Thông báo văn bản mới từ ngày 08-11-2021 đến ngày 15-11-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 08-11-2021 đến 15-11-2021


Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (15/11/2021) Công văn 46419/CTHN-TTHT năm 2021 về giá tính thuế giá trị gia tăng khi bán căn hộ tại dự án ECO LAKEVIEW do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (15/11/2021) Công văn 46418/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (15/11/2021) Công văn 46417/CTHN-TTHT năm 2021 về khai thuế, nộp thuế thay cho hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (15/11/2021) Công văn 8374/VPCP-KTTH năm 2021 về rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (15/11/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 6. (15/11/2021) Công văn 13011/BTC-CST năm 2021 về hoàn trả khoản phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 7. (15/11/2021) Công văn 46422/CTHN-TTHT năm 2021 về xử lý hóa đơn đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (15/11/2021) Công văn 46423/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai và phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà máy sản xuất khác tỉnh hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (15/11/2021) Công văn 46420/CTHN-TTHT năm 2021 về xử lý hóa đơn khi hủy hợp đồng thuê đất theo bản án của Tòa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 10. (15/11/2021) Nghị định 101/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP
 11. (15/11/2021) Decree No. 101/2021/ND-CP dated November 15, 2021 on amendments to The Government’s Decree No. 122/2016/ND-CP and Decree No. 57/2020/ND-CP on amendments to The Government’s Decree No. 122/2016/ND-CP on preferential export and import tariff schedules, lists of commodities, absolute, mixed and out-of-quota import duty rates, and to the Decree No. 125/2017/ND-CP on amendments to Decree No. 122/2016/ND-CP
 12. (12/11/2021) Công văn 4376/TCT-KK năm 2021 về quyết toán và đóng mã số thuế nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
 13. (12/11/2021) Quyết định 2146/QĐ-BTC năm 2021 về Kế hoạch tổng thể thực hiện các giải pháp tại đề án “Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 14. (12/11/2021) Công văn 12986/BTC-TCT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 15. (11/11/2021) Công văn 45703/CTHN-TTHT năm 2021 về nghĩa vụ đóng góp vào Quỹ phòng chống thiên tai theo Nghị định 78/2021/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 16. (11/11/2021) Công văn 45701/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 17. (11/11/2021) Công văn 45702/CT-TTHT năm 2021 về đồng tiền và tỷ giá ghi trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ thu bằng ngoại tệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 18. (11/11/2021) Công văn 12898/BTC-TCHQ năm 2021 về thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô không đăng ký lưu hành, không tham gia giao thông do Bộ Tài chính ban hành
 19. (11/11/2021) Công văn 5354/TCHQ-TXNK năm 2021 về áp dụng thuế suất ưu đãi riêng tại Chương 98 do Tổng cục Hải quan ban hành
 20. (10/11/2021) Công văn 5320/TCHQ-TXNK năm 2021 về việc khai bổ sung phí bản quyền vào trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 21. (10/11/2021) Công văn 12867/BTC-TCT năm 2021 về giao dịch liên kết do Bộ Tài chính ban hành
 22. (10/11/2021) Công văn 12858/BTC-CST năm 2021 về chính sách ưu đãi đối với Khu neo đậu, chuyển tải cho tàu biển tại vùng biển Nghi Sơn - Thanh Hóa do Bộ Tài chính ban hành
 23. (09/11/2021) Công văn 45038/CTHN-TTHT năm 2021 về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 24. (09/11/2021) Công văn 5301/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng nhập khẩu để sản xuất bơm tiêm và bộ dây truyền dịch sử dụng một lần trong y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 25. (09/11/2021) Công văn 45039/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu trang sức do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (09/11/2021) Quyết định 1557/QĐ-TCT năm 2021 về Quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 27. (08/11/2021) Công văn 44554/CTHN-TTHT năm 2021 về áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng khi cung ứng dịch vụ kiểm tra hàng xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 28. (08/11/2021) Công văn 44551/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai, khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 29. (08/11/2021) Công văn 44552/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (15/11/2021) Công văn 4026/UBND-KGVX năm 2021 bổ sung đối tượng cách ly tập trung y tế là người tiếp xúc gần (F1) do người cách ly tự nguyện chi trả chi phí tại các khách sạn cách ly do Thành phố Hà Nội ban hành
 2. (15/11/2021) Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 3. (15/11/2021) Thông báo 168/TB-UBND năm 2021 về cấp độ dịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 128/NQ-CP và Quyết định 4800/QĐ-BYT
 4. (15/11/2021) Công văn 8374/VPCP-KTTH năm 2021 về rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (15/11/2021) Công văn 12048/BGTVT-TTCNTT năm 2021 sử dụng, khai thác dữ liệu khai báo y tế (mục khai báo di chuyển nội địa) trên ứng dụng PC-Covid do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (14/11/2021) Quyết định 2306/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Bắc Giang
 7. (14/11/2021) Quyết định 2306/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Bắc Giang
 8. (14/11/2021) Công văn 9670/BYT-DP năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 9. (13/11/2021) Quyết định 3869/QĐ-UBND năm 2021 về thành lập các Khu cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận-huyện, Thành phố Hồ Chí Minh
 10. (13/11/2021) Quyết định 2221/QĐ-UBND năm 2021 về Quy trình thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma thực hiện Nghị quyết 111/NQ-CP do tỉnh Lạng Sơn ban hành
 11. (12/11/2021) Công văn 19242/SYT-NVY năm 2021 về Điều chỉnh khoảng cách tối thiểu giữa 02 mũi vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca do Sở Y tế Thành phố Hà Nội ban hành
 12. (12/11/2021) Quyết định 3098/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận
 13. (12/11/2021) Quyết định 5275/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tạm thời về chuyển đổi các chai chứa khí Nitơ, Argon, Oxy công nghiệp, không khí nén sang chứa khí Oxy y tế phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 14. (12/11/2021) Quyết định 1251/QĐ-UBND về cắt giảm các khoản chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh, tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 15. (11/11/2021) Quyết định 2771/QĐ-UBND năm 2021 công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 16. (11/11/2021) Kế hoạch 4053/KH-UBND năm 2021 triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021-2022
 17. (11/11/2021) Quyết định 4490/QĐ-UBND năm 2021 công bố nhóm thủ tục hành chính Cấp Phiếu lý lịch tư pháp - Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và nhóm thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp - Cấp Chứng chỉ hành nghề dược thực hiện liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
 18. (11/11/2021) Công văn 17115/UBND-VP năm 2021 hướng dẫn tạm thời phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 19. (11/11/2021) Công văn 9612/BYT-DP năm 2021 về áp dụng biện pháp phòng chống dịch với đại biểu tham dự Kỳ họp thứ hai, Quốc hội XV do Bộ Y tế ban hành
 20. (11/11/2021) Công văn 3768/UBND-VX năm 2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 21. (10/11/2021) Công văn 2515/VSDTTƯ-TCQG năm 2021 về triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
 22. (10/11/2021) Công văn 11887/BGTVT-CYT năm 2021 về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 và kiểm soát hành khách về từ vùng dịch bằng đường hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 23. (10/11/2021) Thông báo 103/TB-VKSTC năm 2021 về tiêm phòng Vaccine COVID-19 do Viện kiểm sát nhân tối cao ban hành
 24. (10/11/2021) Công văn 4662/BXD-GĐ năm 2021 hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ Xây dựng ban hành
 25. (10/11/2021) Quyết định 5239/QĐ-BYT năm 2021 về cập nhật, điều chỉnh thông tin tại các Phụ lục kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BYT về Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 26. (09/11/2021) Công văn 5301/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng nhập khẩu để sản xuất bơm tiêm và bộ dây truyền dịch sử dụng một lần trong y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 27. (09/11/2021) Kế hoạch 1747/KH-UBND năm 2021 về đảm bảo công tác y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 theo từng mức độ dịch tại tỉnh Gia Lai
 28. (09/11/2021) Quyết định 5186/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Giang mai do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 29. (09/11/2021) Thông báo 307/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp trực tuyến với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về phục hồi sản xuất, lưu thông hàng hóa, hành khách trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 30. (09/11/2021) Quyết định 5175/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt tài liệu “Hướng dẫn triển khai phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 31. (09/11/2021) Quyết định 3282/QĐ-UBND năm 2021 về "Quy định kiểm dịch y tế các đối tượng nhập cảnh, nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang" do tỉnh Quảng Nam ban hành
 32. (09/11/2021) Quyết định 5183/QĐ-BYT năm 2021 về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm Herpes simplex sinh dục do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 33. (09/11/2021) Quyết định 5169/QĐ-BYT năm 2021 về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Chlamydia Trachomatis do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 34. (09/11/2021) Quyết định 5185/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Sùi mào gà do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 35. (09/11/2021) Decision No. 5175/QD-BYT dated November 9, 2021 on approval for the Guide for lactation rooms in the workplace
 36. (09/11/2021) Thông tư 17/2021/TT-BYT hướng dẫn tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 37. (08/11/2021) Công văn 9472/BYT-MT năm 2021 triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP do Bộ Y tế ban hành
 38. (08/11/2021) Công văn 9458/BYT-CNTT năm 2021 hướng dẫn Quy trình xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 39. (08/11/2021)
 40. (08/11/2021) Quyết định 5155/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 41. (08/11/2021) Công văn 9496/BYT-DP năm 2021 về báo cáo số lượng tiếp nhận và đề xuất nhu cầu vắc xin năm 2022 do Bộ Y tế ban hành
