Thông báo văn bản mới từ ngày 27-12-2021 đến ngày 03-01-2022

Thống kê danh sách các văn bản đã được cập nhật lên hệ thống trong khoảng thời gian từ 27-12-2021 đến 03-01-2022


Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (03/01/2022)
 2. (31/12/2021)
 3. (31/12/2021)
 4. (31/12/2021)
 5. (31/12/2021) Công văn 9896/SYT-NVY năm 2021 triển khai Tiêu chí đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 và tăng cường giám sát, đảm bảo chất lượng xét nghiệm do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 6. (31/12/2021) Công văn 4519/UBND-VX năm 2021 về quy trình giám sát quản lý cách ly y tế cho người nhập cảnh do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 7. (31/12/2021) Quyết định 769/QĐ-QLD năm 2021 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 8. (31/12/2021) Nghị quyết 168/NQ-CP năm 2021 về cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
 9. (31/12/2021) Chỉ thị 36/CT-TTg năm 2021 về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (31/12/2021) Thông báo 865/TB-UBND năm 2021 về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 11. (31/12/2021) Quyết định 5959/QĐ-BYT năm 2021 về Bộ Tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 12. (31/12/2021) Quyết định 5958/QĐ-BYT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ y tế được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 13. (31/12/2021)
 14. (31/12/2021)
 15. (31/12/2021)
 16. (31/12/2021)
 17. (31/12/2021)
 18. (31/12/2021)
 19. (31/12/2021)
 20. (31/12/2021)
 21. (31/12/2021)
 22. (31/12/2021) Thông tư 35/2021/TT-BYT sửa đổi Khoản 1 Điều 9 Thông tư 30/2020/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế
 23. (31/12/2021)
 24. (31/12/2021)
 25. (31/12/2021)
 26. (31/12/2021) Thông tư 32/2021/TT-BYT hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 27. (31/12/2021) Thông tư 34/2021/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn, trang phục và thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 28. (31/12/2021)
 29. (30/12/2021) Nghị quyết 165/NQ-CP năm 2021 về tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, kiểm tra chất lượng trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do phải thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
 30. (30/12/2021) Quyết định 5937/QĐ-BYT năm 2021 bổ sung các danh mục mã dùng chung áp dụng trong quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 31. (30/12/2021) Quyết định 5946/QĐ-BYT năm 2021 sửa đổi nội dung trong “Kế hoạch triển khai điều trị viêm gan vi rút C trên người bệnh đồng nhiễm HIV/viêm gan vi rút C do Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ, giai đoạn 2021-2023” kèm theo Quyết định 1207/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 32. (30/12/2021) Nghị quyết 12/2021/NQ-UBTVQH15 về cho phép thực hiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 33. (30/12/2021) Quyết định 5952/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành
 34. (30/12/2021)
 35. (30/12/2021)
 36. (29/12/2021) Quyết định 5913/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt tài liệu “Tiêu chí và hướng dẫn đánh giá công nhận Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 37. (29/12/2021) Quyết định 5905/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 38. (29/12/2021) Công văn 13985/BGTVT-CYT năm 2021 về cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 39. (29/12/2021) Quyết định 5914/QĐ-BYT năm 2021 về Đề án “Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2021-2025” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 40. (29/12/2021) Quyết định 5895/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2022-2023 do COVAX Facility hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 41. (29/12/2021)
 42. (29/12/2021) Quyết định 5924/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 43. (29/12/2021) Quyết định 5911/QĐ-BYT năm 2021 về công nhận "Báo cáo kết quả đánh giá thực trạng năng lực hệ thống Phục hồi chức năng ở Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 44. (29/12/2021) Công văn 11042/BYT-DP năm 2021 về điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 45. (29/12/2021)
 46. (29/12/2021)
 47. (29/12/2021)
 48. (29/12/2021)
 49. (28/12/2021)
 50. (28/12/2021) Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
 51. (28/12/2021)
 52. (28/12/2021)
 53. (28/12/2021)
 54. (28/12/2021) Thông tư 31/2021/TT-BYT quy định về hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 55. (28/12/2021) Công văn 4697/UBND-KGVX năm 2021 triển khai áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh do thành phố Hà Nội ban hành
 56. (28/12/2021) Công văn 11011/BYT-KCB năm 2021 về xét nghiệm để phát hiện người mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện do Bộ Y tế ban hành
 57. (27/12/2021) Quyết định 2233/QĐ-BGTVT năm 2021 sửa đổi nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 58. (27/12/2021)
 59. (27/12/2021)
 60. (27/12/2021)
 61. (27/12/2021)
 62. (27/12/2021)
 63. (27/12/2021) Thông tư 30/2021/TT-BYT quy định về hoạt động pha chế thuốc để điều trị người bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 64. (27/12/2021) Quyết định 5865/QĐ-BYT năm 2021 về áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 65. (27/12/2021) Kế hoạch 310/KH-UBND năm 2021 ứng phó với biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 (chủng Omicron) trên địa bàn thành phố Hà Nội

