. (17/06/2021) Circular No. 05/2021/TT-BKHCN dated June 17, 2021 on technical requirements for input information of National database on science and technology
 14. (16/06/2021) Quyết định 1085/QĐ-BGTVT về Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải trong năm 2021
 15. (16/06/2021) Công văn 4011/VPCP-KSTT năm 2021 thực hiện dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (16/06/2021) Quyết định 2688/QĐ-BNN-TCCB năm 2021 về thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 17. (16/06/2021) Công văn 4013/VPCP-KSTT năm 2021 thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (16/06/2021) Thông báo 163/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (16/06/2021) Chỉ thị 1117/CT-UBND năm 2021 về tăng cường triển khai, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 20. (15/06/2021) Quyết định 942/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. (15/06/2021) Quyết định 60/QĐ-VKSTC năm 2021 về phân cấp phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và các dự án công nghệ thông tin trong ngành kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 22. (15/06/2021) Decision No. 942/QD-TTg dated June 15, 2021 on approving strategy for development of e-Government towards digital Government for 2021 - 2025 with orientations towards 2030

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (18/06/2021) Quyết định 1175/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch quan trắc môi trường và giám sát dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
 2. (18/06/2021) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2021 về đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
 3. (18/06/2021) Thông tư 44/2021/TT-BTC quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (17/06/2021) Công văn 2133/BTTTT-TTCS năm 2021 về tuyên truyền công tác quản lý, bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 5. (17/06/2021) Thông báo 164/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (17/06/2021) Công văn 2610/CHK-QLC về kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy năm 2021 tại các cảng hàng không do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 7. (17/06/2021) Công văn 834/TTg-KGVX năm 2021 tiếp tục thực hiện Đề án theo Quyết định 142/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (17/06/2021) Quyết định 1095/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt kết quả tuyển chọn nhiệm vụ môi trường mở mới sử dụng ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2022 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (17/06/2021) Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường
 10. (16/06/2021) Công văn 4015/VPCP-CN năm 2021 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 29/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (16/06/2021) Quyết định 2049/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế Phòng cháy và chữa cháy tại Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh Đồng Nai
 12. (15/06/2021) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội
 13. (15/06/2021) Kế hoạch 1987/KH-UBND năm 2021 về ứng phó thảm họa hạn hán trên diện rộng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 14. (14/06/2021) Kế hoạch 83/KH-UBND về quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản tỉnh Ninh Bình năm 2021 và giai đoạn 2021-2025
 15. (14/06/2021) Quyết định 1422/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 16. (14/06/2021) Công văn 3224/BTNMT-TCKTTV năm 2021 thực hiện Quyết định 18/2021/QĐ-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (21/06/2021) Quyết định 975/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (21/06/2021) Công văn 5803/BGTVT-KHĐT về phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 dự án cải tạo, nâng cấp QL.3 tuyến tránh thành phố Thái Nguyên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (21/06/2021) Công văn 5861/BGTVT-VT năm 2021 trả lời kiến nghị của các Hiệp hội vận tải nhằm tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (21/06/2021) Thông báo 210/TB-BGTVT năm 2021 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn tại buổi họp trực tuyến với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về kiểm điểm tiến độ Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (21/06/2021) Công văn 5838/BGTVT-KHĐT năm 2021 về tham gia ý kiến bổ sung quy hoạch giao cắt giữa đường bộ và đường sắt tại Km279+650 (nút giao khác mức) tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (19/06/2021) Thông báo 6346/TB-SGTVT năm 2021 về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ và đường thủy đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 7. (18/06/2021) Công văn 5781/BGTVT-KHĐT năm 2021 về bổ sung quy hoạch giao cắt và phương án thiết kế nút giao giữa đường bộ và tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, Kép - Hạ Long và đường sắt nội bộ của ga Kép trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (18/06/2021) Công văn 2241/BHXH-CST về thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2021 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (18/06/2021) Công văn 4095/VPCP-CN năm 2021 về thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách từ trung tâm đô thị đến cảng hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (18/06/2021) Công văn 5765/BGTVT-TC năm 2021 về xử lý vướng mắc trong bàn giao tài sản công trình điện của dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt sang Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (18/06/2021) Công văn 5752/BGTVT-ATGT năm 2021 về cử đại diện tham dự Chương trình đào tạo nâng cao năng lực an toàn đường bộ do Ngân hàng phát triển Châu Á tổ chức của Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (18/06/2021) Công văn 5730/BGTVT-KCHT năm 2021 về xây dựng đường gom dọc QL.5 đoạn Km14+320 ÷ Km14+740 (T) và cải tạo 02 nút giao hiện có tại Km14+320(T) và Km14+740(T)/QL.5, tỉnh Hưng Yên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (18/06/2021) Quyết định 1118/QĐ-BGTVT năm 2021 về thành lập Tổ công tác làm việc với các hãng hàng không Việt Nam về việc chấp hành các quy định pháp luật về Luật Cạnh tranh, Luật Giá đối với giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (18/06/2021) Quyết định 06/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự vận chuyển hành khách, hàng hóa tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 15. (18/06/2021) Thông tư 12/2021/TT-BGTVT quy định về tiêu chí cụ thể phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. (17/06/2021) Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (17/06/2021) Công văn 2611/CHK-KHĐT năm 2021 về rà soát, cập nhật, báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch đầu tư xây dựng tại các Cảng hàng không do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) đang khai thác của Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 18. (17/06/2021) Công văn 4047/VPCP-CN năm 2021 về ủy quyền thực hiện đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 56 đoạn qua địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (17/06/2021) Công văn 4055/VPCP-CN năm 2021 về rà soát Đề án đánh giá và đề xuất giải pháp cải thiện hạ tầng giao thông trong khu vực 04 xã đảo, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (17/06/2021) Thông báo 206/TB-BGTVT năm 2021 về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện 04 dự án đường sắt thuộc dự án quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 21. (16/06/2021) Nghị quyết 60/NQ-CP năm 2021 về áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 (đã khởi công và sắp khởi công) do Chính phủ ban hành