 42. (08/11/2021) Thông tư 16/2021/TT-BYT quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 43. (08/11/2021) Công văn 9495/BYT-DP năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 và báo cáo kết quả tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi do Bộ Y tế ban hành
 44. (08/11/2021) Công văn 11814/BGTVT-VT năm 2021 về tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn lái xe, phụ xe tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 45. (08/11/2021) Công văn 9500/BYT-DP năm 2021 về chỉ đạo y tế ngoài công lập triển khai các hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 46. (08/11/2021) Circular No. 16/2021/TT-BYT dated November 8, 2021 on prices for SARS-COV-2 testing services
 47. (08/11/2021) Nghị định 98/2021/NĐ-CP quản lý trang thiết bị y tế

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (15/11/2021) Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 2. (15/11/2021) Quyết định 3300/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Cần Thơ
 3. (15/11/2021) Quyết định 1774/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nhà ở; thủ tục hành chỉnh bị bãi bỏ lĩnh vực Phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
 4. (15/11/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng
 5. (15/11/2021) Quyết định 3069/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
 6. (15/11/2021) Quyết định 2949/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
 7. (15/11/2021) Quyết định 3068/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 8. (15/11/2021) Quyết định 1911/QĐ-TTg năm 2021 thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (15/11/2021) Công văn 8350/VPCP-TH về xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (15/11/2021) Quyết định 2229/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
 11. (14/11/2021) Quyết định 2306/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Bắc Giang
 12. (14/11/2021) Quyết định 2306/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Bắc Giang
 13. (14/11/2021) Nghị quyết 141/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 11 năm 2021 do Chính phủ ban hành
 14. (12/11/2021) Quyết định 3098/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận
 15. (12/11/2021) Quyết định 2669/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính An Giang
 16. (12/11/2021) Law No. 01/2021/QH15 dated November 12, 2021 on amendments to certain articiles and appendix on the list of national statistical indicators of The Statistics Law
 17. (11/11/2021) Quyết định 3132/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình chuyên ngành do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 18. (11/11/2021) Quyết định 2285/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
 19. (11/11/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 25/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
 20. (11/11/2021) Quyết định 2577/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
 21. (11/11/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội
 22. (11/11/2021) Quyết định 1704/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế ở Trung ương, địa phương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 23. (11/11/2021) Quyết định 4490/QĐ-UBND năm 2021 công bố nhóm thủ tục hành chính Cấp Phiếu lý lịch tư pháp - Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và nhóm thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp - Cấp Chứng chỉ hành nghề dược thực hiện liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
 24. (11/11/2021) Quyết định 2768/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Sơn La
 25. (11/11/2021) Công văn 8252/VPCP-V.I năm 2021 về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 26. (11/11/2021) Thông tư 08/2021/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành
 27. (11/11/2021) Công văn 2007/TTCP-KHTH năm 2021 về báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ ban hành
 28. (11/11/2021) Quyết định 4527/QĐ-UBND năm 2021 công bố sửa đổi/bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa
 29. (11/11/2021) Quyết định 1739/QĐ-UBND năm 2021 công bố 07 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang
 30. (11/11/2021) Quyết định 4528/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
 31. (10/11/2021) Nghị quyết 138/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2021 do Chính phủ ban hành
 32. (10/11/2021) Quyết định 165/QĐ-VKSTC phê duyệt giá giày da, dép quai hậu, thắt lưng, bít tất, áo mưa, cặp đựng tài liệu Viện kiểm sát nhân dân năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 33. (10/11/2021) Thông báo 102/TB-VKSTC về tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 34. (10/11/2021) Kế hoạch 61/KH-VKSTC về tổ chức thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 35. (10/11/2021) Hướng dẫn 35/HD-VKSTC năm 2021 về tổng kết 10 năm triển khai phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" (2012-2021) do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 36. (10/11/2021) Thông tư 31/2021/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 37. (10/11/2021) Quyết định 4357a/QĐ-BNN-TCLN năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 38. (09/11/2021) Công văn 5614/BNV-VTLTNN năm 2021 về lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử do Bộ Nội vụ ban hành
 39. (08/11/2021) Quyết định 41/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu
 40. (08/11/2021) Quyết định 1725/QĐ-UBND năm 2021 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
 41. (08/11/2021)
 42. (08/11/2021) Thông báo 305/TB-VPCP năm 2021 về kết luận Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 43. (08/11/2021) Quyết định 478/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2021 về phân công đơn vị làm Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm tại các Cụm thi đua Tòa án nhân dân năm 2022 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 44. (08/11/2021) Quyết định 2447/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
 45. (08/11/2021) Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
 46. (08/11/2021) Quyết định 2106/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lãnh sự; lĩnh vực về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Cao Bằng
 47. (08/11/2021)

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (15/11/2021) Công văn 8356/VPCP-KGVX năm 2021 về kiến nghị xây dựng Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (15/11/2021) Công văn 3811/UBND-VX năm 2021 triển khai thực hiện quy định về đối thoại thanh niên; cơ chế, chính sách đối với thanh niên, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (12/11/2021) Kế hoạch 3742/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 4. (12/11/2021) Quyết định 1909/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (11/11/2021) Kế hoạch 253/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030 do Thành phố Hà Nội ban hành
 6. (11/11/2021) Kế hoạch 8030/KH-UBND năm 2021 về mở cửa đón khách du lịch nội địa đến Quảng Nam
 7. (11/11/2021) Quyết định 1895/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (11/11/2021) Công văn 8297/VPCP-KGVX năm 2021 về Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận lô hàng sữa cho trẻ em do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (10/11/2021) Công văn 5214/CHK-VTHK năm 2021 về triển khai chuyến bay thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến các cảng hàng không, sân bay Việt Nam do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 10. (09/11/2021) Quyết định 4795/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục dự án tu sửa cấp thiết, chống xuống cấp di tích trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021-2022
 11. (09/11/2021) Quyết định 3779/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2030
 12. (09/11/2021) Công văn 3938/LĐTBXH-VPQGGN về tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 13. (08/11/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 41/2018/QĐ-UBND
 14. (08/11/2021) Công văn 3920/UBND-NC năm 2021 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các kho hàng hóa, xưởng sản xuất trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
 15. (08/11/2021) Quyết định 61/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (15/11/2021) Quyết định 1774/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nhà ở; thủ tục hành chỉnh bị bãi bỏ lĩnh vực Phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
 2. (15/11/2021) Công văn 4726/BXD-KHCN năm 2021 hướng dẫn một số nội dung tại QCVN 01:2021/BXD và QCVN 06:2021/BXD do Bộ Xây dựng ban hành
 3. (15/11/2021) Công văn 4727/BXD-KHCN năm 2021 về giải thích quy định QCVN 06:2020/BXD do Bộ Xây dựng ban hành
 4. (15/11/2021) Quyết định 41/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 36/2015/QĐ-UBND quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở và công trình riêng lẻ trên địa bàn các phường thuộc thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
 5. (15/11/2021) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 6. (12/11/2021) Công văn 4709/BXD-KTXD năm 2021 về định mức dự toán công tác thi công cọc cát đầm D700, Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành
 7. (12/11/2021) Quyết định 43/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2014/QĐ-UBND quy định về thoát nước đô thị, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 8. (11/11/2021) Quyết định 3132/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình chuyên ngành do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 9. (10/11/2021) Công văn 1554/TTg-CN năm 2021 về dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (10/11/2021) Công văn 8241/VPCP-CN năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng, tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (10/11/2021) Công văn 8219/VPCP-CN năm 2021 về thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (10/11/2021) Công văn 4662/BXD-GĐ năm 2021 hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ Xây dựng ban hành
 13. (09/11/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về quy mô, thời hạn tồn tại công trình, nhà ở riêng lẻ cấp giấy phép có thời hạn và phân cấp cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 14. (09/11/2021) Quyết định 66/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định
 15. (09/11/2021) Quyết định 65/2021/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định