Lĩnh vực Giao thông - Vận tải

 1. (01/01/2022)
 2. (31/12/2021)
 3. (31/12/2021)
 4. (31/12/2021)
 5. (31/12/2021)
 6. (31/12/2021)
 7. (31/12/2021)
 8. (31/12/2021)
 9. (30/12/2021)
 10. (30/12/2021)
 11. (30/12/2021)
 12. (30/12/2021) Thông tư 38/2021/TT-BGTVT về Định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 13. (30/12/2021) Thông tư 37/2021/TT-BGTVT hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 14. (29/12/2021)
 15. (29/12/2021)
 16. (29/12/2021) Công văn 6190/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, an ninh trật tự trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội Xuân 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 17. (28/12/2021)
 18. (28/12/2021)
 19. (28/12/2021)
 20. (28/12/2021)
 21. (28/12/2021) Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải
 22. (27/12/2021) Quyết định 2233/QĐ-BGTVT năm 2021 sửa đổi nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 23. (27/12/2021)

Lĩnh vực Vi phạm hành chính

 1. (31/12/2021)
 2. (31/12/2021)
 3. (31/12/2021)
 4. (31/12/2021)
 5. (31/12/2021)
 6. (31/12/2021)
 7. (31/12/2021) Nghị định 137/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng
 8. (31/12/2021) Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
 9. (31/12/2021) Nghị định 138/2021/NĐ-CP về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
 10. (31/12/2021) Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình
 11. (31/12/2021)
 12. (30/12/2021)
 13. (30/12/2021)
 14. (30/12/2021)
 15. (30/12/2021) Nghị định 126/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử
 16. (30/12/2021) Nghị định 128/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
 17. (30/12/2021) Nghị định 130/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em
 18. (30/12/2021)
 19. (30/12/2021) Nghị định 127/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
 20. (30/12/2021) Nghị định 129/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực du lịch
 21. (28/12/2021)
 22. (28/12/2021) Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
 23. (28/12/2021) Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
 24. (28/12/2021)
 25. (28/12/2021) Nghị định 125/2021/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bình đẳng giới
 26. (28/12/2021) Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải

Lĩnh vực Thương mại

 1. (03/01/2022)
 2. (31/12/2021)
 3. (31/12/2021)
 4. (31/12/2021) Nghị định 137/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng
 5. (31/12/2021)
 6. (30/12/2021)
 7. (30/12/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-TTg quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (30/12/2021)
 9. (30/12/2021)
 10. (29/12/2021)
 11. (29/12/2021)
 12. (28/12/2021) Công văn 8433/BCT-AP năm 2021 triển khai kết quả Kỳ họp 4 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ả-rập Xê-út do Bộ Công thương ban hành
 13. (28/12/2021) Thông báo 352/TB-VPCP 2021 kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội
 14. (28/12/2021) Thông báo 351/TB-VPCP 2021 kết luận tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội
 15. (28/12/2021)
 16. (28/12/2021)
 17. (28/12/2021) Quyết định 3418/QĐ-BKHCN năm 2021 phê duyệt khung Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 18. (27/12/2021) Nghị định 121/2021/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
 19. (27/12/2021)
 20. (27/12/2021)

Lĩnh vực Công nghiệp

 1. (30/12/2021)