 22. (16/06/2021) Công văn 4023/VPCP-CN năm 2021 về xây dựng Đề án “Định hướng huy động nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 23. (16/06/2021) Công văn 5656/BGTVT-KHĐT năm 2021 về tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Ngoại giao về việc xin điều chỉnh nội dung Chương trình Aus4Transport do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 24. (16/06/2021) Công văn 2582/CHK-ANHK năm 2021 về Giấy thông hành, Thẻ/Chứng nhận tạm trú của hành khách mang quốc tịch nước ngoài sử dụng đi các chuyến bay nội địa của Việt Nam do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 25. (16/06/2021) Công văn 5679/BGTVT-ĐTCT năm 2021 triển khai thu phí điện tử không dừng tại trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 26. (15/06/2021) Công văn 5617/BGTVT-VT năm 2021 về kiến nghị hỗ trợ hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 của Bộ Giao thông vận tải ban hành
 27. (15/06/2021) Công văn 4009/VPCP-CN năm 2021 về ưu tiên lưu thông đối với phương tiện vận chuyển vải thiều từ tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 28. (14/06/2021) Công văn 825/TTg-CN năm 2021 về triển khai lập quy hoạch xây dựng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, tỉnh Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 29. (14/06/2021) Công văn 3592/BNN-CBTTNS năm 2021 về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ, vận chuyển nông sản tại các địa phương trong điều kiện dịch COVID-19 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 30. (14/06/2021) Công văn 826/TTg-CN năm 2021 về đầu tư giai đoạn 2 dự án đường trục khu đô thị mới Mê Linh đối với đoạn xen kẹp qua địa bàn Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 31. (14/06/2021) Công văn 2560/CHK-TC năm 2021 về hoàn thiện phương án giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không do Cục Hàng không Việt Nam ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (21/06/2021) Quyết định 36/2021/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 2. (21/06/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-UBND quy định về việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 3. (16/06/2021) Công văn 832/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (16/06/2021) Công văn 5657/BGTVT-KCHT năm 2021 về nhu cầu sử dụng đất của ga Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tại Văn bản 4252/UBND-CN do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (16/06/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
 6. (15/06/2021) Công văn 3972/VPCP-NN năm 2021 về kiến nghị gia hạn chủ trương chuyển mục đích đất trồng lúa do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (14/06/2021) Công văn 3185/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án tại các địa phương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 8. (14/06/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND về giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (18/06/2021) Quyết định 2020/QĐ-BGDĐT về thành lập các đoàn kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo
 2. (18/06/2021) Quyết định 270/QĐ-TCGDNN năm 2021 về xây dựng và phát triển không gian truyền thông giáo dục nghề nghiệp, hình thành hệ sinh thái truyền thông giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
 3. (17/06/2021) Quyết định 1949/QĐ-BGDĐT về điều động các cơ sở giáo dục đại học tham gia kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (17/06/2021) Công văn 2515/BGDĐT-QLCL về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (16/06/2021) Quyết định 1614/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 6. (15/06/2021) Kế hoạch 557/KH-BGDĐT về tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (14/06/2021) Công văn 188/CP-KGVX năm 2021 về đính chính Nghị định 141/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành
 8. (14/06/2021) Quyết định 1266/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ
 9. (14/06/2021) Công văn 2445/BGDĐT-GDTrH năm 2021 hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (14/06/2021) Công văn 2453/BGDĐT-TTr về đảm bảo điều kiện phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (21/06/2021) Công văn 3117/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thiết bị khử trùng trong y tế (nồi hấp tiệt trùng) nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (21/06/2021) Công văn 3108/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu bao bì do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (21/06/2021) Công văn 3125/TCHQ-GSQL năm 2021 về doanh nghiệp chế xuất thuê kho do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (21/06/2021) Công văn 3106/TCHQ-GSQL năm 2021 về khai báo thông tin về số lượng hàng hóa trên C/O mẫu AJ do Nhật Bản phát hành do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (21/06/2021) Công văn 3112/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với phế liệu xuất khẩu để thuê gia công ở nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (21/06/2021) Công văn 3104/TCHQ-GSQL năm 2021 về sử dụng thiết bị kiểm tra phóng xạ cầm tay do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (21/06/2021) Công văn 3105/TCHQ-GSQL năm 2021 về xác minh C/O giáp lưng mẫu AANZ do Tổng cục Hải quan hành
 8. (21/06/2021) Công văn 3119/TCHQ-PC năm 2021 vướng mắc xử lý vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (18/06/2021) Công văn 2993/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục công nhận kho ngoại quan, kho hàng không kéo dài do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (16/06/2021) Công văn 4016/VPCP-KTTH năm 2021 về áp dụng thuế chống phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm mía đường có xuất xứ từ Thái Lan do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (15/06/2021) Decision No. 1578/QD-BCT dated June 15, 2021 on imposition of official anti-dumping and countervailing duties on cane sugar products imported from Kingdom of Thailand
 12. (15/06/2021) Quyết định 1578/QĐ-BCT năm 2021 về áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 13. (14/06/2021) Nghị quyết 59/NQ-CP năm 2021 về ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan do Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (18/06/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 2. (18/06/2021) Quyết định 1168/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
 3. (18/06/2021) Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
 4. (15/06/2021) Thông báo 162/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (14/06/2021) Kế hoạch 146/KH-UBND thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội năm 2021
 6. (14/06/2021) Official Dispatch No. 3415/BCT-CTDP dated June 14, 2021 on implementation of Official Dispatch No. 38-CV/BCSD on thorough understanding of contents of industry and trade development in the Resolution of the 13th National Congress of the Party