 16. (09/11/2021) Thông báo 306/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về hoàn thiện phương án trình Quốc hội Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (09/11/2021) Thông báo 308/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Công thương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 18. (09/11/2021) Thông báo 309/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về đầu tư xây dựng Dự án Nhà ga hành khách số 2, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (09/11/2021) Announcement No. 308/TB-VPCP dated November 09, 2021 on verdict of Deputy Prime Minister Le Van Thanh at the meeting with The Ministry Of Industry And Trade (moit) on completion of the national power development plan for 2021 – 2030, with a vision toward 2045 (pdp8)
 20. (08/11/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Quyết định 41/2018/QĐ-UBND

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (15/11/2021) Quyết định 1912/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh - giai đoạn I” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (15/11/2021) Công văn 13051/BTC-TCT năm 2021 về hướng dẫn, triển khai thống nhất việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính (hóa đơn điện tử) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cho các lĩnh vực khác tương tự như lĩnh vực đất đai do Bộ Tài chính ban hành
 3. (15/11/2021) Công văn 12043/BGTVT-KHĐT về phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (12/11/2021) Công văn 7871/BKHĐT-TH về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 5. (12/11/2021) Nghị quyết 140/NQ-CP năm 2021 về ký kết Công hàm trao đổi cho khoản vay Nhật Bản lần 4 của Dự án “Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, giai đoạn 2” do Chính phủ ban hành
 6. (12/11/2021) Quyết định 2669/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính An Giang
 7. (12/11/2021) Công văn 8310/VPCP-KTTH năm 2021 về báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng tháng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (12/11/2021) Quyết định 1251/QĐ-UBND về cắt giảm các khoản chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh, tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 9. (12/11/2021) Thông tư 97/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2020/TT-BTC quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 10. (11/11/2021) Quyết định 1939/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1, sử dụng vốn dư của Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam, vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 11. (11/11/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 25/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
 12. (11/11/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định về mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long
 13. (11/11/2021) Quyết định 4527/QĐ-UBND năm 2021 công bố sửa đổi/bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa
 14. (11/11/2021) Quyết định 2137/QĐ-BTC thông báo số cắt giảm, tiết kiệm và thu hồi các khoản chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 15. (11/11/2021) Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
 16. (11/11/2021) Thông tư 95/2021/TT-BTC quy định về việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 17. (10/11/2021) Quyết định 165/QĐ-VKSTC phê duyệt giá giày da, dép quai hậu, thắt lưng, bít tất, áo mưa, cặp đựng tài liệu Viện kiểm sát nhân dân năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 18. (10/11/2021) Quyết định 67/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 49/2019/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định
 19. (10/11/2021) Công văn 12867/BTC-TCT năm 2021 về giao dịch liên kết do Bộ Tài chính ban hành
 20. (10/11/2021) Công văn 12858/BTC-CST năm 2021 về chính sách ưu đãi đối với Khu neo đậu, chuyển tải cho tàu biển tại vùng biển Nghi Sơn - Thanh Hóa do Bộ Tài chính ban hành
 21. (09/11/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) do thành phố Cần Thơ ban hành
 22. (08/11/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 23. (08/11/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2016/QĐ-UBND về ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 24. (08/11/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển 05 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 25. (08/11/2021) Công văn 7703/BKHĐT-KTĐPLT năm 2021 về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công và triển khai các dự án quan trọng, có tính chất liên vùng, lan tỏa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 26. (08/11/2021) Thông tư 16/2021/TT-BYT quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 27. (08/11/2021) Công văn 12739/BTC-HCSN năm 2021 hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành do Bộ Tài chính ban hành
 28. (08/11/2021) Công văn 4290/TCT-CS năm 2021 về tiền thuê đất phải nộp cho diện tích đất thuê tại Khu công nghiệp Đồng Văn do Tổng cục Thuế ban hành
 29. (08/11/2021) Circular No. 16/2021/TT-BYT dated November 8, 2021 on prices for SARS-COV-2 testing services

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (15/11/2021) Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 2. (14/11/2021) Quyết định 2306/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Bắc Giang
 3. (14/11/2021) Quyết định 2306/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Bắc Giang
 4. (12/11/2021) Nghị quyết 139/NQ-CP năm 2021 về ký kết Công hàm trao đổi Dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản do Chính phủ ban hành
 5. (12/11/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 35/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội
 6. (11/11/2021) Quyết định 4528/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
 7. (11/11/2021) Guidance No. 41/HD-TLD dated November 11, 2021 on Trade unions’ participation in dialogues and implementation of grassroots democracy regulations at workplace
 8. (09/11/2021) Kế hoạch 195/KH-UBND năm 2021 về đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
 9. (08/11/2021) Thông tư 16/2021/TT-BLĐTBXH thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp cho 98 ngành nghề

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (15/11/2021) Nghị định 101/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP
 2. (15/11/2021) Decree No. 101/2021/ND-CP dated November 15, 2021 on amendments to The Government’s Decree No. 122/2016/ND-CP and Decree No. 57/2020/ND-CP on amendments to The Government’s Decree No. 122/2016/ND-CP on preferential export and import tariff schedules, lists of commodities, absolute, mixed and out-of-quota import duty rates, and to the Decree No. 125/2017/ND-CP on amendments to Decree No. 122/2016/ND-CP
 3. (13/11/2021) Quyết định 2221/QĐ-UBND năm 2021 về Quy trình thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma thực hiện Nghị quyết 111/NQ-CP do tỉnh Lạng Sơn ban hành
 4. (10/11/2021) Công văn 5321/TCHQ-GSQL năm 2021 về tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu thương mại dịch vụ cửa khẩu Vĩnh Xương do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (10/11/2021) Công văn 5320/TCHQ-TXNK năm 2021 về việc khai bổ sung phí bản quyền vào trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (09/11/2021) Công văn 5301/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng nhập khẩu để sản xuất bơm tiêm và bộ dây truyền dịch sử dụng một lần trong y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (09/11/2021) Công văn 45039/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu trang sức do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (08/11/2021) Công văn 44554/CTHN-TTHT năm 2021 về áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng khi cung ứng dịch vụ kiểm tra hàng xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (08/11/2021) Công văn 44551/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai, khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (15/11/2021) Circular No. 17/2021/TT-BCT dated November 15, 2021 on amendments and supplements to The Circular No. 38/2014/TT-BCT elaborating on several articles of The Government’s Decree No. 83/2014/ND-CP on petrol and oil trading
 2. (12/11/2021) Quyết định 770/QĐ-UBDT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Thông tư Hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 3. (12/11/2021) Công văn 7871/BKHĐT-TH về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 4. (12/11/2021) Chỉ thị 12/CT-BCT thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 do Bộ Công thương ban hành
 5. (12/11/2021) Quyết định 67/2021/QĐ-UBND quy định về ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích, ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và thẩm quyền phê duyệt hỗ trợ liên kết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025
 6. (12/11/2021) Quyết định 2146/QĐ-BTC năm 2021 về Kế hoạch tổng thể thực hiện các giải pháp tại đề án “Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 7. (11/11/2021) Quyết định 1938/QĐ-BGTVT về Kế hoạch triển khai thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (10/11/2021) Công văn 5321/TCHQ-GSQL năm 2021 về tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu thương mại dịch vụ cửa khẩu Vĩnh Xương do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (10/11/2021) Công văn 7101/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 10. (09/11/2021) Thông báo 307/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp trực tuyến với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về phục hồi sản xuất, lưu thông hàng hóa, hành khách trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (09/11/2021) Thông báo 308/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Công thương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (09/11/2021) Announcement No. 308/TB-VPCP dated November 09, 2021 on verdict of Deputy Prime Minister Le Van Thanh at the meeting with The Ministry Of Industry And Trade (moit) on completion of the national power development plan for 2021 – 2030, with a vision toward 2045 (pdp8)
 13. (08/11/2021) Quyết định 60/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 327/2015/QĐ-UBND Quy định lựa chọn nhà sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (15/11/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng
 2. (15/11/2021) Nghị quyết 142/NQ-CP năm 2021 phê duyệt "Hiệp định Vận chuyển hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan " do Chính phủ ban hành
 3. (15/11/2021) Quyết định 2949/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