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (03/01/2022)
 2. (31/12/2021)
 3. (31/12/2021) Quyết định 3586/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 25/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022-2026 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 4. (31/12/2021) Chỉ thị 35/CT-TTg năm 2021 về việc tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (31/12/2021) Chỉ thị 36/CT-TTg năm 2021 về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (31/12/2021) Quyết định 2260/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ các phân khu chức năng của Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (31/12/2021) Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình
 8. (31/12/2021)
 9. (31/12/2021)
 10. (30/12/2021)
 11. (30/12/2021) Quyết định 2238/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (30/12/2021) Nghị định 130/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em
 13. (30/12/2021)
 14. (30/12/2021)
 15. (30/12/2021)
 16. (30/12/2021)
 17. (30/12/2021)
 18. (30/12/2021) Nghị định 129/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực du lịch
 19. (29/12/2021) Quyết định 2219/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình Sách quốc gia giai đoạn 2022-2026 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 20. (29/12/2021)
 21. (29/12/2021)
 22. (29/12/2021)
 23. (28/12/2021) Quyết định 2215/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 24. (28/12/2021)
 25. (28/12/2021)
 26. (28/12/2021)
 27. (28/12/2021) Quyết định 2214/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2021-2026 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 28. (27/12/2021)
 29. (27/12/2021)
 30. (27/12/2021)

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (31/12/2021)
 2. (31/12/2021) Thông tư 127/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Thông tư 94/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 307/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 3. (31/12/2021)
 4. (31/12/2021)
 5. (31/12/2021)
 6. (31/12/2021)
 7. (31/12/2021)
 8. (31/12/2021) Thông tư 26/2021/TT-BTTTT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 9. (31/12/2021)
 10. (30/12/2021)
 11. (30/12/2021) Quyết định 2222/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (30/12/2021) Thông tư 42/2021/TT-BGDĐT cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo
 13. (29/12/2021) Quyết định 38/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 71/2013/QĐ-TTg về Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia được sửa đổi theo Quyết định 02/2017/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (28/12/2021)
 15. (28/12/2021)

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (31/12/2021) Quyết định 2259/QĐ-TTg năm 2021 về gia hạn thời gian giải ngân Thỏa thuận vay Chính phủ Đức ký ngày 10 tháng 10 năm 2016 cho Dự án "Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, Giai đoạn 1" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (31/12/2021) Nghị quyết 167/NQ-CP năm 2021 về ký Hiệp định Tài chính giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) do Chính phủ ban hành
 3. (31/12/2021) Quyết định 2262/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hảnh tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (31/12/2021) Quyết định 2294/QĐ-BGTVT năm 2021 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải
 5. (31/12/2021)
 6. (31/12/2021)
 7. (31/12/2021)
 8. (31/12/2021)
 9. (31/12/2021)
 10. (31/12/2021)
 11. (30/12/2021) Thông tư 124/2021/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính, quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 kèm theo Quyết định 1804/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 12. (30/12/2021) Quyết định 2229/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương tham gia Dự án khu vực “Nâng cao hiệu quả quản lý nước tưới trong hệ thống tưới tự chảy trong khu vực ASEAN” sử dụng vốn không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản thông qua Quỹ hội nhập ASEAN-Nhật Bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (30/12/2021) Quyết định 2236/QĐ-TTg năm 2021 về giao dự toán chi ngân sách Nhà nước để cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại thực hiện cho vay chương trình tín dụng chính sách theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 14. (30/12/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-TTg quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 15. (30/12/2021)
 16. (30/12/2021) Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng
 17. (30/12/2021) Thông tư 37/2021/TT-BGTVT hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 18. (30/12/2021)
 19. (29/12/2021) Nghị quyết 163/NQ-CP năm 2021 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bưu chính, viễn thông; Dân sự; Giáo dục, đào tạo; Tài chính; Tài nguyên; Văn hóa, thể thao, du lịch; Y tế, dược và 20 đề mục do Chính phủ ban hành
 20. (29/12/2021)
 21. (28/12/2021) Thông báo 352/TB-VPCP 2021 kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội
 22. (28/12/2021) Thông báo 351/TB-VPCP 2021 kết luận tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội
 23. (28/12/2021)
 24. (28/12/2021)
 25. (28/12/2021)
 26. (27/12/2021)