 7. (14/06/2021) Công văn 3415/BCT-CTĐP năm 2021 triển khai Công văn 38-CV/BCSĐ quán triệt nội dung về phát triển công nghiệp và thương mại tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (21/06/2021) Công văn 3117/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thiết bị khử trùng trong y tế (nồi hấp tiệt trùng) nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (21/06/2021) Công văn 3112/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với phế liệu xuất khẩu để thuê gia công ở nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (21/06/2021) Công văn 22086/CTHN-TTHT năm 2021 về hóa đơn điện tử, bán hàng vào khu chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (21/06/2021) Công văn 22087/CTHN-TTHT năm 2021 trách nhiệm cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán với cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (18/06/2021) Công văn 21837/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế đối với hợp đồng tài trợ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (18/06/2021) Công văn 21930/CTHN-TTHT năm 2021 về miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (18/06/2021) Công văn 21927/CTHN-TTHT năm 2021 về khoản tiền bồi thường khi thanh lý hợp đồng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (18/06/2021) Công văn 21842/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (18/06/2021) Công văn 21839/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (18/06/2021) Công văn 21929/CTHN-TTHT năm 2021 về trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (18/06/2021) Công văn 1906/UBND-KT về tăng cường đôn đốc thu hồi nợ năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 12. (18/06/2021) Thông tư 45/2021/TT-BTC hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết do Bộ Tài chính ban hành
 13. (18/06/2021) Circular No. 45/2021/TT-BTC dated June 18, 2021 on guidance on application of advance pricing agreements to enterprises having related-party transactions
 14. (16/06/2021) Công văn 4016/VPCP-KTTH năm 2021 về áp dụng thuế chống phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm mía đường có xuất xứ từ Thái Lan do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (16/06/2021) Công văn 5679/BGTVT-ĐTCT năm 2021 triển khai thu phí điện tử không dừng tại trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 16. (15/06/2021) Decision No. 1578/QD-BCT dated June 15, 2021 on imposition of official anti-dumping and countervailing duties on cane sugar products imported from Kingdom of Thailand
 17. (15/06/2021) Quyết định 1578/QĐ-BCT năm 2021 về áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 18. (14/06/2021) Công văn 2893/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế do Tổng cục Hải quan ban hành


Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (21/06/2021) Công văn 1942/UBND-KGVX năm 2021 về tiếp tục duy trì, thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong tình hình mới
 2. (21/06/2021) Quyết định 974/QĐ-TTg năm 2021 về áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu đối với gói thầu "Mua vắc xin phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (21/06/2021) Công văn 3807/SYT-NVY năm 2021 triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 4. (21/06/2021) Công văn 3117/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thiết bị khử trùng trong y tế (nồi hấp tiệt trùng) nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (21/06/2021) Công văn 5861/BGTVT-VT năm 2021 trả lời kiến nghị của các Hiệp hội vận tải nhằm tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (21/06/2021) Công văn 4124/VPCP-KSTT năm 2021 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (21/06/2021) Kế hoạch 3793/KH-SYT về giám sát cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ Dược liệu, vị thuốc Cổ truyền, thuốc Cổ truyền trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021
 8. (21/06/2021) Official Dispatch No. 1942/UBND-KGVX dated June 21, 2021 on maintenance of some COVID-19 prevention and control measures in Hanoi in new situation
 9. (20/06/2021) Công văn 3786/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 10/CT-UBND do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 10. (19/06/2021) Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2021 về siết chặt và tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
 11. (19/06/2021) Thông báo 6346/TB-SGTVT năm 2021 về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ và đường thủy đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 12. (19/06/2021) Công văn 2020/UBND-VX năm 2021 về thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 13. (19/06/2021) Công văn 2021/UBND-VX năm 2021 về thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 14. (19/06/2021) Nghị quyết 61/NQ-CP năm 2021 về mua vắc xin phòng COVID-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam do Chính phủ ban hành
 15. (19/06/2021) Directive No. 10/CT-UBND dated June 19, 2021 on enhancement of COVID-19 prevention and control measures in Ho Chi Minh City
 16. (18/06/2021) Công văn 4932/BYT-BH năm 2021 hướng dẫn lưu trữ Bảng kê chi phí khám chữa bệnh kèm theo Quyết định 6556/QĐ-BYT cùng với hồ sơ khám chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 17. (18/06/2021) Công văn 3779/SYT-NVY năm 2021 về quy trình chuyển người mắc COVID-19 đến các bệnh viện được phân công tiếp nhận điều trị do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 18. (18/06/2021) Công văn 4919/BYT-KHTC về bảo đảm công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong điều kiện nắng nóng năm 2021 do Bộ Y tế ban hành
 19. (18/06/2021) Công văn 4925/BYT-DP năm 2021 về khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 20. (18/06/2021) Quyết định 2995/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 21. (17/06/2021) Công văn 3717/SYT-NVY năm 2021 về lập danh sách chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 4 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 22. (17/06/2021) Công văn 4870/BYT-BM-TE năm 2021 về đề phòng mang thai hộ vì mục đích thương mại và lựa chọn giới tính thai nhi do Bộ Y tế ban hành
 23. (17/06/2021) Quyết định 2971/QĐ-BYT năm 2021 về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 5 do Bộ Y tế ban hành
 24. (17/06/2021) Công văn 2515/BGDĐT-QLCL về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 25. (17/06/2021) Quyết định 2974/QĐ-BYT năm 2021 về danh mục 01 số lưu hành trang thiết bị y tế không phải là trang thiết bị y tế chẩn đoán in-vitro được cấp tại Việt Nam do Bộ Y tế ban hành
 26. (17/06/2021) Công văn 7096/QLD-ĐK năm 2021 về phản ứng có hại nghi ngờ liên quan đến viên hoàn chứa phenformin không rõ nguồn gốc, xuất xứ do Cục Quản lý Dược ban hành
 27. (16/06/2021) Công văn 1948/UBND-VX năm 2021 về tăng cường thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 28. (16/06/2021) Công văn 4012/VPCP-KGVX năm 2021 đề nghị xem xét, bổ sung chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 29. (16/06/2021) Công văn 7066/QLD-CL năm 2021 về báo cáo năng lực bảo quản vắc xin Covid-19 do Cục Quản lý dược ban hành
 30. (16/06/2021) Công văn 2956/TCHQ-GSQL năm 2021 về phương án giải quyết thủ tục hải quan trong tình hình dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp do Tổng cục Hải quan ban hành
 31. (15/06/2021) Thông báo 161/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc mua vắc xin AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 32. (15/06/2021) Quyết định 2932/QĐ-BYT năm 2021 đính chính Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất do Bộ Y tế ban hành
