Thông báo văn bản mới từ ngày 06-12-2021 đến ngày 13-12-2021

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 06-12-2021 đến 13-12-2021


Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (13/12/2021) Công văn 14141/BTC-CST năm 2021 về đề xuất áp thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm cẩu nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
 2. (13/12/2021) Công văn 5845/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định mã HS của hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (13/12/2021) Công văn 5850/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại hàng hoá mặt hàng Engine ECU do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (10/12/2021)
 5. (10/12/2021) Thông tư 21/2021/TT-BCT quy định về cửa khẩu nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
 6. (10/12/2021)
 7. (10/12/2021) Công văn 5820/TCHQ-PC năm 2021 triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 102/2021/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (10/12/2021) Công văn 5825/TCHQ-GSQL năm 2021 về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (08/12/2021) Công văn 5774/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc C/O đối với mặt hàng đường mía nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 10. (07/12/2021) Công văn 9538/TXNK-CST năm 2021 về áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm Sorbitol do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 11. (07/12/2021) Công văn 5751/TCHQ-GSQL năm 2021 về thuê kho ngoài doanh nghiệp chế xuất trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Thương mại

 1. (11/12/2021) Thông báo 336/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (10/12/2021)
 3. (10/12/2021) Công văn 5825/TCHQ-GSQL năm 2021 về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (10/12/2021) Công văn 7877/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 5. (09/12/2021) Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa
 6. (09/12/2021) Thông báo 329/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, 11 tháng đầu năm 2021; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (09/12/2021) Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2017/NĐ-CP
 8. (08/12/2021) Chỉ thị 34/CT-UBND năm 2021 thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, tăng cường công tác quản lý, điều hành bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 do tỉnh Sơn La ban hành
 9. (07/12/2021) Công văn 13008/BGTVT-VT năm 2021 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động buôn lậu xăng dầu, than trên các tuyến biên giới, vùng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (13/12/2021) Quyết định 36/2021/QĐ-TTg về tiêu chí xác định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (13/12/2021) Quyết định 75/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Định
 3. (13/12/2021) Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 4. (10/12/2021) Quyết định 2795/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Lữ hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
 5. (10/12/2021) Chỉ thị 35/CT-UBND năm 2021 thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Sơn La “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”
 6. (10/12/2021) Quyết định 2397/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
 7. (10/12/2021) Quyết định 3166/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 8. (10/12/2021) Công văn 4611/LĐTBXH-BTXH năm 2021 về trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 9. (10/12/2021) Quyết định 2074/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2021-2030) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (09/12/2021) Công văn 8993/VPCP-CN năm 2021 về tổng kết chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (09/12/2021) Thông báo 330/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ về phòng, chống ma túy do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (08/12/2021) Chỉ thị 34/CT-UBND năm 2021 thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, tăng cường công tác quản lý, điều hành bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 do tỉnh Sơn La ban hành
 13. (08/12/2021) Công văn 4562/LĐTBXH-PCTNXH báo cáo công tác phòng, chống mại dâm năm 2021 của Ủy ban Quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 14. (08/12/2021) Chỉ thị 11-CT/TW năm 2021 về tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 15. (08/12/2021) Nghị định 109/2021/NĐ-CP quy định về cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy
 16. (08/12/2021) Decree No. 109/2021/ND-CP dated December 08, 2021 on providing for healthcare facilities eligible for narcotic substance dependence diagnosis and applications and procedures for narcotic substance dependence diagnosis
 17. (07/12/2021) Quyết định 3114/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 18. (06/12/2021) Thông tư 14/2021/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 19. (06/12/2021) Quyết định 3004/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Quyết định 531/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (11/12/2021) Công văn 1717/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (11/12/2021) Công văn 1716/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (09/12/2021) Thông tư 23/2021/TT-BYT sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 4. (09/12/2021) Quyết định 5182/QĐ-UBND năm 2021 duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
 5. (08/12/2021) Quyết định 5164/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
 6. (08/12/2021) Quyết định 5166/QĐ-UBND năm 2021 về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
 7. (08/12/2021) Quyết định 5165/QĐ-UBND năm 2021 về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
 8. (08/12/2021) Quyết định 5167/QĐ-UBND năm 2021 về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
 9. (07/12/2021) Quyết định 5162/QĐ-UBND năm 2021 về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
 10. (07/12/2021) Quyết định 5163/QĐ-UBND năm 2021 về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
 11. (07/12/2021) Quyết định 5154/QĐ-UBND năm 2021 về duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
 12. (07/12/2021) Công văn 1683/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (06/12/2021) Quyết định 5107/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (13/12/2021) Quyết định 2432/QĐ-BTC năm 2021 công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 2. (13/12/2021) Thông báo 338/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại cuộc họp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của một số bộ, cơ quan trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (13/12/2021) Quyết định 2424/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính
 4. (13/12/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân tỉnh
 5. (13/12/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 6. (10/12/2021) Thông tư 110/2021/TT-BTC quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 7. (10/12/2021) Circular No. 110/2021/TT-BTC dated December 10, 2021 on prescribing estimation, management, use and settlement of expenditures on performing the tasks of protecting Vietnamese citizens and legal persons abroad
 8. (10/12/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên kèm theo Quyết định 04/2017/QĐ-UBND
 9. (09/12/2021) Công văn 8691/BKHĐT-TH về đôn đốc giải ngân năm 2021 và triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 10. (09/12/2021) Công văn 5094/BXD-KTXD năm 2021 về lập dự toán và xác định giá sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường thủy nội địa do Bộ Xây dựng ban hành
 11. (09/12/2021) Thông báo 329/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, 11 tháng đầu năm 2021; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (08/12/2021) Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2022
 13. (08/12/2021) Nghị quyết 09/2021/UBTVQH15 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 14. (07/12/2021) Quyết định 3006/QĐ-UBND năm 2021 về giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh giai đoạn 2022-2026 do tỉnh Sơn La ban hành
 15. (07/12/2021) Quyết định 2049/QĐ-TTg năm 2021 về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho Văn phòng Quốc hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (06/12/2021) Quyết định 1930/QĐ-BTTTT năm 2021 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông
 17. (06/12/2021) Quyết định 2048/QĐ-TTg năm 2021 về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (13/12/2021) Circular No. 25/2021/TT-BYT dated December 13, 2021 on prescribing statistical reports in the field of pharmacy and cosmetics
 2. (13/12/2021) Thông tư 25/2021/TT-BYT quy định về chế độ báo cáo thống kê lĩnh vực dược - mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 3. (13/12/2021) Công văn 53949/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ phòng chống Covid 19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (13/12/2021) Công văn 824/BHXH-GĐ1 về hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (13/12/2021) Công văn 5766/BGDĐT-GDTH năm 2021 hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 6. (13/12/2021) Công văn 9297/SYT-NVD năm 2021 về huy động hệ thống nhà thuốc tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 7. (13/12/2021) Công văn 2916/VSDTTƯ-TCQG năm 2021 về hạn sử dụng các lô vắc xin Pfizer nhập khẩu do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