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (31/12/2021) Công văn 4491/UBND-VX năm 2021 về tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 2. (31/12/2021) Quyết định 4996/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Quy chế bình chọn "Nhà giáo tiêu biểu của năm" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (31/12/2021)
 4. (31/12/2021)
 5. (31/12/2021)
 6. (31/12/2021)
 7. (31/12/2021)
 8. (31/12/2021)
 9. (31/12/2021)
 10. (31/12/2021)
 11. (31/12/2021)
 12. (30/12/2021)
 13. (30/12/2021)
 14. (30/12/2021) Quyết định 4969/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Kế hoạch phát triển Công tác xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 15. (30/12/2021) Quyết định 2239/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (30/12/2021) Thông tư 35/2021/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 17. (30/12/2021) Thông tư 34/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 27/2018/TT-BLĐTBXH quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
 18. (30/12/2021) Nghị định 127/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
 19. (30/12/2021) Thông tư 41/2021/TT-BGDĐT chuyển đổi công tác ngành giáo dục tại chính quyền địa phương
 20. (30/12/2021) Thông tư 42/2021/TT-BGDĐT cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo
 21. (29/12/2021) Nghị quyết 163/NQ-CP năm 2021 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bưu chính, viễn thông; Dân sự; Giáo dục, đào tạo; Tài chính; Tài nguyên; Văn hóa, thể thao, du lịch; Y tế, dược và 20 đề mục do Chính phủ ban hành
 22. (29/12/2021) Công văn 6190/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, an ninh trật tự trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội Xuân 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 23. (28/12/2021) Quyết định 4925/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 24. (28/12/2021) Công văn 6170/BGDĐT-KHTC năm 2021 hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm 2022 thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (01/01/2022)
 2. (31/12/2021)
 3. (31/12/2021)
 4. (31/12/2021)
 5. (31/12/2021) Quyết định 2263/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (31/12/2021) Quyết định 914/QĐ-UBDT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc
 7. (31/12/2021) Quyết định 5958/QĐ-BYT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ y tế được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 8. (31/12/2021)
 9. (31/12/2021)
 10. (31/12/2021)
 11. (31/12/2021)
 12. (31/12/2021)
 13. (31/12/2021)
 14. (31/12/2021)
 15. (31/12/2021)
 16. (31/12/2021)
 17. (31/12/2021)
 18. (31/12/2021)
 19. (31/12/2021)
 20. (31/12/2021)
 21. (31/12/2021) Thông tư 7/2021/TT-BNV quy định về chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
 22. (31/12/2021) Thông tư 26/2021/TT-BTTTT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 23. (31/12/2021)
 24. (30/12/2021)
 25. (30/12/2021) Quyết định 5952/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành
 26. (30/12/2021)
 27. (30/12/2021)
 28. (30/12/2021)
 29. (30/12/2021)
 30. (30/12/2021)
 31. (29/12/2021) Quyết định 5905/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 32. (29/12/2021) Quyết định 1402/QĐ-BXD năm 2021 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 33. (29/12/2021)
 34. (29/12/2021)
 35. (29/12/2021) Quyết định 2069/QĐ-BTTTT năm 2021 về Chỉ số cải cách hành chính của các Vụ, Văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 36. (29/12/2021) Quyết định 2070/QĐ-BTTTT năm 2021 về Chỉ số cải cách hành chính của các Cục trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
 37. (29/12/2021) Nghị quyết 163/NQ-CP năm 2021 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bưu chính, viễn thông; Dân sự; Giáo dục, đào tạo; Tài chính; Tài nguyên; Văn hóa, thể thao, du lịch; Y tế, dược và 20 đề mục do Chính phủ ban hành
 38. (29/12/2021)
 39. (29/12/2021)
 40. (29/12/2021)
 41. (29/12/2021)
 42. (29/12/2021) Thông tư 25/2021/TT-BTTTT quy định về tem bưu chính do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 43. (29/12/2021) Quyết định 2218/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 44. (28/12/2021) Quyết định 2055/QĐ-BTTTT năm 2021 Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022
 45. (28/12/2021) Quyết định 2056/QĐ-BTTTT năm 2021 về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022
 46. (28/12/2021) Quyết định 4925/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 47. (28/12/2021)
 48. (28/12/2021)
 49. (28/12/2021) Quyết định 5085/QĐ-BNN-BVTV năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 50. (28/12/2021)
 51. (27/12/2021)
 52. (27/12/2021)
 53. (27/12/2021) Thông tư 24/2021/TT-BTTTT quy định về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 54. (27/12/2021) Quyết định 5865/QĐ-BYT năm 2021 về áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Lĩnh vực Thủ tục Tố tụng

 1. (31/12/2021)
 2. (27/12/2021)

Lĩnh vực Điện - điện tử

 1. (31/12/2021)


Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (01/01/2022)
 2. (01/01/2022)
 3. (31/12/2021)
 4. (31/12/2021)
 5. (31/12/2021)
 6. (31/12/2021) Quyết định 2263/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (01/01/2022) Quyết định 5958/QĐ-BYT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ y tế được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 8. (31/12/2021)
 9. (31/12/2021)
 10. (31/12/2021)
 11. (31/12/2021)
 12. (31/12/2021)
 13. (31/12/2021)
 14. (31/12/2021)
 15. (30/12/2021)
 16. (30/12/2021) Quyết định 5952/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành
 17. (30/12/2021)
 18. (01/01/2022)
 19. (30/12/2021)
 20. (29/12/2021) Quyết định 5905/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 21. (29/12/2021) Quyết định 1402/QĐ-BXD năm 2021 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
 22. (29/12/2021)
 23. (29/12/2021)
 24. (29/12/2021) Quyết định 2069/QĐ-BTTTT năm 2021 về Chỉ số cải cách hành chính của các Vụ, Văn phòng Bộ và Thanh tra Bộ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 25. (29/12/2021) Quyết định 2070/QĐ-BTTTT năm 2021 về Chỉ số cải cách hành chính của các Cục trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông
 26. (29/12/2021) Nghị quyết 163/NQ-CP năm 2021 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bưu chính, viễn thông; Dân sự; Giáo dục, đào tạo; Tài chính; Tài nguyên; Văn hóa, thể thao, du lịch; Y tế, dược và 20 đề mục do Chính phủ ban hành
 27. (29/12/2021)
 28. (29/12/2021)
 29. (29/12/2021) Quyết định 2218/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 30. (01/01/2022) Quyết định 2055/QĐ-BTTTT năm 2021 Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022
 31. (01/01/2022) Quyết định 2056/QĐ-BTTTT năm 2021 về Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022
 32. (28/12/2021) Quyết định 4925/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 33. (01/01/2022)
 34. (28/12/2021)
 35. (27/12/2021)
 36. (27/12/2021)
 37. (27/12/2021) Quyết định 5865/QĐ-BYT năm 2021 về áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 38. (02/01/2022) Quyết định 29/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 42/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
 39. (01/01/2022) Quyết định 78/2021/QĐ-UBND về Quy chế quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 40. (30/12/2021) Quyết định 52/2021/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026
 41. (30/12/2021) Quyết định 48/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
 42. (27/12/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
 43. (30/12/2021) Quyết định 53/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An
 44. (31/12/2021) Quyết định 54/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức chi các hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Long An
 45. (01/01/2022) Quyết định 5652/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bị bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 46. (01/01/2022) Law No. 01/2021/QH15 dated November 12, 2021 on amendments to certain articiles and appendix on the list of national statistical indicators of The Statistics Law
 47. (01/01/2022) Thông tư 07/2021/TT-BTP thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
 48. (01/01/2022) Quyết định 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 49. (01/01/2022) Quyết định 1260/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (01/01/2022)
 2. (03/01/2022)
 3. (31/12/2021)
 4. (31/12/2021)
 5. (31/12/2021)
 6. (31/12/2021) Công văn 9896/SYT-NVY năm 2021 triển khai Tiêu chí đánh giá chất lượng phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 và tăng cường giám sát, đảm bảo chất lượng xét nghiệm do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 7. (31/12/2021) Công văn 4519/UBND-VX năm 2021 về quy trình giám sát quản lý cách ly y tế cho người nhập cảnh do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
 8. (31/12/2021) Quyết định 769/QĐ-QLD năm 2021 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
 9. (31/12/2021) Nghị quyết 168/NQ-CP năm 2021 về cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
 10. (31/12/2021) Chỉ thị 36/CT-TTg năm 2021 về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (31/12/2021) Thông báo 865/TB-UBND năm 2021 về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 12. (31/12/2021) Quyết định 5959/QĐ-BYT năm 2021 về Bộ Tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 13. (01/01/2022) Quyết định 5958/QĐ-BYT năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ y tế được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 14. (31/12/2021)
 15. (31/12/2021)
 16. (31/12/2021)
 17. (31/12/2021)
 18. (31/12/2021)
 19. (31/12/2021)
 20. (31/12/2021)
 21. (31/12/2021)
 22. (31/12/2021)
 23. (31/12/2021)
 24. (30/12/2021) Nghị quyết 165/NQ-CP năm 2021 về tháo gỡ vướng mắc liên quan đến cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, kiểm tra chất lượng trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn do phải thực hiện quy định về phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