 33. (15/06/2021) Công văn 4750/BYT-DP năm 2021 về tăng cường công tác quản lý báo cáo trường hợp mắc COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 34. (15/06/2021) Decision No. 2932/QD-BYT dated June 15, 2021 on correction to Circular No. 04/2021/TT-BYT guiding capitation payment of costs of covered healthcare services
 35. (15/06/2021) Công văn 3988/VPCP-KGVX năm 2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 của thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 36. (15/06/2021) Công văn 7048/QLD-CL năm 2021 về báo cáo năng lực bảo quản vắc xin Covid-19 do Cục Quản lý Dược ban hành
 37. (14/06/2021) Công văn 1931/UBND-VX năm 2021 về tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố theo Chỉ thị 15/CT-TTg do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 38. (14/06/2021) Hướng dẫn 27/HD-VKSTC năm 2021 khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 39. (14/06/2021) Công văn 420/LĐLĐ-CSPL năm 2021 thực hiện quy định về tiền lương ngừng việc do dịch bệnh Covid-19 do Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 40. (14/06/2021) Công văn 4719/BYT-TT-KT năm 2021 về tăng cường truyền thông cảnh báo về lừa đảo, giả mạo tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 41. (14/06/2021) Công văn 4718/BYT-DP năm 2021 về khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 42. (14/06/2021) Công văn 4735/BYT-BH tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2021 do Bộ Y tế ban hành
 43. (14/06/2021) Công văn 4721/BYT-DP năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 44. (21/06/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 04/2017/QĐ-UBND
 45. (16/06/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 31/2009/QĐ-UBND Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (21/06/2021) Quyết định 975/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (21/06/2021) Quyết định 2135/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025
 3. (21/06/2021) Quyết định 1175/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ và phê duyệt quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
 4. (18/06/2021) Công văn 4885/BYT-KH-TC năm 2021 hướng dẫn tra cứu kết quả đấu thầu trên Cổng công khai của Bộ Y tế
 5. (17/06/2021) Công văn 5717/BGTVT-KHĐT năm 2021 về tham gia ý kiến Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án dự kiến trong giai đoạn trung hạn 2021-2025 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (16/06/2021) Công văn 4015/VPCP-CN năm 2021 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 29/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (16/06/2021) Quyết định 2391/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, hủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
 8. (16/06/2021) Công văn 4023/VPCP-CN năm 2021 về xây dựng Đề án “Định hướng huy động nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (16/06/2021) Quyết định 1519/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
 10. (16/06/2021) Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
 11. (15/06/2021) Quyết định 60/QĐ-VKSTC năm 2021 về phân cấp phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và các dự án công nghệ thông tin trong ngành kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 12. (15/06/2021) Quyết định 1063/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
 13. (15/06/2021) Quyết định 1521/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 14. (14/06/2021) Chỉ thị 06/CT-BGTVT về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. (14/06/2021) Công văn 3185/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án tại các địa phương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 16. (14/06/2021) Công văn 751/UBDT-PC năm 2021 về rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội do Ủy ban Dân tộc ban hành
 17. (20/06/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 36/2016/QĐ-UBND quy định về ưu đãi, hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (21/06/2021) Quyết định 544/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; Đơn vị sự nghiệp công lập; Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 2. (21/06/2021) Quyết định 2135/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025
 3. (21/06/2021) Quyết định 1673/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình Tăng cường hợp tác và vận động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
 4. (18/06/2021) Công văn 4932/BYT-BH năm 2021 hướng dẫn lưu trữ Bảng kê chi phí khám chữa bệnh kèm theo Quyết định 6556/QĐ-BYT cùng với hồ sơ khám chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành
 5. (18/06/2021) Quyết định 1118/QĐ-BGTVT năm 2021 về thành lập Tổ công tác làm việc với các hãng hàng không Việt Nam về việc chấp hành các quy định pháp luật về Luật Cạnh tranh, Luật Giá đối với giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (18/06/2021) Công văn 1906/UBND-KT về tăng cường đôn đốc thu hồi nợ năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 7. (17/06/2021) Quyết định 2369/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 8. (17/06/2021) Quyết định 1095/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt kết quả tuyển chọn nhiệm vụ môi trường mở mới sử dụng ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2022 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (17/06/2021) Công văn 5724/BGTVT-TC năm 2021 về báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản theo quy định Nghị định 70/2018/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (17/06/2021) Kế hoạch 150/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình 10-Ctr/TU về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025” do thành phố Hà Nội ban hành
 11. (15/06/2021) Quyết định 2932/QĐ-BYT năm 2021 đính chính Thông tư 04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất do Bộ Y tế ban hành
 12. (15/06/2021) Decision No. 2932/QD-BYT dated June 15, 2021 on correction to Circular No. 04/2021/TT-BYT guiding capitation payment of costs of covered healthcare services
 13. (14/06/2021) Chỉ thị 06/CT-BGTVT về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (14/06/2021) Quyết định 930/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (14/06/2021) Công văn 2560/CHK-TC năm 2021 về hoàn thiện phương án giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 16. (14/06/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về giá vé vận chuyển hành khách công cộng có trợ giá trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông, thành phố Hà Nội
 17. (15/06/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định 26/2018/QĐ-UBND quy định về chủng loại, số lượng máy móc thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bến Tre và Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bến Tre
 18. (16/06/2021) Quyết định 12/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 31/2009/QĐ-UBND Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao
 19. (15/06/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND Định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