 8. (12/12/2021) Thông tư 24/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 46/2013/TT-BYT quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 9. (12/12/2021) Quyết định 5666/QĐ-BYT năm 2021 sửa đổi Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 10. (12/12/2021) Official Dispatch No. 10529/BYT-DP dated December 12, 2021 on combination of the second dose of Moderna vaccine with other COVID-19 vaccines
 11. (12/12/2021) Công văn 10525/BYT-DP năm 2021 về công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
 12. (12/12/2021) Quyết định 5679/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 13. (12/12/2021) Công văn 10526/BYT-KCB năm 2021 về xét nghiệm để phát hiện người mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện do Bộ Y tế ban hành
 14. (12/12/2021) Công văn 10529/BYT-DP năm 2021 về tiêm mũi 2 vắc xin do Moderna sản xuất với các vắc xin phòng COVID-19 khác do Bộ Y tế ban hành
 15. (12/12/2021) Quyết định 5669/QĐ-BYT năm 2021 về Hướng dẫn nâng cao năng lực chăm sóc mắt tại cơ sở y tế tuyến huyện do Bộ Y tế ban hành
 16. (11/12/2021) Công văn 9075/VPCP-KGVX năm 2021 về tình hình doanh nghiệp du lịch trong đợt bùng phát dịch COVID-19 và giải pháp mở cửa du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 17. (11/12/2021) Quyết định 5658/QĐ-BYT năm 2021 Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trong ngành y tế giai đoạn 2021-2030 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 18. (11/12/2021) Công văn 9072/VPCP-KGVX năm 2021 thông tin, hướng dẫn về thuốc điều trị COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 19. (10/12/2021) Quyết định 3109/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực Việc làm, Lao động, Tiền lương và Bảo hiểm xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 20. (10/12/2021) Công văn 9256/SYT-NVY năm 2021 về tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 21. (10/12/2021) Quyết định 3108/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp do tỉnh Bình Phước ban hành
 22. (10/12/2021) Chỉ thị 35/CT-UBND năm 2021 thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Sơn La “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”
 23. (10/12/2021) Quyết định 2926/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh An Giang ban hành
 24. (10/12/2021) Công văn 9285/TCĐBVN-TC năm 2021 về gia hạn vé tháng, vé quý tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 25. (10/12/2021) Thông báo 842/TB-UBND năm 2021 về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 26. (10/12/2021) Quyết định 5652/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bị bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 27. (09/12/2021) Công văn 5805/TCHQ-TXNK năm 2021 tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng được khai báo là nguyên liệu thuốc bắc do Tổng cục Hải quan ban hành
 28. (09/12/2021) Quyết định 3403/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 29. (09/12/2021) Quyết định 5628/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt và dự phòng bệnh Răng miệng cộng đồng giai đoạn 2021-2030 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 30. (09/12/2021) Quyết định 4161/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chiến lược y tế trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 31. (08/12/2021)
 32. (08/12/2021) Thông báo 327/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về vắc xin, thuốc điều trị Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 33. (08/12/2021) Nghị quyết 10/2021/UBTVQH15 về gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 34. (08/12/2021) Công văn 53181/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn đối với hàng hóa tài trợ hoạt động an sinh xã hội trong lĩnh vực y tế để phòng chống dịch Covid 19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 35. (08/12/2021) Công văn 9178/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 36. (08/12/2021) Công văn 8971/VPCP-NN năm 2021 thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 37. (08/12/2021) Công văn 4129/UBND-VX năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021-2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 38. (08/12/2021) Decree No. 109/2021/ND-CP dated December 08, 2021 on providing for healthcare facilities eligible for narcotic substance dependence diagnosis and applications and procedures for narcotic substance dependence diagnosis
 39. (07/12/2021) Công văn 4098/UBND-VX năm 2021 triển khai Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 40. (07/12/2021) Quyết định 5619/QĐ-BYT năm 2021 "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 41. (07/12/2021) Công văn 1154/DP-TC năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Cục Y tế dự phòng ban hành
 42. (07/12/2021) Công văn 5751/TCHQ-GSQL năm 2021 về thuê kho ngoài doanh nghiệp chế xuất trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 43. (07/12/2021) Quyết định 701/QĐ-QLD năm 2021 thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc đang lưu hành do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 44. (07/12/2021) Kế hoạch 4087/KH-BCĐ năm 2021 về tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại tại Thành phố Hồ Chí Minh
 45. (07/12/2021) Công văn 14448/QLD-PCTTr năm 2021 về tăng cường kiểm tra, xác minh việc mua bán thuốc điều trị COVID-19 đang thử nghiệm lâm sàng, thuốc chưa được cấp phép lưu hành trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến do Cục Quản lý Dược ban hành
 46. (07/12/2021)
 47. (06/12/2021) Công điện 1988/CĐ-BYT năm 2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2 do Bộ Y tế điện
 48. (06/12/2021) Công văn 782/CYT-YTDP năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021-2022 do Cục Y tế ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (13/12/2021) Quyết định 2122/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa
 2. (13/12/2021) Quyết định 3889/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
 3. (13/12/2021) Quyết định 2119/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế làm việc Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông vận tải về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (13/12/2021) Quyết định 1396/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 5. (13/12/2021) Chỉ thị 103/CT-BTTTT năm 2021 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 6. (13/12/2021) Quyết định 3725/QĐ-UBND năm 2021 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương
 7. (12/12/2021) Thông tư 24/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 46/2013/TT-BYT quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 8. (12/12/2021) Quyết định 5679/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 9. (10/12/2021) Quyết định 3109/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực Việc làm, Lao động, Tiền lương và Bảo hiểm xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 10. (10/12/2021) Kết luận 23-KL/TW năm 2021 về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 11. (10/12/2021) Quyết định 5060/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành/Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
 12. (10/12/2021) Quyết định 2795/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Lữ hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
 13. (10/12/2021) Quyết định 3108/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp do tỉnh Bình Phước ban hành
 14. (10/12/2021) Quyết định 4934/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm, Lao động - tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
 15. (10/12/2021) Quyết định 2926/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh An Giang ban hành
 16. (10/12/2021) Quyết định 3457/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 17. (10/12/2021) Quyết định 2397/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
 18. (10/12/2021) Nghị quyết 11/2021/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 19. (10/12/2021) Quyết định 5210/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội
 20. (10/12/2021) Công văn 4617/LĐTBXH-TCCB năm 2021 về thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 21. (10/12/2021) Quyết định 5652/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bị bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 22. (09/12/2021) Quyết định 1098/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
 23. (09/12/2021) Quyết định 3403/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 24. (09/12/2021) Quyết định 5188/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội
 25. (09/12/2021) Nghị định 110/2021/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
 26. (08/12/2021) Quyết định 2070/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 27. (08/12/2021) Quyết định 2069/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 28. (08/12/2021) Quyết định 4026/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Giáo dục dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
 29. (08/12/2021) Quyết định 4040/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 30. (08/12/2021) Nghị quyết 155/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021
 31. (07/12/2021) Thông tư 31/2021/TT-BGTVT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, liên tịch ban hành
 32. (07/12/2021) Quyết định 24/2021/QĐ-UBND bãi bỏ nội dung quy định về công tác văn thư tại Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành kèm theo Quyết định 23/2014/QĐ-UBND