 4. (15/11/2021) Công văn 8382/VPCP-CN năm 2021 về tờ trình Quốc hội Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (15/11/2021) Công văn 12048/BGTVT-TTCNTT năm 2021 sử dụng, khai thác dữ liệu khai báo y tế (mục khai báo di chuyển nội địa) trên ứng dụng PC-Covid do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (15/11/2021) Công văn 12043/BGTVT-KHĐT về phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (13/11/2021) Thông báo 310/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp về các nội dung: hoàn thiện Đề án thí điểm tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập; Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (12/11/2021) Công văn 5262/CHK-KHĐT về báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 9. (11/11/2021) Quyết định 1939/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1, sử dụng vốn dư của Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam, vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (11/11/2021) Quyết định 2577/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
 11. (11/11/2021) Công văn 12898/BTC-TCHQ năm 2021 về thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô không đăng ký lưu hành, không tham gia giao thông do Bộ Tài chính ban hành
 12. (11/11/2021) Công văn 11962/BGTVT-ĐTCT năm 2021 về chi phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (10/11/2021) Công văn 11887/BGTVT-CYT năm 2021 về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 và kiểm soát hành khách về từ vùng dịch bằng đường hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (10/11/2021) Công văn 5214/CHK-VTHK năm 2021 về triển khai chuyến bay thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến các cảng hàng không, sân bay Việt Nam do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 15. (10/11/2021) Công văn 1554/TTg-CN năm 2021 về dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (10/11/2021) Công văn 8240/VPCP-CN năm 2021 về đề nghị chủ trương đầu tư dự án đường giao thông kết nối huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông với huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (09/11/2021) Thông báo 494/TB-BGTVT năm 2021 về kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 18. (09/11/2021) Thông báo 306/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về hoàn thiện phương án trình Quốc hội Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (09/11/2021) Thông báo 307/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp trực tuyến với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về phục hồi sản xuất, lưu thông hàng hóa, hành khách trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (09/11/2021) Công văn 5182/CHK-QLHĐB về kế hoạch kiểm tra an toàn khai thác bảo đảm hoạt động bay năm 2021 theo hình thức giám sát từ xa do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 21. (08/11/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
 22. (08/11/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2016/QĐ-UBND về ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 23. (08/11/2021) Công văn 11814/BGTVT-VT năm 2021 về tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn lái xe, phụ xe tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 24. (08/11/2021) Công văn 8151/VPCP-CN năm 2021 về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 25. (08/11/2021) Công văn 11816/BGTVT-PC năm 2021 về phối hợp trong việc triển khai thực hiện các điều ước quốc tế của IMO do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 26. (08/11/2021) Công văn 11818/BGTVT-HTQT năm 2021 về Kế hoạch nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ với các nước do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 27. (08/11/2021) Công văn 11811/BGTVT-HTQT năm 2021 về triển khai Hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (15/11/2021) Quyết định 3300/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Cần Thơ
 2. (15/11/2021) Quyết định 1912/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh - giai đoạn I” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (15/11/2021) Quyết định 16/2021/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn thành phố Cần Thơ
 4. (15/11/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND quy định về các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 5. (12/11/2021) Nghị quyết 140/NQ-CP năm 2021 về ký kết Công hàm trao đổi cho khoản vay Nhật Bản lần 4 của Dự án “Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, giai đoạn 2” do Chính phủ ban hành
 6. (11/11/2021) Quyết định 68/2021/QĐ-UBND quy định về phân vùng phát thải khí thải và xả thải nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025
 7. (11/11/2021) Quyết định 19/2021/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và môi trường thành phố Hà Nội
 8. (11/11/2021) Công văn 45703/CTHN-TTHT năm 2021 về nghĩa vụ đóng góp vào Quỹ phòng chống thiên tai theo Nghị định 78/2021/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (11/11/2021) Công văn 6877/BTNMT-TCMT năm 2021 công bố Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia giai đoạn năm 2016-2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 10. (09/11/2021) Quyết định 30/2021/QĐ-UBND quy định về tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 11. (09/11/2021) Quyết định 3746/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch Khuyến công địa phương và tiết kiệm năng lượng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 12. (09/11/2021) Công điện 2056/CĐ-TCTL-QLCT năm 2021 về khẩn trương tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, phòng, chống ngập lụt, úng đề phòng ảnh hưởng của mưa lớn ở khu vực Trung bộ và Tây nguyên do Tổng cục Thủy lợi điện
 13. (09/11/2021) Quyết định 5165/QĐ-BYT năm 2021 về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Lậu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 14. (09/11/2021) Công văn 8195/VPCP-NN năm 2021 văn bản của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hận về khu vực biển Dự án Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
 15. (09/11/2021) Quyết định 1881/QĐ-TTg năm 2021 về Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (08/11/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá rừng trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 17. (08/11/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng nhóm hoạt động sử dụng khu vực biển 05 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (15/11/2021) Quyết định 1912/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh - giai đoạn I” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (15/11/2021) Công văn 12043/BGTVT-KHĐT về phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (12/11/2021) Công văn 7871/BKHĐT-TH về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 4. (12/11/2021) Công văn 8310/VPCP-KTTH năm 2021 về báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng tháng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (12/11/2021) Công văn 4709/BXD-KTXD năm 2021 về định mức dự toán công tác thi công cọc cát đầm D700, Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành
 6. (11/11/2021) Quyết định 1939/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1, sử dụng vốn dư của Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam, vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (11/11/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định về mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long
 8. (11/11/2021) Quyết định 1704/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế ở Trung ương, địa phương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 9. (11/11/2021) Công văn 11962/BGTVT-ĐTCT năm 2021 về chi phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (11/11/2021) Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
 11. (10/11/2021) Công văn 8241/VPCP-CN năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng, tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (10/11/2021) Công văn 8240/VPCP-CN năm 2021 về đề nghị chủ trương đầu tư dự án đường giao thông kết nối huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông với huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (10/11/2021) Công văn 8219/VPCP-CN năm 2021 về thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (09/11/2021) Quyết định 66/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định
 15. (09/11/2021) Thông báo 309/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về đầu tư xây dựng Dự án Nhà ga hành khách số 2, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (08/11/2021) Công văn 7703/BKHĐT-KTĐPLT năm 2021 về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công và triển khai các dự án quan trọng, có tính chất liên vùng, lan tỏa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 17. (08/11/2021) Công văn 11840/BGTVT-KHĐT năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (15/11/2021) Công văn 46423/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai và phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà máy sản xuất khác tỉnh hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (12/11/2021) Công văn 7572/BNN-QLDN năm 2021 về quán triệt thực hiện Kết luận 82-KL/TW và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 984/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 3. (12/11/2021) Công văn 4698/BXD-QLN năm 2021 về phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành
 4. (12/11/2021) Công văn 12987/BTC-TCT năm 2021 về đề xuất hỗ trợ của doanh nghiệp điện ảnh do Bộ Tài chính ban hành
 5. (12/11/2021) Công văn 12986/BTC-TCT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 6. (10/11/2021) Quyết định 18/2021/QĐ-UBND về Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm của người quản lý, kiểm soát viên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 7. (10/11/2021) Thông tư 16/2021/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
 8. (10/11/2021) Circular No. 16/2021/TT-NHNN dated November 10, 2021 on corporate bond trading of credit institutions and branches of foreign banks
 9. (08/11/2021) Công văn 44552/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (15/11/2021) Công văn 46420/CTHN-TTHT năm 2021 về xử lý hóa đơn khi hủy hợp đồng thuê đất theo bản án của Tòa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (12/11/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 35/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội
 3. (12/11/2021) Công văn 4698/BXD-QLN năm 2021 về phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành
 4. (12/11/2021) Quyết định 46/2021/QĐ-UBND quy định về rà soát, công bố, công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