 20. (15/06/2021) Thông tư 29/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (21/06/2021) Quyết định 170/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2021 về Quy chế khen thưởng đột xuất trong Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 2. (21/06/2021) Quyết định 979/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (21/06/2021) Quyết định 1124/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 433/QĐ-BNV về Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án "Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030" năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
 4. (21/06/2021) Quyết định 544/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã; Đơn vị sự nghiệp công lập; Doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 5. (21/06/2021) Quyết định 1788/QĐ-TCHQ năm 2021 về quy chế phối hợp tiếp nhận, phân loại, giải quyết khiếu nại tại cơ quan Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (21/06/2021) Quyết định 2450/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
 7. (21/06/2021) Quyết định 1263/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình
 8. (21/06/2021) Quyết định 1175/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ và phê duyệt quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau
 9. (18/06/2021) Quyết định 381/QĐ-VPCP năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 468/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính" do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (18/06/2021) Công văn 4061/VPCP-KSTT năm 2021 về cung cấp thông tin, dữ liệu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (18/06/2021) Quyết định 1409/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, 01 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
 12. (18/06/2021) Quyết định 1408/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Bến Tre
 13. (17/06/2021) Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (17/06/2021) Quyết định 1099/QĐ-BGTVT về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải
 15. (17/06/2021) Quyết định 1103/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025
 16. (17/06/2021) Quyết định 923/QĐ-UBND năm 2021 công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn
 17. (16/06/2021) Quyết định 1085/QĐ-BGTVT về Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải trong năm 2021
 18. (16/06/2021) Công văn 4030/VPCP-KSTT năm 2021 về cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (16/06/2021) Quyết định 2391/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, hủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định
 20. (16/06/2021) Quyết định 2969/QĐ-BYT năm 2021 quy định về tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với các chức vụ quản lý trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế
 21. (16/06/2021) Quyết định 1519/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long
 22. (16/06/2021) Quyết định 1288/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ
 23. (16/06/2021) Kế hoạch 102/KH-UBND về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Tuyên Quang năm 2021
 24. (16/06/2021) Công văn 4013/VPCP-KSTT năm 2021 thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 25. (16/06/2021) Quyết định 1614/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 26. (16/06/2021) Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 27. (16/06/2021) Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
 28. (16/06/2021) Quyết định 2051/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính được ban hành mới; được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai
 29. (16/06/2021) Chỉ thị 1117/CT-UBND năm 2021 về tăng cường triển khai, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 30. (15/06/2021) Quyết định 942/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 31. (15/06/2021) Thông báo 3995/TB-VPCP năm 2021 kết luận cuộc họp về Nghị định sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành
 32. (15/06/2021) Công văn 941/TTCP-VP năm 2021 thông báo chuyển Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội do Thanh tra Chính phủ ban hành
 33. (15/06/2021) Kế hoạch 6654/KH-UBND về tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2021
 34. (15/06/2021) Quyết định 1275/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ
 35. (15/06/2021) Quyết định 1063/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
 36. (15/06/2021) Quyết định 2631/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội
 37. (15/06/2021) Công văn 3991/VPCP-V.I năm 2021 tạm thời dừng tiếp công dân để chuyển địa điểm tiếp công dân về Trụ sở tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 38. (15/06/2021) Quyết định 2054/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa
 39. (15/06/2021) Quyết định 1169/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
 40. (15/06/2021) Quyết định 1521/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 41. (15/06/2021) Decision No. 942/QD-TTg dated June 15, 2021 on approving strategy for development of e-Government towards digital Government for 2021 - 2025 with orientations towards 2030
 42. (14/06/2021) Hướng dẫn 27/HD-VKSTC năm 2021 khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 43. (14/06/2021) Quyết định 935/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận 83-KL/TW về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 44. (14/06/2021) Quyết định 1266/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ
 45. (14/06/2021) Quyết định 2590/QĐ-UBND năm 2021 thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội
 46. (14/06/2021) Kế hoạch 145/KH-UBND năm 2021 về thông tin, tuyên truyền Cải cách hành chính của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025
 47. (14/06/2021) Quyết định 1520/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang
 48. (14/06/2021) Quyết định 2019/QĐ-UBND về Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành
 49. (14/06/2021) Quyết định 630/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật, thú y, chăn nuôi, lâm nghiệp, quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản, kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, khoa học công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
 50. (14/06/2021) Quyết định 1465/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
 51. (14/06/2021) Quyết định 932/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Quyết định 664/QĐ-TTg về thành lập Viện Nông nghiệp Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 52. (20/06/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị
 53. (18/06/2021) Quyết định 26/QĐ-HĐND năm 2021 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế, kinh phí, trụ sở làm việc và chế độ làm việc của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang
 54. (19/06/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 25/2019/QĐ-UBND
 55. (17/06/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
 56. (15/06/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 56/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông và tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế
 57. (15/06/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định chế độ hỗ trợ thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy cấp xã theo Đề án 02-ĐA/TU và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Long An
 58. (15/06/2021) Quyết định 09/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang
 59. (15/06/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (21/06/2021) Quyết định 2450/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