 33. (07/12/2021) Quyết định 1860/QĐ-UBND-HC năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 34. (07/12/2021) Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 35. (07/12/2021) Quyết định 2053/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa theo hình thức BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 36. (07/12/2021) Quyết định 3114/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 37. (06/12/2021) Thông tư 14/2021/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 38. (06/12/2021) Nghị định 106/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Biên phòng Việt Nam
 39. (06/12/2021) Nghị định 107/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 40. (06/12/2021) Công văn 8899/VPCP-KSTT năm 2021 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 41. (06/12/2021) Quyết định 2372/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
 42. (06/12/2021) Quyết định 4788/QĐ-BNN-VP năm 2021 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y, Thủy sản cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (13/12/2021) Quyết định 2122/QĐ-BGTVT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa
 2. (13/12/2021) Quyết định 3889/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
 3. (13/12/2021) Quyết định 2117/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cát Bi định hướng đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (13/12/2021) Quyết định 2119/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế làm việc Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông vận tải về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 5. (13/12/2021) Công văn 53947/CTHN-TTHT năm 2021 về hình thức thể hiện hóa đơn thu hộ phí vận tải quốc tế và chi phí được trừ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (13/12/2021) Công điện 1725/CĐ-TTg năm 2021 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022 do Thủ tướng Chính phủ điện
 7. (10/12/2021) Công văn 9285/TCĐBVN-TC năm 2021 về gia hạn vé tháng, vé quý tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 8. (10/12/2021) Thông báo 334/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh về kế hoạch khôi phục lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (09/12/2021) Công văn 5094/BXD-KTXD năm 2021 về lập dự toán và xác định giá sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường thủy nội địa do Bộ Xây dựng ban hành
 10. (08/12/2021) Công văn 9127/TCĐBVN-VT năm 2021 về chỉ đạo việc lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 11. (08/12/2021) Công văn 8958/VPCP-CN năm 2021 thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (08/12/2021) Quyết định 2166/QĐ-CHK năm 2021 về Chương trình cụ thể triển khai Nghị quyết 11/NQ-ĐU về phát triển vận tải hàng không và nâng cao chất lượng dịch vụ giai đoạn 2021-2025 do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 13. (07/12/2021) Quyết định 2053/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa theo hình thức BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (06/12/2021) Công văn 12925/BGTVT-KHĐT năm 2021 về Đề án Di dời Khu bến cảng Hoàng Diệu, Cảng biển Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. (06/12/2021) Công văn 12951/BGTVT-ATGT hướng dẫn khen thưởng công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (13/12/2021) Thông tư 22/2021/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 2. (13/12/2021) Công văn 5778/BGDĐT-QLCL năm 2021 về ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (13/12/2021) Thông tư 23/2021/TT-BTTTT bãi bỏ một số quy định tại Thông tư 18/2010/TT-BTTTT và Thông tư 29/2011/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 4. (11/12/2021) Thông báo 336/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (10/12/2021) Thông báo 331/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 30 tháng 11 năm 2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (08/12/2021) Thông tư 21/2021/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (13/12/2021) Quyết định 2119/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế làm việc Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông vận tải về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (13/12/2021) Quyết định 1970/QĐ-BTTTT năm 2021 phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 3. (11/12/2021) Công văn 9075/VPCP-KGVX năm 2021 về tình hình doanh nghiệp du lịch trong đợt bùng phát dịch COVID-19 và giải pháp mở cửa du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (10/12/2021)
 5. (08/12/2021)
 6. (08/12/2021) Thông báo 328/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về Phê duyệt Đề án thành lập Chi nhánh Phát điện Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (08/12/2021) Công văn 8971/VPCP-NN năm 2021 thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (07/12/2021) Công văn 5751/TCHQ-GSQL năm 2021 về thuê kho ngoài doanh nghiệp chế xuất trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 9. (07/12/2021) Công văn 13984/BTC-TCT năm 2021 trả lời kiến nghị về sửa đổi, bổ sung chính sách kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 10. (07/12/2021) Công văn 13983/BTC-TCT năm 2021 về tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm do Bộ Tài chính ban hành
 11. (06/12/2021) Quyết định 2372/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (13/12/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND về Quy trình thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với các phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 2. (13/12/2021) Công văn 53949/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ phòng chống Covid 19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 3. (13/12/2021) Công văn 14141/BTC-CST năm 2021 về đề xuất áp thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm cẩu nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
 4. (13/12/2021) Công văn 53947/CTHN-TTHT năm 2021 về hình thức thể hiện hóa đơn thu hộ phí vận tải quốc tế và chi phí được trừ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (13/12/2021) Công văn 53948/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 6. (13/12/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 7. (10/12/2021) Quyết định 2072/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Rà soát đánh giá hiệu quả của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tác động đối với không gian chính sách thuế của Việt Nam và định hướng điều chỉnh" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (10/12/2021) Thông báo 16172/TB-CTTPHCM năm 2021 về chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC do Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (10/12/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quy đổi từ khoáng sản thành phẩm ra khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 10. (09/12/2021) Công văn 5805/TCHQ-TXNK năm 2021 tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng được khai báo là nguyên liệu thuốc bắc do Tổng cục Hải quan ban hành
 11. (09/12/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 12. (08/12/2021)
 13. (08/12/2021) Nghị quyết 10/2021/UBTVQH15 về gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 14. (08/12/2021) Công văn 53181/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn đối với hàng hóa tài trợ hoạt động an sinh xã hội trong lĩnh vực y tế để phòng chống dịch Covid 19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 15. (08/12/2021) Công văn 14011/BTC-CST năm 2021 về phí thẩm định các đồ án quy hoạch do Bộ Tài chính ban hành
 16. (07/12/2021) Công văn 9538/TXNK-CST năm 2021 về áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm Sorbitol do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 17. (07/12/2021) Công văn 13984/BTC-TCT năm 2021 trả lời kiến nghị về sửa đổi, bổ sung chính sách kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 18. (07/12/2021) Công văn 13958/BTC-CST năm 2021 về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Bộ Tài chính ban hành
 19. (07/12/2021) Công văn 13983/BTC-TCT năm 2021 về tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (13/12/2021) Quyết định 1396/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 2. (13/12/2021) Quyết định 1405/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về Chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 3. (10/12/2021) Quyết định 3109/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực Việc làm, Lao động, Tiền lương và Bảo hiểm xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 4. (10/12/2021) Quyết định 3108/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp do tỉnh Bình Phước ban hành
 5. (10/12/2021) Quyết định 4934/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm, Lao động - tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
 6. (10/12/2021) Quyết định 2926/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh An Giang ban hành
 7. (10/12/2021) Nghị định 112/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 8. (09/12/2021) Quyết định 3403/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 9. (09/12/2021) Quyết định 5188/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội
 10. (07/12/2021) Decree No. 108/2021/ND-CP dated December 07, 2021 on adjustments to retirement pensions, social insurance allowances and monthly benefits
 11. (07/12/2021) Công văn 13958/BTC-CST năm 2021 về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Bộ Tài chính ban hành
 12. (07/12/2021) Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 13. (06/12/2021) Văn bản hợp nhất 4496/VBHN-BLĐTBXH năm 2021 hợp nhất Quyết định quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