 5. (10/11/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất; hạn mức giao, công nhận đất ở, công nhận đất nông nghiệp tự khai hoang; hạn mức giao đất đối với đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 6. (10/11/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND quy định về việc rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
 7. (09/11/2021) Quyết định 15/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 19/2019/QĐ-UBND quy định bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) do thành phố Cần Thơ ban hành
 8. (08/11/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Giang
 9. (08/11/2021) Quyết định 2447/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
 10. (08/11/2021) Công văn 4290/TCT-CS năm 2021 về tiền thuê đất phải nộp cho diện tích đất thuê tại Khu công nghiệp Đồng Văn do Tổng cục Thuế ban hành


Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (15/11/2021) Công văn 46419/CTHN-TTHT năm 2021 về giá tính thuế giá trị gia tăng khi bán căn hộ tại dự án ECO LAKEVIEW do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (15/11/2021) Công văn 46418/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (15/11/2021) Công văn 46417/CTHN-TTHT năm 2021 về khai thuế, nộp thuế thay cho hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (15/11/2021) Công văn 8374/VPCP-KTTH năm 2021 về rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (15/11/2021) Công văn 13011/BTC-CST năm 2021 về hoàn trả khoản phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 6. (15/11/2021) Công văn 46422/CTHN-TTHT năm 2021 về xử lý hóa đơn đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (15/11/2021) Công văn 46423/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai và phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà máy sản xuất khác tỉnh hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 8. (15/11/2021) Công văn 46420/CTHN-TTHT năm 2021 về xử lý hóa đơn khi hủy hợp đồng thuê đất theo bản án của Tòa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 9. (12/11/2021) Công văn 4376/TCT-KK năm 2021 về quyết toán và đóng mã số thuế nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
 10. (12/11/2021) Quyết định 2146/QĐ-BTC năm 2021 về Kế hoạch tổng thể thực hiện các giải pháp tại đề án “Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 11. (12/11/2021) Công văn 12986/BTC-TCT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 12. (11/11/2021) Công văn 45703/CTHN-TTHT năm 2021 về nghĩa vụ đóng góp vào Quỹ phòng chống thiên tai theo Nghị định 78/2021/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 13. (11/11/2021) Công văn 45701/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 14. (11/11/2021) Công văn 45702/CT-TTHT năm 2021 về đồng tiền và tỷ giá ghi trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ thu bằng ngoại tệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (11/11/2021) Công văn 12898/BTC-TCHQ năm 2021 về thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô không đăng ký lưu hành, không tham gia giao thông do Bộ Tài chính ban hành
 16. (11/11/2021) Công văn 5354/TCHQ-TXNK năm 2021 về áp dụng thuế suất ưu đãi riêng tại Chương 98 do Tổng cục Hải quan ban hành
 17. (10/11/2021) Công văn 5320/TCHQ-TXNK năm 2021 về việc khai bổ sung phí bản quyền vào trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 18. (10/11/2021) Công văn 12867/BTC-TCT năm 2021 về giao dịch liên kết do Bộ Tài chính ban hành
 19. (10/11/2021) Công văn 12858/BTC-CST năm 2021 về chính sách ưu đãi đối với Khu neo đậu, chuyển tải cho tàu biển tại vùng biển Nghi Sơn - Thanh Hóa do Bộ Tài chính ban hành
 20. (09/11/2021) Công văn 45038/CTHN-TTHT năm 2021 về giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành
 21. (09/11/2021) Công văn 5301/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng nhập khẩu để sản xuất bơm tiêm và bộ dây truyền dịch sử dụng một lần trong y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 22. (09/11/2021) Công văn 45039/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu trang sức do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 23. (09/11/2021) Quyết định 1557/QĐ-TCT năm 2021 về Quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
 24. (08/11/2021) Công văn 44554/CTHN-TTHT năm 2021 về áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng khi cung ứng dịch vụ kiểm tra hàng xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 25. (08/11/2021) Công văn 44551/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai, khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 26. (08/11/2021) Công văn 44552/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (15/11/2021) Công văn 4026/UBND-KGVX năm 2021 bổ sung đối tượng cách ly tập trung y tế là người tiếp xúc gần (F1) do người cách ly tự nguyện chi trả chi phí tại các khách sạn cách ly do Thành phố Hà Nội ban hành
 2. (15/11/2021) Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 3. (15/11/2021) Thông báo 168/TB-UBND năm 2021 về cấp độ dịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết 128/NQ-CP và Quyết định 4800/QĐ-BYT
 4. (15/11/2021) Công văn 8374/VPCP-KTTH năm 2021 về rà soát giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (15/11/2021) Công văn 12048/BGTVT-TTCNTT năm 2021 sử dụng, khai thác dữ liệu khai báo y tế (mục khai báo di chuyển nội địa) trên ứng dụng PC-Covid do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (14/11/2021) Quyết định 2306/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Bắc Giang
 7. (14/11/2021) Quyết định 2306/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Bắc Giang
 8. (14/11/2021) Công văn 9670/BYT-DP năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 9. (13/11/2021) Quyết định 3869/QĐ-UBND năm 2021 về thành lập các Khu cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận-huyện, Thành phố Hồ Chí Minh
 10. (13/11/2021) Quyết định 2221/QĐ-UBND năm 2021 về Quy trình thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma thực hiện Nghị quyết 111/NQ-CP do tỉnh Lạng Sơn ban hành
 11. (12/11/2021) Công văn 19242/SYT-NVY năm 2021 về Điều chỉnh khoảng cách tối thiểu giữa 02 mũi vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca do Sở Y tế Thành phố Hà Nội ban hành
 12. (12/11/2021) Quyết định 3098/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận
 13. (12/11/2021) Quyết định 5275/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn tạm thời về chuyển đổi các chai chứa khí Nitơ, Argon, Oxy công nghiệp, không khí nén sang chứa khí Oxy y tế phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 14. (12/11/2021) Quyết định 1251/QĐ-UBND về cắt giảm các khoản chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh, tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 15. (11/11/2021) Quyết định 2771/QĐ-UBND năm 2021 công bố cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
 16. (11/11/2021) Kế hoạch 4053/KH-UBND năm 2021 triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021-2022
 17. (15/11/2021) Quyết định 4490/QĐ-UBND năm 2021 công bố nhóm thủ tục hành chính Cấp Phiếu lý lịch tư pháp - Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và nhóm thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp - Cấp Chứng chỉ hành nghề dược thực hiện liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
 18. (11/11/2021) Công văn 17115/UBND-VP năm 2021 hướng dẫn tạm thời phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 19. (11/11/2021) Công văn 9612/BYT-DP năm 2021 về áp dụng biện pháp phòng chống dịch với đại biểu tham dự Kỳ họp thứ hai, Quốc hội XV do Bộ Y tế ban hành
 20. (11/11/2021) Công văn 3768/UBND-VX năm 2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 21. (10/11/2021) Công văn 2515/VSDTTƯ-TCQG năm 2021 về triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
 22. (10/11/2021) Công văn 11887/BGTVT-CYT năm 2021 về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 và kiểm soát hành khách về từ vùng dịch bằng đường hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 23. (10/11/2021) Thông báo 103/TB-VKSTC năm 2021 về tiêm phòng Vaccine COVID-19 do Viện kiểm sát nhân tối cao ban hành
 24. (10/11/2021) Công văn 4662/BXD-GĐ năm 2021 hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ Xây dựng ban hành
 25. (10/11/2021) Quyết định 5239/QĐ-BYT năm 2021 về cập nhật, điều chỉnh thông tin tại các Phụ lục kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BYT về Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 26. (09/11/2021) Công văn 5301/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng nhập khẩu để sản xuất bơm tiêm và bộ dây truyền dịch sử dụng một lần trong y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 27. (09/11/2021) Kế hoạch 1747/KH-UBND năm 2021 về đảm bảo công tác y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 theo từng mức độ dịch tại tỉnh Gia Lai
 28. (09/11/2021) Quyết định 5186/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Giang mai do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 29. (09/11/2021) Thông báo 307/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp trực tuyến với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về phục hồi sản xuất, lưu thông hàng hóa, hành khách trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 30. (09/11/2021) Quyết định 5175/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt tài liệu “Hướng dẫn triển khai phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 31. (09/11/2021) Quyết định 3282/QĐ-UBND năm 2021 về "Quy định kiểm dịch y tế các đối tượng nhập cảnh, nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang" do tỉnh Quảng Nam ban hành
 32. (09/11/2021) Quyết định 5183/QĐ-BYT năm 2021 về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm Herpes simplex sinh dục do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 33. (09/11/2021) Quyết định 5169/QĐ-BYT năm 2021 về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Chlamydia Trachomatis do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 34. (09/11/2021) Quyết định 5185/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Sùi mào gà do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 35. (09/11/2021) Decision No. 5175/QD-BYT dated November 9, 2021 on approval for the Guide for lactation rooms in the workplace
 36. (08/11/2021) Công văn 9472/BYT-MT năm 2021 triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP do Bộ Y tế ban hành
 37. (08/11/2021) Công văn 9458/BYT-CNTT năm 2021 hướng dẫn Quy trình xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 38. (08/11/2021) Quyết định 5155/QĐ-BYT năm 2021 hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 39. (08/11/2021) Công văn 9496/BYT-DP năm 2021 về báo cáo số lượng tiếp nhận và đề xuất nhu cầu vắc xin năm 2022 do Bộ Y tế ban hành