 2. (21/06/2021) Quyết định 1913/QĐ-BVHTTDL năm 2021 phê duyệt Kế hoạch "Khảo sát tình hình ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ công nghiệp 4.0 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 3. (18/06/2021) Quyết định 433/QĐ-UBDT năm 2021 phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban Dân tộc ban hành
 4. (18/06/2021) Công văn 4094/VPCP-KGVX năm 2021 về đổi tên “Ngày sách Việt Nam” thành “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (18/06/2021) Quyết định 2662/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Golf thành phố Hà Nội
 6. (18/06/2021) Quyết định 1409/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, 01 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre
 7. (18/06/2021) Quyết định 1408/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Bến Tre
 8. (17/06/2021) Công văn 1841/LĐTBXH-HTQT năm 2021 về xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 9. (17/06/2021) Kế hoạch 5702/KH-BGTVT năm 2021 thực hiện Kết luận 76-KL/TW và Quyết định 2215/QĐ-TTg về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (17/06/2021) Công văn 2610/CHK-QLC về kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy năm 2021 tại các cảng hàng không do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 11. (17/06/2021) Quyết định 1893/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về xây dựng thiết kế logo, nhãn hiệu công nhận và bộ nhận diện "Nghệ thuật sơn mài Việt Nam" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 12. (17/06/2021) Quyết định 1894/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về tiếp tục tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên các phương tiện truyền thông đại chúng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 13. (16/06/2021) Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 14. (15/06/2021) Quyết định 1873/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch tổng kết thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 15. (15/06/2021) Quyết định 1872/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch lựa chọn, bổ nhiệm giám định viên tư pháp và cấp thẻ giám định viên tư pháp tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 16. (14/06/2021) Quyết định 933/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (14/06/2021) Quyết định 934/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Cảng Quân sự Đông Hà, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (14/06/2021) Quyết định 1465/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị
 19. (20/06/2021) Quyết định 08/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 05/2009/QĐ-UBND quy định chế độ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, phát thanh - truyền hình của tỉnh đoạt giải cấp khu vực, quốc gia và quốc tế do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (21/06/2021) Quyết định 976/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc" vay vốn Ngân hàng Thế giới tại các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Yên Bái và Bộ Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (18/06/2021) Công văn 5790/BGTVT-KCHT năm 2021 về công trình, hạng mục công trình không phù hợp tiêu chuẩn quy chuẩn và quá niên hạn sử dụng hoặc có dấu hiệu nguy hiểm trên mạng lưới đường sắt quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (18/06/2021) Quyết định 1469/QĐ-UBND năm 2021 về Khung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế phiên bản 1.0
 4. (17/06/2021) Công văn 835/TTg-CN năm 2021 về chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế (theo định hướng toàn tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (16/06/2021) Công văn 2253/BXD-QLN năm 2021 hướng dẫn về việc thực hiện thủ tục chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành
 6. (15/06/2021) Quyết định 946/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (14/06/2021) Quyết định 933/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (20/06/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND về phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Bình Định
 9. (15/06/2021) Quyết định 14/2021/QĐ-UBND quy định về quy mô công trình, chiều cao tối đa và thời hạn tồn tại của công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (18/06/2021) Quyết định 2020/QĐ-BGDĐT về thành lập các đoàn kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia và Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo
 2. (18/06/2021) Quyết định 270/QĐ-TCGDNN năm 2021 về xây dựng và phát triển không gian truyền thông giáo dục nghề nghiệp, hình thành hệ sinh thái truyền thông giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành
 3. (17/06/2021) Quyết định 1949/QĐ-BGDĐT về điều động các cơ sở giáo dục đại học tham gia kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (17/06/2021) Công văn 2515/BGDĐT-QLCL về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (16/06/2021) Quyết định 1614/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; Thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
 6. (15/06/2021) Kế hoạch 557/KH-BGDĐT về tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 7. (14/06/2021) Công văn 188/CP-KGVX năm 2021 về đính chính Nghị định 141/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành
 8. (14/06/2021) Quyết định 1266/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ
 9. (14/06/2021) Công văn 2445/BGDĐT-GDTrH năm 2021 hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (14/06/2021) Công văn 2453/BGDĐT-TTr về đảm bảo điều kiện phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 11. (15/06/2021) Thông tư 29/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (21/06/2021) Quyết định 1124/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 433/QĐ-BNV về Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án "Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030" năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành
 2. (21/06/2021) Quyết định 1913/QĐ-BVHTTDL năm 2021 phê duyệt Kế hoạch "Khảo sát tình hình ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ công nghiệp 4.0 lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 3. (18/06/2021) Công văn 2177/BTTTT-PC năm 2021 về đính chính Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 4. (18/06/2021) Công văn 4885/BYT-KH-TC năm 2021 hướng dẫn tra cứu kết quả đấu thầu trên Cổng công khai của Bộ Y tế
 5. (18/06/2021) Quyết định 966/QĐ-TTg năm 2021 về tiếp tục thí điểm mô hình Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (18/06/2021) Quyết định 1469/QĐ-UBND năm 2021 về Khung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế phiên bản 1.0
 7. (17/06/2021) Quyết định 874/QĐ-BTTTT năm 2021 về Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 8. (17/06/2021) Quyết định 1103/QĐ-BGTVT năm 2021 về Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025
 9. (17/06/2021) Công văn 834/TTg-KGVX năm 2021 tiếp tục thực hiện Đề án theo Quyết định 142/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (17/06/2021) Decision No. 874/QD-BTTTT dated June 17, 2021 on Code of conduct for social media
 11. (16/06/2021) Quyết định 1085/QĐ-BGTVT về Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải trong năm 2021