 1. (07/12/2021)

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (13/12/2021) Thông báo 338/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại cuộc họp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của một số bộ, cơ quan trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (11/12/2021) Thông báo 336/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (10/12/2021) Quyết định 2075/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư ra nước ngoài để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Dự án Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Thương Tín Lào do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (09/12/2021) Công văn 1692/TTg-CN năm 2021 về báo cáo đánh giá hiệu quả, kết quả đầu tư các dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2009-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (09/12/2021) Thông báo 329/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, 11 tháng đầu năm 2021; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (08/12/2021) Công văn 8958/VPCP-CN năm 2021 thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (08/12/2021) Công văn 8980/VPCP-CN năm 2021 về đề xuất xây dựng Chiến lược phát triển ngành xe nhiên liệu sạch tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (07/12/2021) Quyết định 2049/QĐ-TTg năm 2021 về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho Văn phòng Quốc hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (07/12/2021) Quyết định 4074/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2022 do tỉnh Quảng Trị ban hành
 10. (06/12/2021) Quyết định 2048/QĐ-TTg năm 2021 về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (06/12/2021) Quyết định 3005/QĐ-UBND năm 2021 quy định về một số nội dung cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, thực hiện các dự án đầu tư do cấp tỉnh quản lý do tỉnh Sơn La ban hành
 12. (06/12/2021) Công văn 12925/BGTVT-KHĐT năm 2021 về Đề án Di dời Khu bến cảng Hoàng Diệu, Cảng biển Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (06/12/2021) Quyết định 2372/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (13/12/2021) Quyết định 4649/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội trong trường phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (13/12/2021) Công văn 5778/BGDĐT-QLCL năm 2021 về ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (13/12/2021) Công văn 5766/BGDĐT-GDTH năm 2021 hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (10/12/2021) Quyết định 2110/QĐ-BGTVT năm 2021 về kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải
 5. (09/12/2021) Công văn 1692/TTg-CN năm 2021 về báo cáo đánh giá hiệu quả, kết quả đầu tư các dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2009-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (08/12/2021) Quyết định 4026/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Giáo dục dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
 7. (07/12/2021) Công văn 4102/UBND-VX năm 2021 về tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 8. (06/12/2021) Công văn 3481/SGDĐT-GDTrH năm 2021 về hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (13/12/2021) Quyết định 23/2021/QĐ-UBND về phân cấp lập Quy chế quản lý kiến trúc; phê duyệt, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 2. (10/12/2021) Quyết định 5060/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành/Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
 3. (10/12/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND về phân cấp lập, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 4. (09/12/2021) Công văn 1692/TTg-CN năm 2021 về báo cáo đánh giá hiệu quả, kết quả đầu tư các dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2009-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (09/12/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp thẩm quyền thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
 6. (08/12/2021) Quyết định 69/2021/QĐ-UBND quy định về một số nội dung về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 7. (08/12/2021) Công văn 14011/BTC-CST năm 2021 về phí thẩm định các đồ án quy hoạch do Bộ Tài chính ban hành
 8. (07/12/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-UBND quy định về phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 9. (06/12/2021) Quyết định 73/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (13/12/2021) Thông báo 337/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đánh giá lại 03 nhà máy thủy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (13/12/2021) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025 thuộc thẩm quyền giao khu vực biển của Ủy ban nhân dân tỉnh
 3. (13/12/2021) Quyết định 2436/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1316/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (10/12/2021) Quyết định 22/2021/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quy đổi từ khoáng sản thành phẩm ra khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 5. (10/12/2021) Thông báo 335/TB-VPCP năm 2021 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về triển khai cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (10/12/2021) Thông báo 333/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (09/12/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 8. (08/12/2021) Quyết định 69/2021/QĐ-UBND quy định về một số nội dung về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 9. (08/12/2021) Quyết định 2067/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Kiểm kê, quan trắc, lập báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (07/12/2021) Công văn 1684/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Khu công nghiệp Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (07/12/2021) Công văn 8922/VPCP-NN năm 2021 về dự thảo Nghị định quy định lấn biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 12. (07/12/2021) Quyết định 1860/QĐ-UBND-HC năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực Chứng khoán

 1. (10/12/2021)


Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

 1. (13/12/2021) Công văn 14141/BTC-CST năm 2021 về đề xuất áp thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm cẩu nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
 2. (13/12/2021) Công văn 5845/TCHQ-TXNK năm 2021 về xác định mã HS của hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (13/12/2021) Công văn 5850/TCHQ-TXNK năm 2021 về phân loại hàng hoá mặt hàng Engine ECU do Tổng cục Hải quan ban hành
 4. (10/12/2021)
 5. (10/12/2021) Công văn 5820/TCHQ-PC năm 2021 triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 102/2021/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành
 6. (10/12/2021) Công văn 5825/TCHQ-GSQL năm 2021 về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) do Tổng cục Hải quan ban hành
 7. (08/12/2021) Công văn 5774/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc C/O đối với mặt hàng đường mía nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (07/12/2021) Công văn 9538/TXNK-CST năm 2021 về áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm Sorbitol do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 9. (07/12/2021) Công văn 5751/TCHQ-GSQL năm 2021 về thuê kho ngoài doanh nghiệp chế xuất trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (13/12/2021) Công văn 53949/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ phòng chống Covid 19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (13/12/2021) Công văn 824/BHXH-GĐ1 về hướng dẫn thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 3. (13/12/2021) Công văn 5766/BGDĐT-GDTH năm 2021 hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (13/12/2021) Công văn 9297/SYT-NVD năm 2021 về huy động hệ thống nhà thuốc tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 5. (13/12/2021) Công văn 2916/VSDTTƯ-TCQG năm 2021 về hạn sử dụng các lô vắc xin Pfizer nhập khẩu do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành
 6. (12/12/2021) Quyết định 5666/QĐ-BYT năm 2021 sửa đổi Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 7. (12/12/2021) Official Dispatch No. 10529/BYT-DP dated December 12, 2021 on combination of the second dose of Moderna vaccine with other COVID-19 vaccines
 8. (12/12/2021) Công văn 10525/BYT-DP năm 2021 về công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ Y tế ban hành
 9. (12/12/2021) Quyết định 5679/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 10. (12/12/2021) Công văn 10526/BYT-KCB năm 2021 về xét nghiệm để phát hiện người mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện do Bộ Y tế ban hành
 11. (12/12/2021) Công văn 10529/BYT-DP năm 2021 về tiêm mũi 2 vắc xin do Moderna sản xuất với các vắc xin phòng COVID-19 khác do Bộ Y tế ban hành
 12. (12/12/2021) Quyết định 5669/QĐ-BYT năm 2021 về Hướng dẫn nâng cao năng lực chăm sóc mắt tại cơ sở y tế tuyến huyện do Bộ Y tế ban hành
 13. (11/12/2021) Công văn 9075/VPCP-KGVX năm 2021 về tình hình doanh nghiệp du lịch trong đợt bùng phát dịch COVID-19 và giải pháp mở cửa du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 14. (11/12/2021) Quyết định 5658/QĐ-BYT năm 2021 Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trong ngành y tế giai đoạn 2021-2030 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 15. (11/12/2021) Công văn 9072/VPCP-KGVX năm 2021 thông tin, hướng dẫn về thuốc điều trị COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 16. (10/12/2021) Quyết định 3109/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực Việc làm, Lao động, Tiền lương và Bảo hiểm xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 17. (10/12/2021) Công văn 9256/SYT-NVY năm 2021 về tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 18. (10/12/2021) Quyết định 3108/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp do tỉnh Bình Phước ban hành
 19. (10/12/2021) Chỉ thị 35/CT-UBND năm 2021 thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Sơn La “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”
 20. (10/12/2021) Quyết định 2926/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh An Giang ban hành
 21. (10/12/2021) Công văn 9285/TCĐBVN-TC năm 2021 về gia hạn vé tháng, vé quý tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 22. (10/12/2021) Thông báo 842/TB-UBND năm 2021 về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 23. (09/12/2021) Công văn 5805/TCHQ-TXNK năm 2021 tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng được khai báo là nguyên liệu thuốc bắc do Tổng cục Hải quan ban hành
 24. (09/12/2021) Quyết định 3403/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 25. (09/12/2021) Quyết định 5628/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt và dự phòng bệnh Răng miệng cộng đồng giai đoạn 2021-2030 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 26. (09/12/2021) Quyết định 4161/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chiến lược y tế trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 27. (08/12/2021)
 28. (08/12/2021) Thông báo 327/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về vắc xin, thuốc điều trị Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 29. (08/12/2021) Nghị quyết 10/2021/UBTVQH15 về gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 30. (08/12/2021) Công văn 53181/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn đối với hàng hóa tài trợ hoạt động an sinh xã hội trong lĩnh vực y tế để phòng chống dịch Covid 19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 31. (08/12/2021) Công văn 9178/SYT-NVY năm 2021 hướng dẫn triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 32. (08/12/2021) Công văn 8971/VPCP-NN năm 2021 thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 33. (08/12/2021) Công văn 4129/UBND-VX năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021-2022 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 34. (07/12/2021) Công văn 4098/UBND-VX năm 2021 triển khai Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 35. (07/12/2021) Quyết định 5619/QĐ-BYT năm 2021 "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 36. (07/12/2021) Công văn 1154/DP-TC năm 2021 về đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 do Cục Y tế dự phòng ban hành
 37. (07/12/2021) Công văn 5751/TCHQ-GSQL năm 2021 về thuê kho ngoài doanh nghiệp chế xuất trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 38. (07/12/2021) Quyết định 701/QĐ-QLD năm 2021 thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc đang lưu hành do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 39. (07/12/2021) Kế hoạch 4087/KH-BCĐ năm 2021 về tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại tại Thành phố Hồ Chí Minh
 40. (07/12/2021) Công văn 14448/QLD-PCTTr năm 2021 về tăng cường kiểm tra, xác minh việc mua bán thuốc điều trị COVID-19 đang thử nghiệm lâm sàng, thuốc chưa được cấp phép lưu hành trên mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến do Cục Quản lý Dược ban hành
 41. (06/12/2021) Công điện 1988/CĐ-BYT năm 2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2 do Bộ Y tế điện
 42. (06/12/2021) Công văn 782/CYT-YTDP năm 2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân năm 2021-2022 do Cục Y tế ban hành
 43. (10/12/2021) Quyết định 47/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang

Lĩnh vực Doanh nghiệp

 1. (13/12/2021) Quyết định 2119/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế làm việc Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông vận tải về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (13/12/2021) Quyết định 1970/QĐ-BTTTT năm 2021 phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 3. (11/12/2021) Công văn 9075/VPCP-KGVX năm 2021 về tình hình doanh nghiệp du lịch trong đợt bùng phát dịch COVID-19 và giải pháp mở cửa du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (08/12/2021)
 5. (08/12/2021) Thông báo 328/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về Phê duyệt Đề án thành lập Chi nhánh Phát điện Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (08/12/2021) Công văn 8971/VPCP-NN năm 2021 thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (07/12/2021) Công văn 5751/TCHQ-GSQL năm 2021 về thuê kho ngoài doanh nghiệp chế xuất trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19 do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (07/12/2021) Công văn 13984/BTC-TCT năm 2021 trả lời kiến nghị về sửa đổi, bổ sung chính sách kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 9. (07/12/2021) Công văn 13983/BTC-TCT năm 2021 về tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm do Bộ Tài chính ban hành
 10. (06/12/2021) Quyết định 2372/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (13/12/2021) Công văn 53949/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản hỗ trợ phòng chống Covid 19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 2. (13/12/2021) Công văn 14141/BTC-CST năm 2021 về đề xuất áp thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm cẩu nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
 3. (13/12/2021) Công văn 53947/CTHN-TTHT năm 2021 về hình thức thể hiện hóa đơn thu hộ phí vận tải quốc tế và chi phí được trừ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 4. (13/12/2021) Công văn 53948/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (10/12/2021) Quyết định 2072/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Rà soát đánh giá hiệu quả của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tác động đối với không gian chính sách thuế của Việt Nam và định hướng điều chỉnh" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (10/12/2021) Thông báo 16172/TB-CTTPHCM năm 2021 về chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC do Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 7. (09/12/2021) Công văn 5805/TCHQ-TXNK năm 2021 tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng được khai báo là nguyên liệu thuốc bắc do Tổng cục Hải quan ban hành
 8. (09/12/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 9. (08/12/2021)
 10. (08/12/2021) Nghị quyết 10/2021/UBTVQH15 về gia hạn thời gian lưu giữ hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 11. (08/12/2021) Công văn 53181/CTHN-TTHT năm 2021 về xuất hóa đơn đối với hàng hóa tài trợ hoạt động an sinh xã hội trong lĩnh vực y tế để phòng chống dịch Covid 19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 12. (08/12/2021) Công văn 14011/BTC-CST năm 2021 về phí thẩm định các đồ án quy hoạch do Bộ Tài chính ban hành
 13. (07/12/2021) Công văn 9538/TXNK-CST năm 2021 về áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm Sorbitol do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành
 14. (07/12/2021) Công văn 13984/BTC-TCT năm 2021 trả lời kiến nghị về sửa đổi, bổ sung chính sách kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành
 15. (07/12/2021) Công văn 13958/BTC-CST năm 2021 về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Bộ Tài chính ban hành
 16. (07/12/2021) Công văn 13983/BTC-TCT năm 2021 về tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm do Bộ Tài chính ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (13/12/2021) Quyết định 3889/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
 2. (13/12/2021) Quyết định 2119/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế làm việc Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông vận tải về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (13/12/2021) Chỉ thị 103/CT-BTTTT năm 2021 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 4. (13/12/2021) Quyết định 3725/QĐ-UBND năm 2021 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hải Dương
 5. (12/12/2021) Quyết định 5679/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 6. (10/12/2021) Quyết định 3109/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực Việc làm, Lao động, Tiền lương và Bảo hiểm xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 7. (10/12/2021) Kết luận 23-KL/TW năm 2021 về tiếp tục đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp về làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 8. (10/12/2021) Quyết định 5060/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành/Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
 9. (10/12/2021) Quyết định 2795/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Lữ hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
 10. (10/12/2021) Quyết định 3108/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp do tỉnh Bình Phước ban hành
 11. (10/12/2021) Quyết định 4934/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm, Lao động - tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
 12. (10/12/2021) Quyết định 2926/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh An Giang ban hành
 13. (10/12/2021) Quyết định 3457/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
 14. (10/12/2021) Quyết định 2397/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
 15. (10/12/2021) Nghị quyết 11/2021/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 16. (10/12/2021) Quyết định 5210/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội
 17. (10/12/2021) Công văn 4617/LĐTBXH-TCCB năm 2021 về thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 18. (09/12/2021) Quyết định 1098/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục gồm 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai
 19. (09/12/2021) Quyết định 3403/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 20. (09/12/2021) Quyết định 5188/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội
 21. (08/12/2021) Quyết định 2070/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 22. (08/12/2021) Quyết định 2069/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 23. (08/12/2021) Quyết định 4026/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Giáo dục dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
 24. (08/12/2021) Quyết định 4040/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực Quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
 25. (08/12/2021) Nghị quyết 155/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2021
 26. (07/12/2021) Quyết định 1860/QĐ-UBND-HC năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 27. (07/12/2021) Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 28. (07/12/2021) Quyết định 2053/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa theo hình thức BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 29. (07/12/2021) Quyết định 3114/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 30. (06/12/2021) Nghị định 107/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 31. (06/12/2021) Công văn 8899/VPCP-KSTT năm 2021 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
 32. (06/12/2021) Quyết định 2372/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
 33. (06/12/2021) Quyết định 4788/QĐ-BNN-VP năm 2021 phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y, Thủy sản cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 34. (13/12/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái
 35. (13/12/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
 36. (11/12/2021) Quyết định 41/2021/QĐ-UBND quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
 37. (10/12/2021) Quyết định 47/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang
 38. (06/12/2021) Quyết định 48/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang
 39. (06/12/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2016/QĐ-UBND về quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục: Thẩm định dự án hoặc thiết kế cơ sở; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch lần đầu và biển hiệu hết hiệu lực do tỉnh Gia Lai ban hành
 40. (12/12/2021) Thông tư 03/2021/TT-BNG hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành
 41. (10/12/2021) Thông tư 138/2021/TT-BQP quy định về dấu nghiệp vụ, quản lý và sử dụng dấu nghiệp vụ trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
 42. (10/12/2021) Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 43. (09/12/2021) Quyết định 31/2021/QĐ-TTg về Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