 40. (10/11/2021) Thông tư 16/2021/TT-BYT quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 41. (08/11/2021) Công văn 9495/BYT-DP năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 và báo cáo kết quả tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi do Bộ Y tế ban hành
 42. (08/11/2021) Công văn 11814/BGTVT-VT năm 2021 về tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn lái xe, phụ xe tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 43. (08/11/2021) Công văn 9500/BYT-DP năm 2021 về chỉ đạo y tế ngoài công lập triển khai các hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 44. (10/11/2021) Circular No. 16/2021/TT-BYT dated November 8, 2021 on prices for SARS-COV-2 testing services
 45. (10/11/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Quảng Trị lập thành tích tại đại hội, giải thể thao quốc gia
 46. (15/11/2021) Circular No. 15/2021/TT-BYT dated September 24, 2021 on providing amendments to certain Articles of Circular No. 15/2019/TT-BYT prescribing bidding for supply of drugs for public health facilities
 47. (15/11/2021) Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (15/11/2021) Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 2. (15/11/2021) Quyết định 3300/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Cần Thơ
 3. (15/11/2021) Quyết định 1774/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nhà ở; thủ tục hành chỉnh bị bãi bỏ lĩnh vực Phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
 4. (15/11/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng
 5. (15/11/2021) Quyết định 3069/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
 6. (15/11/2021) Quyết định 2949/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
 7. (15/11/2021) Quyết định 3068/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Tiền Giang
 8. (15/11/2021) Quyết định 1911/QĐ-TTg năm 2021 thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (15/11/2021) Công văn 8350/VPCP-TH về xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (15/11/2021) Quyết định 2229/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
 11. (14/11/2021) Quyết định 2306/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Bắc Giang
 12. (14/11/2021) Quyết định 2306/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Bắc Giang
 13. (14/11/2021) Nghị quyết 141/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 11 năm 2021 do Chính phủ ban hành
 14. (12/11/2021) Quyết định 3098/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận
 15. (12/11/2021) Quyết định 2669/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính An Giang
 16. (11/11/2021) Quyết định 3132/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình chuyên ngành do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 17. (11/11/2021) Quyết định 2285/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang
 18. (11/11/2021) Quyết định 2577/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
 19. (11/11/2021) Quyết định 1704/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế ở Trung ương, địa phương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 20. (15/11/2021) Quyết định 4490/QĐ-UBND năm 2021 công bố nhóm thủ tục hành chính Cấp Phiếu lý lịch tư pháp - Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và nhóm thủ tục Cấp Phiếu lý lịch tư pháp - Cấp Chứng chỉ hành nghề dược thực hiện liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Định
 21. (11/11/2021) Quyết định 2768/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Sơn La
 22. (11/11/2021) Công văn 8252/VPCP-V.I năm 2021 về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp do Văn phòng Chính phủ ban hành
 23. (11/11/2021) Thông tư 08/2021/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành
 24. (11/11/2021) Công văn 2007/TTCP-KHTH năm 2021 về báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ ban hành
 25. (11/11/2021) Quyết định 4527/QĐ-UBND năm 2021 công bố sửa đổi/bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa
 26. (11/11/2021) Quyết định 1739/QĐ-UBND năm 2021 công bố 07 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Tuyên Quang
 27. (11/11/2021) Quyết định 4528/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
 28. (10/11/2021) Nghị quyết 138/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2021 do Chính phủ ban hành
 29. (10/11/2021) Quyết định 165/QĐ-VKSTC phê duyệt giá giày da, dép quai hậu, thắt lưng, bít tất, áo mưa, cặp đựng tài liệu Viện kiểm sát nhân dân năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 30. (10/11/2021) Thông báo 102/TB-VKSTC về tuyển dụng công chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 31. (10/11/2021) Kế hoạch 61/KH-VKSTC về tổ chức thi tuyển công chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 32. (10/11/2021) Hướng dẫn 35/HD-VKSTC năm 2021 về tổng kết 10 năm triển khai phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm" (2012-2021) do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 33. (09/11/2021) Công văn 5614/BNV-VTLTNN năm 2021 về lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử do Bộ Nội vụ ban hành
 34. (08/11/2021) Quyết định 1725/QĐ-UBND năm 2021 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang
 35. (08/11/2021) Thông báo 305/TB-VPCP năm 2021 về kết luận Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 36. (08/11/2021) Quyết định 478/QĐ-TANDTC-TĐKT năm 2021 về phân công đơn vị làm Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm tại các Cụm thi đua Tòa án nhân dân năm 2022 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
 37. (08/11/2021) Quyết định 2447/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Đất đai thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
 38. (08/11/2021) Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau
 39. (08/11/2021) Quyết định 2106/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lãnh sự; lĩnh vực về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Cao Bằng
 40. (15/11/2021) Quyết định 1709/QĐ-UBND năm 2021 quy định số lượng cấp phó của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, Thanh tra, Văn phòng thuộc Sở Tư pháp và vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang
 41. (15/11/2021) Quyết định 55/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 446/2013/QĐ-UBND quy định công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 42. (15/11/2021) Quyết định 63/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định
 43. (15/11/2021) Circular No. 05/2021/TT-TTCP dated October 1, 2021 on prescribing procedures for processing and handling of complaints, accusations, petitions or grievances
 44. (15/11/2021) Circular No. 04/2021/TT-TTCP dated October 1, 2021 on procedures for reception of citizens

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (15/11/2021) Quyết định 1912/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh - giai đoạn I” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (15/11/2021) Công văn 13051/BTC-TCT năm 2021 về hướng dẫn, triển khai thống nhất việc thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính (hóa đơn điện tử) trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cho các lĩnh vực khác tương tự như lĩnh vực đất đai do Bộ Tài chính ban hành
 3. (15/11/2021) Công văn 12043/BGTVT-KHĐT về phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (12/11/2021) Công văn 7871/BKHĐT-TH về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 5. (12/11/2021) Nghị quyết 140/NQ-CP năm 2021 về ký kết Công hàm trao đổi cho khoản vay Nhật Bản lần 4 của Dự án “Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, giai đoạn 2” do Chính phủ ban hành
 6. (12/11/2021) Quyết định 2669/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính An Giang
 7. (12/11/2021) Công văn 8310/VPCP-KTTH năm 2021 về báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng tháng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (12/11/2021) Quyết định 1251/QĐ-UBND về cắt giảm các khoản chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh, tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Ninh Bình ban hành
 9. (11/11/2021) Quyết định 1939/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1, sử dụng vốn dư của Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam, vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (11/11/2021) Quyết định 4527/QĐ-UBND năm 2021 công bố sửa đổi/bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa
 11. (11/11/2021) Quyết định 2137/QĐ-BTC thông báo số cắt giảm, tiết kiệm và thu hồi các khoản chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 12. (10/11/2021) Quyết định 165/QĐ-VKSTC phê duyệt giá giày da, dép quai hậu, thắt lưng, bít tất, áo mưa, cặp đựng tài liệu Viện kiểm sát nhân dân năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
 13. (10/11/2021) Công văn 12867/BTC-TCT năm 2021 về giao dịch liên kết do Bộ Tài chính ban hành
 14. (10/11/2021) Công văn 12858/BTC-CST năm 2021 về chính sách ưu đãi đối với Khu neo đậu, chuyển tải cho tàu biển tại vùng biển Nghi Sơn - Thanh Hóa do Bộ Tài chính ban hành
 15. (08/11/2021) Công văn 7703/BKHĐT-KTĐPLT năm 2021 về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công và triển khai các dự án quan trọng, có tính chất liên vùng, lan tỏa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 16. (10/11/2021) Thông tư 16/2021/TT-BYT quy định về giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 17. (08/11/2021) Công văn 12739/BTC-HCSN năm 2021 hướng dẫn sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên để lập, thẩm định, công bố và điều chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành do Bộ Tài chính ban hành
 18. (08/11/2021) Công văn 4290/TCT-CS năm 2021 về tiền thuê đất phải nộp cho diện tích đất thuê tại Khu công nghiệp Đồng Văn do Tổng cục Thuế ban hành
 19. (10/11/2021) Circular No. 16/2021/TT-BYT dated November 8, 2021 on prices for SARS-COV-2 testing services
 20. (15/11/2021) Quyết định 57/2021/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Giang
 21. (10/11/2021) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Quảng Trị lập thành tích tại đại hội, giải thể thao quốc gia
 22. (10/11/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 2 Quyết định 38/2017/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 23. (11/11/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND về giá dịch vụ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng đối với 05 ngành nghề thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (15/11/2021) Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của bảo hiểm xã hội cấp tỉnh và bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 2. (14/11/2021) Quyết định 2306/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Bắc Giang