 12. (16/06/2021) Công văn 4011/VPCP-KSTT năm 2021 thực hiện dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (16/06/2021) Quyết định 2688/QĐ-BNN-TCCB năm 2021 về thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 14. (16/06/2021) Công văn 4013/VPCP-KSTT năm 2021 thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (16/06/2021) Thông báo 163/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (16/06/2021) Chỉ thị 1117/CT-UBND năm 2021 về tăng cường triển khai, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 17. (15/06/2021) Quyết định 942/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 18. (15/06/2021) Quyết định 60/QĐ-VKSTC năm 2021 về phân cấp phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng công trình và các dự án công nghệ thông tin trong ngành kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 19. (15/06/2021) Decision No. 942/QD-TTg dated June 15, 2021 on approving strategy for development of e-Government towards digital Government for 2021 - 2025 with orientations towards 2030
 20. (20/06/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (18/06/2021) Quyết định 1175/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch quan trắc môi trường và giám sát dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025
 2. (18/06/2021) Kế hoạch 103/KH-UBND năm 2021 về đảm bảo cấp nước an toàn khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025
 3. (17/06/2021) Công văn 2133/BTTTT-TTCS năm 2021 về tuyên truyền công tác quản lý, bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 4. (17/06/2021) Thông báo 164/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (17/06/2021) Công văn 2610/CHK-QLC về kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy năm 2021 tại các cảng hàng không do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 6. (17/06/2021) Công văn 834/TTg-KGVX năm 2021 tiếp tục thực hiện Đề án theo Quyết định 142/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (17/06/2021) Quyết định 1095/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt kết quả tuyển chọn nhiệm vụ môi trường mở mới sử dụng ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2022 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (16/06/2021) Công văn 4015/VPCP-CN năm 2021 báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 29/CT-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (16/06/2021) Quyết định 2049/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế Phòng cháy và chữa cháy tại Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh Đồng Nai
 10. (15/06/2021) Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2021 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội
 11. (15/06/2021) Kế hoạch 1987/KH-UBND năm 2021 về ứng phó thảm họa hạn hán trên diện rộng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 12. (14/06/2021) Kế hoạch 83/KH-UBND về quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản tỉnh Ninh Bình năm 2021 và giai đoạn 2021-2025
 13. (14/06/2021) Quyết định 1422/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
 14. (14/06/2021) Công văn 3224/BTNMT-TCKTTV năm 2021 thực hiện Quyết định 18/2021/QĐ-TTg do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 15. (16/06/2021) Thông tư 02/2021/TT-BTNMT về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lâm Đồng do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (21/06/2021) Quyết định 975/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (21/06/2021) Công văn 5803/BGTVT-KHĐT về phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 dự án cải tạo, nâng cấp QL.3 tuyến tránh thành phố Thái Nguyên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (21/06/2021) Công văn 5861/BGTVT-VT năm 2021 trả lời kiến nghị của các Hiệp hội vận tải nhằm tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (21/06/2021) Thông báo 210/TB-BGTVT năm 2021 về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn tại buổi họp trực tuyến với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về kiểm điểm tiến độ Dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (21/06/2021) Công văn 5838/BGTVT-KHĐT năm 2021 về tham gia ý kiến bổ sung quy hoạch giao cắt giữa đường bộ và đường sắt tại Km279+650 (nút giao khác mức) tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (19/06/2021) Thông báo 6346/TB-SGTVT năm 2021 về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ và đường thủy đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 7. (18/06/2021) Công văn 5781/BGTVT-KHĐT năm 2021 về bổ sung quy hoạch giao cắt và phương án thiết kế nút giao giữa đường bộ và tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, Kép - Hạ Long và đường sắt nội bộ của ga Kép trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (18/06/2021) Công văn 2241/BHXH-CST về thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh/thành phố năm 2021 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (18/06/2021) Công văn 4095/VPCP-CN năm 2021 về thí điểm dịch vụ vận chuyển hành khách từ trung tâm đô thị đến cảng hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (18/06/2021) Công văn 5765/BGTVT-TC năm 2021 về xử lý vướng mắc trong bàn giao tài sản công trình điện của dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đường sắt sang Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (18/06/2021) Công văn 5752/BGTVT-ATGT năm 2021 về cử đại diện tham dự Chương trình đào tạo nâng cao năng lực an toàn đường bộ do Ngân hàng phát triển Châu Á tổ chức của Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (18/06/2021) Công văn 5730/BGTVT-KCHT năm 2021 về xây dựng đường gom dọc QL.5 đoạn Km14+320 ÷ Km14+740 (T) và cải tạo 02 nút giao hiện có tại Km14+320(T) và Km14+740(T)/QL.5, tỉnh Hưng Yên do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (18/06/2021) Quyết định 1118/QĐ-BGTVT năm 2021 về thành lập Tổ công tác làm việc với các hãng hàng không Việt Nam về việc chấp hành các quy định pháp luật về Luật Cạnh tranh, Luật Giá đối với giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (17/06/2021) Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (17/06/2021) Công văn 2611/CHK-KHĐT năm 2021 về rà soát, cập nhật, báo cáo tình hình triển khai Kế hoạch đầu tư xây dựng tại các Cảng hàng không do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) đang khai thác của Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 16. (17/06/2021) Công văn 4047/VPCP-CN năm 2021 về ủy quyền thực hiện đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 56 đoạn qua địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (17/06/2021) Công văn 4055/VPCP-CN năm 2021 về rà soát Đề án đánh giá và đề xuất giải pháp cải thiện hạ tầng giao thông trong khu vực 04 xã đảo, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (17/06/2021) Thông báo 206/TB-BGTVT năm 2021 về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện 04 dự án đường sắt thuộc dự án quan trọng, cấp bách sử dụng nguồn vốn dự phòng Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 19. (16/06/2021) Nghị quyết 60/NQ-CP năm 2021 về áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 (đã khởi công và sắp khởi công) do Chính phủ ban hành
 20. (16/06/2021) Công văn 4023/VPCP-CN năm 2021 về xây dựng Đề án “Định hướng huy động nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không” do Văn phòng Chính phủ ban hành