 1. (10/12/2021) Quyết định 5060/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành/Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Thanh Hóa
 2. (09/12/2021) Công văn 1692/TTg-CN năm 2021 về báo cáo đánh giá hiệu quả, kết quả đầu tư các dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2009-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (08/12/2021) Công văn 14011/BTC-CST năm 2021 về phí thẩm định các đồ án quy hoạch do Bộ Tài chính ban hành
 4. (12/12/2021) Quyết định 55/2021/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
 5. (10/12/2021) Quyết định 65/2021/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 6. (07/12/2021) Quyết định 36/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 41/2008/QĐ-UBND về Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” do thành phố Đà Nẵng ban hành
 7. (06/12/2021) Quyết định 28/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2016/QĐ-UBND về quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục: Thẩm định dự án hoặc thiết kế cơ sở; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình; cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch lần đầu và biển hiệu hết hiệu lực do tỉnh Gia Lai ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (13/12/2021) Quyết định 2432/QĐ-BTC năm 2021 công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 2. (13/12/2021) Thông báo 338/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại cuộc họp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của một số bộ, cơ quan trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (13/12/2021) Quyết định 2424/QĐ-BTC công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Bộ Tài chính
 4. (09/12/2021) Công văn 8691/BKHĐT-TH về đôn đốc giải ngân năm 2021 và triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 5. (09/12/2021) Công văn 5094/BXD-KTXD năm 2021 về lập dự toán và xác định giá sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường thủy nội địa do Bộ Xây dựng ban hành
 6. (09/12/2021) Thông báo 329/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, 11 tháng đầu năm 2021; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (07/12/2021) Quyết định 3006/QĐ-UBND năm 2021 về giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh giai đoạn 2022-2026 do tỉnh Sơn La ban hành
 8. (07/12/2021) Quyết định 2049/QĐ-TTg năm 2021 về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho Văn phòng Quốc hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (06/12/2021) Quyết định 1930/QĐ-BTTTT năm 2021 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông
 10. (06/12/2021) Quyết định 2048/QĐ-TTg năm 2021 về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (10/12/2021) Quyết định 41/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021
 12. (10/12/2021) Quyết định 72/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2021/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 13. (10/12/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do địa phương quản lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (13/12/2021) Quyết định 1405/QĐ-LĐTBXH năm 2021 về Chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 2. (10/12/2021) Quyết định 3109/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực Việc làm, Lao động, Tiền lương và Bảo hiểm xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
 3. (10/12/2021) Quyết định 3108/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp do tỉnh Bình Phước ban hành
 4. (10/12/2021) Quyết định 4934/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm, Lao động - tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định
 5. (10/12/2021) Quyết định 2926/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh An Giang ban hành
 6. (09/12/2021) Quyết định 3403/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
 7. (09/12/2021) Quyết định 5188/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở trợ giúp xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội
 8. (07/12/2021) Công văn 13958/BTC-CST năm 2021 về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Bộ Tài chính ban hành
 9. (07/12/2021) Quyết định 636/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 10. (06/12/2021) Văn bản hợp nhất 4496/VBHN-BLĐTBXH năm 2021 hợp nhất Quyết định quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 11. (06/12/2021) Thông tư 137/2021/TT-BQP sửa đổi Thông tư 08/2017/TT-BQP quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (13/12/2021) Quyết định 4649/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội cho giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội trong trường phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 2. (13/12/2021) Công văn 5778/BGDĐT-QLCL năm 2021 về ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (13/12/2021) Công văn 5766/BGDĐT-GDTH năm 2021 hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 4. (10/12/2021) Quyết định 2110/QĐ-BGTVT năm 2021 về kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải
 5. (09/12/2021) Công văn 1692/TTg-CN năm 2021 về báo cáo đánh giá hiệu quả, kết quả đầu tư các dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2009-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (08/12/2021) Quyết định 4026/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Giáo dục dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình
 7. (07/12/2021) Công văn 4102/UBND-VX năm 2021 về tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 8. (06/12/2021) Công văn 3481/SGDĐT-GDTrH năm 2021 về hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 9. (06/12/2021) Quyết định 48/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (13/12/2021) Thông báo 338/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tại cuộc họp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của một số bộ, cơ quan trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (11/12/2021) Thông báo 336/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 3. (10/12/2021) Quyết định 2075/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương đầu tư ra nước ngoài để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Dự án Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Thương Tín Lào do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (09/12/2021) Công văn 1692/TTg-CN năm 2021 về báo cáo đánh giá hiệu quả, kết quả đầu tư các dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2009-2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (09/12/2021) Thông báo 329/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, 11 tháng đầu năm 2021; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 6. (08/12/2021) Công văn 8958/VPCP-CN năm 2021 thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 7. (08/12/2021) Công văn 8980/VPCP-CN năm 2021 về đề xuất xây dựng Chiến lược phát triển ngành xe nhiên liệu sạch tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (07/12/2021) Quyết định 2049/QĐ-TTg năm 2021 về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho Văn phòng Quốc hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (07/12/2021) Quyết định 4074/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2022 do tỉnh Quảng Trị ban hành
 10. (06/12/2021) Quyết định 2048/QĐ-TTg năm 2021 về giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (06/12/2021) Công văn 12925/BGTVT-KHĐT năm 2021 về Đề án Di dời Khu bến cảng Hoàng Diệu, Cảng biển Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 12. (06/12/2021) Quyết định 2372/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
 13. (10/12/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND quy định về khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, do địa phương quản lý trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực Bất động sản