 3. (14/11/2021) Quyết định 2306/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Bắc Giang
 4. (12/11/2021) Nghị quyết 139/NQ-CP năm 2021 về ký kết Công hàm trao đổi Dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản do Chính phủ ban hành
 5. (11/11/2021) Quyết định 4528/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa
 6. (11/11/2021) Guidance No. 41/HD-TLD dated November 11, 2021 on Trade unions’ participation in dialogues and implementation of grassroots democracy regulations at workplace
 7. (09/11/2021) Kế hoạch 195/KH-UBND năm 2021 về đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025
 8. (15/11/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 28/2014/QĐ-UBND quy định đảm bảo an toàn cho người canh giữ đáy hàng khơi trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 9. (11/11/2021) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND về giá dịch vụ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng đối với 05 ngành nghề thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (13/11/2021) Quyết định 2221/QĐ-UBND năm 2021 về Quy trình thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu song phương Chi Ma thực hiện Nghị quyết 111/NQ-CP do tỉnh Lạng Sơn ban hành
 2. (10/11/2021) Công văn 5321/TCHQ-GSQL năm 2021 về tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu thương mại dịch vụ cửa khẩu Vĩnh Xương do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (10/11/2021) Công văn 5320/TCHQ-TXNK năm 2021 về việc khai bổ sung phí bản quyền vào trị giá hải quan của hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (09/11/2021) Công văn 5301/TCHQ-TXNK năm 2021 về thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng nhập khẩu để sản xuất bơm tiêm và bộ dây truyền dịch sử dụng một lần trong y tế do Tổng cục Hải quan ban hành
 5. (09/11/2021) Công văn 45039/CTHN-TTHT năm 2021 hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xuất khẩu trang sức do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (08/11/2021) Công văn 44554/CTHN-TTHT năm 2021 về áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng khi cung ứng dịch vụ kiểm tra hàng xuất khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (08/11/2021) Công văn 44551/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai, khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (15/11/2021) Quyết định 1911/QĐ-TTg năm 2021 thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (11/11/2021) Quyết định 2870/QĐ-BKHCN năm 2021 về Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022
 3. (09/11/2021) Công văn 5614/BNV-VTLTNN năm 2021 về lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử do Bộ Nội vụ ban hành
 4. (09/11/2021) Decision No. 34/2021/QD-TTg dated November 08, 2021 on providing for e-identification and e-authentication based on the national population database, citizen identification database and national immigration database
 5. (09/11/2021) Quyết định 34/2021/QĐ-TTg quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (15/11/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND về Quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau
 7. (15/11/2021) Quyết định 53/2021/QĐ-UBND về Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (15/11/2021) Công văn 8356/VPCP-KGVX năm 2021 về kiến nghị xây dựng Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (15/11/2021) Công văn 3811/UBND-VX năm 2021 triển khai thực hiện quy định về đối thoại thanh niên; cơ chế, chính sách đối với thanh niên, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (12/11/2021) Kế hoạch 3742/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu
 4. (12/11/2021) Quyết định 1909/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (11/11/2021) Kế hoạch 253/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030 do Thành phố Hà Nội ban hành
 6. (11/11/2021) Kế hoạch 8030/KH-UBND năm 2021 về mở cửa đón khách du lịch nội địa đến Quảng Nam
 7. (11/11/2021) Quyết định 1895/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (11/11/2021) Công văn 8297/VPCP-KGVX năm 2021 về Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận lô hàng sữa cho trẻ em do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (10/11/2021) Công văn 5214/CHK-VTHK năm 2021 về triển khai chuyến bay thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến các cảng hàng không, sân bay Việt Nam do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 10. (09/11/2021) Quyết định 4795/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt danh mục dự án tu sửa cấp thiết, chống xuống cấp di tích trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021-2022
 11. (09/11/2021) Quyết định 3779/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2030
 12. (09/11/2021) Công văn 3938/LĐTBXH-VPQGGN về tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 13. (08/11/2021) Công văn 3920/UBND-NC năm 2021 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các kho hàng hóa, xưởng sản xuất trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và khu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (15/11/2021) Quyết định 3300/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Cần Thơ
 2. (15/11/2021) Quyết định 1912/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh - giai đoạn I” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (12/11/2021) Nghị quyết 140/NQ-CP năm 2021 về ký kết Công hàm trao đổi cho khoản vay Nhật Bản lần 4 của Dự án “Cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ, giai đoạn 2” do Chính phủ ban hành
 4. (11/11/2021) Công văn 45703/CTHN-TTHT năm 2021 về nghĩa vụ đóng góp vào Quỹ phòng chống thiên tai theo Nghị định 78/2021/NĐ-CP do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (11/11/2021) Công văn 6877/BTNMT-TCMT năm 2021 công bố Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia giai đoạn năm 2016-2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 6. (09/11/2021) Quyết định 3746/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch Khuyến công địa phương và tiết kiệm năng lượng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 7. (09/11/2021) Công điện 2056/CĐ-TCTL-QLCT năm 2021 về khẩn trương tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, phòng, chống ngập lụt, úng đề phòng ảnh hưởng của mưa lớn ở khu vực Trung bộ và Tây nguyên do Tổng cục Thủy lợi điện
 8. (09/11/2021) Quyết định 5165/QĐ-BYT năm 2021 về hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Lậu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 9. (09/11/2021) Công văn 8195/VPCP-NN năm 2021 văn bản của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quốc Hận về khu vực biển Dự án Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (09/11/2021) Quyết định 1881/QĐ-TTg năm 2021 về Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (15/11/2021) Quyết định 52/2021/QĐ-UBND quy định về một số nội dung về cấp phép, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi đối với các hoạt động liên quan đến đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 12. (15/11/2021) Thông tư 16/2021/TT-BTNMT quy định về xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (15/11/2021) Quyết định 1774/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nhà ở; thủ tục hành chỉnh bị bãi bỏ lĩnh vực Phát triển đô thị thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang
 2. (15/11/2021) Công văn 4726/BXD-KHCN năm 2021 hướng dẫn một số nội dung tại QCVN 01:2021/BXD và QCVN 06:2021/BXD do Bộ Xây dựng ban hành
 3. (15/11/2021) Công văn 4727/BXD-KHCN năm 2021 về giải thích quy định QCVN 06:2020/BXD do Bộ Xây dựng ban hành
 4. (12/11/2021) Công văn 4709/BXD-KTXD năm 2021 về định mức dự toán công tác thi công cọc cát đầm D700, Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành
 5. (11/11/2021) Quyết định 3132/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình chuyên ngành do tỉnh Đắk Lắk ban hành
 6. (10/11/2021) Công văn 1554/TTg-CN năm 2021 về dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (10/11/2021) Công văn 8241/VPCP-CN năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng, tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (10/11/2021) Công văn 8219/VPCP-CN năm 2021 về thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (10/11/2021) Công văn 4662/BXD-GĐ năm 2021 hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ Xây dựng ban hành
 10. (09/11/2021) Thông báo 306/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về hoàn thiện phương án trình Quốc hội Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (09/11/2021) Thông báo 308/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Công thương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (09/11/2021) Thông báo 309/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về đầu tư xây dựng Dự án Nhà ga hành khách số 2, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (09/11/2021) Announcement No. 308/TB-VPCP dated November 09, 2021 on verdict of Deputy Prime Minister Le Van Thanh at the meeting with The Ministry Of Industry And Trade (moit) on completion of the national power development plan for 2021 – 2030, with a vision toward 2045 (pdp8)
 14. (11/11/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 32/2013/QĐ-UBND quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 15. (11/11/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 16. (10/11/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về quy trình chuyển đổi, đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực Thương mại

 1. (12/11/2021) Quyết định 770/QĐ-UBDT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch xây dựng Thông tư Hướng dẫn quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
 2. (12/11/2021) Công văn 7871/BKHĐT-TH về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 3. (12/11/2021) Chỉ thị 12/CT-BCT thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 do Bộ Công thương ban hành