 21. (16/06/2021) Công văn 5656/BGTVT-KHĐT năm 2021 về tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Ngoại giao về việc xin điều chỉnh nội dung Chương trình Aus4Transport do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 22. (16/06/2021) Công văn 2582/CHK-ANHK năm 2021 về Giấy thông hành, Thẻ/Chứng nhận tạm trú của hành khách mang quốc tịch nước ngoài sử dụng đi các chuyến bay nội địa của Việt Nam do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 23. (16/06/2021) Công văn 5679/BGTVT-ĐTCT năm 2021 triển khai thu phí điện tử không dừng tại trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 24. (15/06/2021) Công văn 5617/BGTVT-VT năm 2021 về kiến nghị hỗ trợ hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 của Bộ Giao thông vận tải ban hành
 25. (15/06/2021) Công văn 4009/VPCP-CN năm 2021 về ưu tiên lưu thông đối với phương tiện vận chuyển vải thiều từ tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành
 26. (14/06/2021) Công văn 825/TTg-CN năm 2021 về triển khai lập quy hoạch xây dựng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, tỉnh Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 27. (14/06/2021) Công văn 3592/BNN-CBTTNS năm 2021 về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ, vận chuyển nông sản tại các địa phương trong điều kiện dịch COVID-19 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 28. (14/06/2021) Công văn 826/TTg-CN năm 2021 về đầu tư giai đoạn 2 dự án đường trục khu đô thị mới Mê Linh đối với đoạn xen kẹp qua địa bàn Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 29. (14/06/2021) Công văn 2560/CHK-TC năm 2021 về hoàn thiện phương án giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 30. (14/06/2021) Quyết định 07/2021/QĐ-UBND về giá vé vận chuyển hành khách công cộng có trợ giá trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông, thành phố Hà Nội
 31. (15/06/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND quy định về Quản lý, bảo vệ, sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (16/06/2021) Công văn 832/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (16/06/2021) Công văn 5657/BGTVT-KCHT năm 2021 về nhu cầu sử dụng đất của ga Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tại Văn bản 4252/UBND-CN do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (15/06/2021) Công văn 3972/VPCP-NN năm 2021 về kiến nghị gia hạn chủ trương chuyển mục đích đất trồng lúa do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (14/06/2021) Công văn 3185/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án tại các địa phương do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 5. (21/06/2021) Quyết định 17/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu kèm theo Quyết định 04/2017/QĐ-UBND
 6. (15/06/2021) Quyết định 13/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 55/2017/QĐ-UBND Quy định quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 7. (15/06/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (21/06/2021) Công văn 3117/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thiết bị khử trùng trong y tế (nồi hấp tiệt trùng) nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (21/06/2021) Công văn 3112/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với phế liệu xuất khẩu để thuê gia công ở nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (21/06/2021) Công văn 22086/CTHN-TTHT năm 2021 về hóa đơn điện tử, bán hàng vào khu chế xuất do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (21/06/2021) Công văn 22087/CTHN-TTHT năm 2021 trách nhiệm cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán với cơ quan thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (18/06/2021) Công văn 21837/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế đối với hợp đồng tài trợ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (18/06/2021) Công văn 21930/CTHN-TTHT năm 2021 về miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (18/06/2021) Công văn 21927/CTHN-TTHT năm 2021 về khoản tiền bồi thường khi thanh lý hợp đồng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (18/06/2021) Công văn 21842/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (18/06/2021) Công văn 21839/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (18/06/2021) Công văn 21929/CTHN-TTHT năm 2021 về trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 11. (18/06/2021) Công văn 1906/UBND-KT về tăng cường đôn đốc thu hồi nợ năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 12. (16/06/2021) Công văn 4016/VPCP-KTTH năm 2021 về áp dụng thuế chống phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm mía đường có xuất xứ từ Thái Lan do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (16/06/2021) Công văn 5679/BGTVT-ĐTCT năm 2021 triển khai thu phí điện tử không dừng tại trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (16/06/2021) Decision No. 1578/QD-BCT dated June 15, 2021 on imposition of official anti-dumping and countervailing duties on cane sugar products imported from Kingdom of Thailand
 15. (16/06/2021) Quyết định 1578/QĐ-BCT năm 2021 về áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 16. (14/06/2021) Công văn 2893/TCHQ-TXNK năm 2021 thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (15/06/2021) Quyết định 11/2021/QĐ-UBND quy định về giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (21/06/2021) Công văn 3117/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thiết bị khử trùng trong y tế (nồi hấp tiệt trùng) nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 2. (21/06/2021) Công văn 3108/TCHQ-GSQL năm 2021 về nhập khẩu bao bì do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (21/06/2021) Công văn 3125/TCHQ-GSQL năm 2021 về doanh nghiệp chế xuất thuê kho do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (21/06/2021) Công văn 3106/TCHQ-GSQL năm 2021 về khai báo thông tin về số lượng hàng hóa trên C/O mẫu AJ do Nhật Bản phát hành do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (21/06/2021) Công văn 3112/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế xuất khẩu đối với phế liệu xuất khẩu để thuê gia công ở nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (21/06/2021) Công văn 3104/TCHQ-GSQL năm 2021 về sử dụng thiết bị kiểm tra phóng xạ cầm tay do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (21/06/2021) Công văn 3105/TCHQ-GSQL năm 2021 về xác minh C/O giáp lưng mẫu AANZ do Tổng cục Hải quan hành
 8. (21/06/2021) Công văn 3119/TCHQ-PC năm 2021 vướng mắc xử lý vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (18/06/2021) Công văn 2993/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục công nhận kho ngoại quan, kho hàng không kéo dài do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (16/06/2021) Công văn 4016/VPCP-KTTH năm 2021 về áp dụng thuế chống phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm mía đường có xuất xứ từ Thái Lan do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (16/06/2021) Decision No. 1578/QD-BCT dated June 15, 2021 on imposition of official anti-dumping and countervailing duties on cane sugar products imported from Kingdom of Thailand
 12. (16/06/2021) Quyết định 1578/QĐ-BCT năm 2021 về áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 13. (14/06/2021) Nghị quyết 59/NQ-CP năm 2021 về ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan do Chính phủ ban hành