 1. (11/12/2021) Công văn 1717/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (11/12/2021) Công văn 1716/TTg-NN năm 2021 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. (09/12/2021) Quyết định 5182/QĐ-UBND năm 2021 duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội
 4. (08/12/2021) Quyết định 5164/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
 5. (08/12/2021) Quyết định 5166/QĐ-UBND năm 2021 về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
 6. (08/12/2021) Quyết định 5165/QĐ-UBND năm 2021 về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
 7. (08/12/2021) Quyết định 5167/QĐ-UBND năm 2021 về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
 8. (07/12/2021) Quyết định 5162/QĐ-UBND năm 2021 về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
 9. (07/12/2021) Quyết định 5163/QĐ-UBND năm 2021 về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
 10. (07/12/2021) Quyết định 5154/QĐ-UBND năm 2021 về duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
 11. (07/12/2021) Công văn 1683/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (06/12/2021) Quyết định 5107/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 13. (10/12/2021) Quyết định 41/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (13/12/2021) Quyết định 3196/QĐ-BVHTTDL năm 2021 về Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 2. (10/12/2021) Quyết định 2795/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Lữ hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
 3. (10/12/2021) Chỉ thị 35/CT-UBND năm 2021 thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Sơn La “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”
 4. (10/12/2021) Quyết định 2397/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Lạng Sơn
 5. (10/12/2021) Quyết định 3166/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 6. (10/12/2021) Công văn 4611/LĐTBXH-BTXH năm 2021 về trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 7. (10/12/2021) Quyết định 2074/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (giai đoạn 2021-2030) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (09/12/2021) Công văn 8993/VPCP-CN năm 2021 về tổng kết chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (09/12/2021) Thông báo 330/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ về phòng, chống ma túy do Văn phòng Chính phủ ban hành
 10. (08/12/2021) Chỉ thị 34/CT-UBND năm 2021 thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, tăng cường công tác quản lý, điều hành bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 do tỉnh Sơn La ban hành
 11. (08/12/2021) Công văn 4562/LĐTBXH-PCTNXH báo cáo công tác phòng, chống mại dâm năm 2021 của Ủy ban Quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 12. (08/12/2021) Chỉ thị 11-CT/TW năm 2021 về tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
 13. (07/12/2021) Quyết định 3114/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 14. (06/12/2021) Quyết định 3004/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Quyết định 531/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh Sơn La
 15. (12/12/2021) Quyết định 37/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 42/2006/QĐ-UBND quy định tạm thời về quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 16. (10/12/2021) Circular No. 13/2021/TT-BNNPTNT dated October 27, 2021 on providing for compliance with requirements for natural disaster management during management, operation and use of mineral mining areas and areas intended for mining of other natural resources, urban areas, tourism areas, industrial parks, historic sites; tourist attractions; rural settlements; works serving natural disaster management, traffic works, electric power works, telecommunications works and other technical infrastructural constructions
 17. (11/12/2021) Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (13/12/2021) Quyết định 3889/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ
 2. (13/12/2021) Quyết định 2117/QĐ-BGTVT năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cát Bi định hướng đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 3. (13/12/2021) Quyết định 2119/QĐ-BGTVT năm 2021 về Quy chế làm việc Tổ công tác đặc biệt của Bộ Giao thông vận tải về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 4. (13/12/2021) Công văn 53947/CTHN-TTHT năm 2021 về hình thức thể hiện hóa đơn thu hộ phí vận tải quốc tế và chi phí được trừ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
 5. (13/12/2021) Công điện 1725/CĐ-TTg năm 2021 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022 do Thủ tướng Chính phủ điện
 6. (10/12/2021) Công văn 9285/TCĐBVN-TC năm 2021 về gia hạn vé tháng, vé quý tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 7. (10/12/2021) Thông báo 334/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh về kế hoạch khôi phục lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ do Văn phòng Chính phủ ban hành
 8. (09/12/2021) Công văn 5094/BXD-KTXD năm 2021 về lập dự toán và xác định giá sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực đường thủy nội địa do Bộ Xây dựng ban hành
 9. (08/12/2021) Công văn 9127/TCĐBVN-VT năm 2021 về chỉ đạo việc lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành
 10. (08/12/2021) Công văn 8958/VPCP-CN năm 2021 thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành
 11. (08/12/2021) Quyết định 2166/QĐ-CHK năm 2021 về Chương trình cụ thể triển khai Nghị quyết 11/NQ-ĐU về phát triển vận tải hàng không và nâng cao chất lượng dịch vụ giai đoạn 2021-2025 do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
 12. (07/12/2021) Quyết định 2053/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa theo hình thức BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (06/12/2021) Công văn 12925/BGTVT-KHĐT năm 2021 về Đề án Di dời Khu bến cảng Hoàng Diệu, Cảng biển Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (06/12/2021) Công văn 12951/BGTVT-ATGT hướng dẫn khen thưởng công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 15. (10/12/2021) Circular No. 13/2021/TT-BNNPTNT dated October 27, 2021 on providing for compliance with requirements for natural disaster management during management, operation and use of mineral mining areas and areas intended for mining of other natural resources, urban areas, tourism areas, industrial parks, historic sites; tourist attractions; rural settlements; works serving natural disaster management, traffic works, electric power works, telecommunications works and other technical infrastructural constructions

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (13/12/2021) Thông báo 337/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đánh giá lại 03 nhà máy thủy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (13/12/2021) Quyết định 2436/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1316/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 3. (10/12/2021) Thông báo 335/TB-VPCP năm 2021 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về triển khai cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành
 4. (10/12/2021) Thông báo 333/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (09/12/2021) Quyết định 21/2021/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ Quyết định 06/2018/QĐ-UBND về xác định số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt phải nộp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 6. (08/12/2021) Quyết định 2067/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án "Kiểm kê, quan trắc, lập báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (07/12/2021) Công văn 1684/TTg-NN năm 2021 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Khu công nghiệp Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (07/12/2021) Công văn 8922/VPCP-NN năm 2021 về dự thảo Nghị định quy định lấn biển do Văn phòng Chính phủ ban hành
 9. (07/12/2021) Quyết định 1860/QĐ-UBND-HC năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 10. (13/12/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
 11. (10/12/2021) Quyết định 66/2021/QĐ-UBND quy định về cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 12. (09/12/2021) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 22/2014/QĐ-UBND Quy định về quản lý hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
 13. (10/12/2021) Circular No. 13/2021/TT-BNNPTNT dated October 27, 2021 on providing for compliance with requirements for natural disaster management during management, operation and use of mineral mining areas and areas intended for mining of other natural resources, urban areas, tourism areas, industrial parks, historic sites; tourist attractions; rural settlements; works serving natural disaster management, traffic works, electric power works, telecommunications works and other technical infrastructural constructions
 14. (11/12/2021) Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

Lĩnh vực Thương mại

 1. (11/12/2021) Thông báo 336/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về phát triển ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế-xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
 2. (10/12/2021) Công văn 5825/TCHQ-GSQL năm 2021 về chứng từ chứng nhận xuất xứ trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) do Tổng cục Hải quan ban hành
 3. (10/12/2021) Công văn 7877/BCT-TTTN năm 2021 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
 4. (09/12/2021) Thông báo 329/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, 11 tháng đầu năm 2021; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 do Văn phòng Chính phủ ban hành
 5. (08/12/2021) Chỉ thị 34/CT-UBND năm 2021 thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, tăng cường công tác quản lý, điều hành bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 do tỉnh Sơn La ban hành
 6. (07/12/2021) Công văn 13008/BGTVT-VT năm 2021 về tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hoạt động buôn lậu xăng dầu, than trên các tuyến biên giới, vùng biển do Bộ Giao thông vận tải ban hành