 4. (12/11/2021) Quyết định 2146/QĐ-BTC năm 2021 về Kế hoạch tổng thể thực hiện các giải pháp tại đề án “Quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 5. (11/11/2021) Quyết định 1938/QĐ-BGTVT về Kế hoạch triển khai thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong những tháng cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (10/11/2021) Công văn 5321/TCHQ-GSQL năm 2021 về tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu thương mại dịch vụ cửa khẩu Vĩnh Xương do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (10/11/2021) Công văn 7101/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 8. (09/11/2021) Thông báo 307/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp trực tuyến với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về phục hồi sản xuất, lưu thông hàng hóa, hành khách trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (09/11/2021) Thông báo 308/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Công thương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (09/11/2021) Announcement No. 308/TB-VPCP dated November 09, 2021 on verdict of Deputy Prime Minister Le Van Thanh at the meeting with The Ministry Of Industry And Trade (moit) on completion of the national power development plan for 2021 – 2030, with a vision toward 2045 (pdp8)
 11. (15/11/2021) Quyết định 58/2021/QĐ-UBND quy định phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025
 12. (15/11/2021) Quyết định 54/2021/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang
 13. (10/11/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về quy trình chuyển đổi, đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (15/11/2021) Quyết định 1912/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh - giai đoạn I” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (15/11/2021) Công văn 12043/BGTVT-KHĐT về phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (12/11/2021) Công văn 7871/BKHĐT-TH về tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 4. (12/11/2021) Công văn 8310/VPCP-KTTH năm 2021 về báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng tháng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (12/11/2021) Công văn 4709/BXD-KTXD năm 2021 về định mức dự toán công tác thi công cọc cát đầm D700, Dự án đầu tư xây dựng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành
 6. (11/11/2021) Quyết định 1939/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1, sử dụng vốn dư của Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam, vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (11/11/2021) Quyết định 1704/QĐ-BTP năm 2021 về Kế hoạch tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác pháp luật, pháp chế ở Trung ương, địa phương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 8. (11/11/2021) Công văn 11962/BGTVT-ĐTCT năm 2021 về chi phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 9. (10/11/2021) Công văn 8241/VPCP-CN năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bảo Minh mở rộng, tỉnh Nam Định do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (10/11/2021) Công văn 8240/VPCP-CN năm 2021 về đề nghị chủ trương đầu tư dự án đường giao thông kết nối huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông với huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (10/11/2021) Công văn 8219/VPCP-CN năm 2021 về thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường kết nối đường Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (09/11/2021) Thông báo 309/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về đầu tư xây dựng Dự án Nhà ga hành khách số 2, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành
 13. (08/11/2021) Công văn 7703/BKHĐT-KTĐPLT năm 2021 về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công và triển khai các dự án quan trọng, có tính chất liên vùng, lan tỏa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 14. (08/11/2021) Công văn 11840/BGTVT-KHĐT năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư, trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. (14/11/2021) Quyết định 36/2021/QĐ-UBND quy định về việc báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 16. (11/11/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 32/2013/QĐ-UBND quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 17. (11/11/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 18. (10/11/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về quy trình chuyển đổi, đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
 19. (15/11/2021) Circular No. 15/2021/TT-BYT dated September 24, 2021 on providing amendments to certain Articles of Circular No. 15/2019/TT-BYT prescribing bidding for supply of drugs for public health facilities
 20. (15/11/2021) Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định về việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (15/11/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng
 2. (15/11/2021) Nghị quyết 142/NQ-CP năm 2021 phê duyệt "Hiệp định Vận chuyển hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan " do Chính phủ ban hành
 3. (15/11/2021) Quyết định 2949/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế
 4. (15/11/2021) Công văn 8382/VPCP-CN năm 2021 về tờ trình Quốc hội Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (15/11/2021) Công văn 12048/BGTVT-TTCNTT năm 2021 sử dụng, khai thác dữ liệu khai báo y tế (mục khai báo di chuyển nội địa) trên ứng dụng PC-Covid do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 6. (15/11/2021) Công văn 12043/BGTVT-KHĐT về phân khai chi tiết kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2021 công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 7. (13/11/2021) Thông báo 310/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì cuộc họp về các nội dung: hoàn thiện Đề án thí điểm tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập; Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (12/11/2021) Công văn 5262/CHK-KHĐT về báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 9. (11/11/2021) Quyết định 1939/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1, sử dụng vốn dư của Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt Nam, vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 10. (11/11/2021) Quyết định 2577/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên
 11. (11/11/2021) Công văn 12898/BTC-TCHQ năm 2021 về thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô không đăng ký lưu hành, không tham gia giao thông do Bộ Tài chính ban hành
 12. (11/11/2021) Công văn 11962/BGTVT-ĐTCT năm 2021 về chi phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (10/11/2021) Công văn 11887/BGTVT-CYT năm 2021 về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 và kiểm soát hành khách về từ vùng dịch bằng đường hàng không do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (10/11/2021) Công văn 5214/CHK-VTHK năm 2021 về triển khai chuyến bay thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến các cảng hàng không, sân bay Việt Nam do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 15. (10/11/2021) Công văn 1554/TTg-CN năm 2021 về dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (10/11/2021) Công văn 8240/VPCP-CN năm 2021 về đề nghị chủ trương đầu tư dự án đường giao thông kết nối huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông với huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (09/11/2021) Thông báo 494/TB-BGTVT năm 2021 về kết luận của Thứ trưởng Lê Anh Tuấn tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 18. (09/11/2021) Thông báo 306/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về hoàn thiện phương án trình Quốc hội Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (09/11/2021) Thông báo 307/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp trực tuyến với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về phục hồi sản xuất, lưu thông hàng hóa, hành khách trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 20. (09/11/2021) Công văn 5182/CHK-QLHĐB về kế hoạch kiểm tra an toàn khai thác bảo đảm hoạt động bay năm 2021 theo hình thức giám sát từ xa do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 21. (08/11/2021) Công văn 11814/BGTVT-VT năm 2021 về tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn lái xe, phụ xe tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 22. (08/11/2021) Công văn 8151/VPCP-CN năm 2021 về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành
 23. (08/11/2021) Công văn 11816/BGTVT-PC năm 2021 về phối hợp trong việc triển khai thực hiện các điều ước quốc tế của IMO do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 24. (08/11/2021) Công văn 11818/BGTVT-HTQT năm 2021 về Kế hoạch nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ với các nước do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 25. (08/11/2021) Công văn 11811/BGTVT-HTQT năm 2021 về triển khai Hướng dẫn tạm thời thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 26. (10/11/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền thỏa thuận xây dựng, công bố hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 27. (10/11/2021) Quyết định 58/2021/QĐ-UBND quy định về đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
 28. (15/11/2021) Quyết định 36/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 5 Điều 8 Quy định Sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 04/2018/QĐ-UBND
 29. (10/11/2021) Thông tư 20/2021/TT-BGTVT về Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 30. (10/11/2021) Circular No. 20/2021/TT-BGTVT dated September 22, 2021 on promulgating regulations on cooperation between enterprise assigned to manage aviation infrastructure assets and authority performing state management of aviation activities

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (15/11/2021) Công văn 46423/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai và phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà máy sản xuất khác tỉnh hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (12/11/2021) Công văn 7572/BNN-QLDN năm 2021 về quán triệt thực hiện Kết luận 82-KL/TW và tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 984/QĐ-TTg do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 3. (12/11/2021) Công văn 4698/BXD-QLN năm 2021 về phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành
 4. (12/11/2021) Công văn 12987/BTC-TCT năm 2021 về đề xuất hỗ trợ của doanh nghiệp điện ảnh do Bộ Tài chính ban hành
 5. (12/11/2021) Công văn 12986/BTC-TCT năm 2021 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 6. (08/11/2021) Công văn 44552/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 7. (10/11/2021) Thông tư 20/2021/TT-BGTVT về Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành hàng không do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 8. (10/11/2021) Circular No. 20/2021/TT-BGTVT dated September 22, 2021 on promulgating regulations on cooperation between enterprise assigned to manage aviation infrastructure assets and authority performing state management of aviation activities