 25. (30/12/2021) Quyết định 5937/QĐ-BYT năm 2021 bổ sung các danh mục mã dùng chung áp dụng trong quản lý và giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 26. (30/12/2021) Quyết định 5946/QĐ-BYT năm 2021 sửa đổi nội dung trong “Kế hoạch triển khai điều trị viêm gan vi rút C trên người bệnh đồng nhiễm HIV/viêm gan vi rút C do Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ, giai đoạn 2021-2023” kèm theo Quyết định 1207/QĐ-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 27. (30/12/2021) Nghị quyết 12/2021/NQ-UBTVQH15 về cho phép thực hiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 28. (30/12/2021) Quyết định 5952/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 155/2018/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành
 29. (30/12/2021)
 30. (30/12/2021)
 31. (29/12/2021) Quyết định 5913/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt tài liệu “Tiêu chí và hướng dẫn đánh giá công nhận Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 32. (29/12/2021) Quyết định 5905/QĐ-BYT năm 2021 về Kế hoạch hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật về y tế năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 33. (29/12/2021) Công văn 13985/BGTVT-CYT năm 2021 về cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
 34. (29/12/2021) Quyết định 5914/QĐ-BYT năm 2021 về Đề án “Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2021-2025” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 35. (29/12/2021) Quyết định 5895/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2022-2023 do COVAX Facility hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 36. (29/12/2021)
 37. (29/12/2021) Quyết định 5924/QĐ-BYT năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 38. (29/12/2021) Quyết định 5911/QĐ-BYT năm 2021 về công nhận "Báo cáo kết quả đánh giá thực trạng năng lực hệ thống Phục hồi chức năng ở Việt Nam" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 39. (29/12/2021) Công văn 11042/BYT-DP năm 2021 về điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
 40. (29/12/2021)
 41. (29/12/2021)
 42. (29/12/2021)
 43. (29/12/2021)
 44. (01/01/2022)
 45. (01/01/2022) Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
 46. (28/12/2021)
 47. (28/12/2021)
 48. (28/12/2021)
 49. (28/12/2021) Công văn 4697/UBND-KGVX năm 2021 triển khai áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh do thành phố Hà Nội ban hành
 50. (28/12/2021) Công văn 11011/BYT-KCB năm 2021 về xét nghiệm để phát hiện người mắc COVID-19 và cho người bệnh ra viện do Bộ Y tế ban hành
 51. (27/12/2021) Quyết định 2233/QĐ-BGTVT năm 2021 sửa đổi nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 52. (27/12/2021)
 53. (27/12/2021)
 54. (27/12/2021)
 55. (27/12/2021)
 56. (27/12/2021) Quyết định 5865/QĐ-BYT năm 2021 về áp dụng cơ chế một cửa quốc gia đối với 02 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 57. (27/12/2021) Kế hoạch 310/KH-UBND năm 2021 ứng phó với biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 (chủng Omicron) trên địa bàn thành phố Hà Nội
 58. (01/01/2022) Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 59. (01/01/2022) Quyết định 43/2021/QĐ-UBND quy định về giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
 60. (01/01/2022) Official Dispatch No. 10688/BYT-MT dated December 16, 2021 on COVID-19 prevention and control associated with entrants
 61. (01/01/2022) Quyết định 5652/QĐ-BYT năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bị bãi bỏ lĩnh vực trang thiết bị y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế
 62. (01/01/2022) Decree No. 109/2021/ND-CP dated December 08, 2021 on providing for healthcare facilities eligible for narcotic substance dependence diagnosis and applications and procedures for narcotic substance dependence diagnosis
 63. (01/01/2022) Thông tư 17/2021/TT-BYT hướng dẫn tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 64. (01/01/2022)

Lĩnh vực Vi phạm hành chính

 1. (01/01/2022)
 2. (01/01/2022)
 3. (01/01/2022)
 4. (31/12/2021)
 5. (01/01/2022)
 6. (01/01/2022)
 7. (01/01/2022) Nghị định 137/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng
 8. (01/01/2022) Nghị định 140/2021/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
 9. (01/01/2022) Nghị định 138/2021/NĐ-CP về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
 10. (01/01/2022) Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình
 11. (01/01/2022)
 12. (01/01/2022)
 13. (01/01/2022)
 14. (01/01/2022) Nghị định 126/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử
 15. (01/01/2022) Nghị định 128/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 156/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
 16. (01/01/2022) Nghị định 130/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em
 17. (01/01/2022)
 18. (01/01/2022) Nghị định 127/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
 19. (01/01/2022)
 20. (01/01/2022) Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
 21. (01/01/2022) Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
 22. (01/01/2022)
 23. (01/01/2022) Quyết định 30/2021/QĐ-UBND quy định về thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Yên Bái
 24. (01/01/2022) Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập
 25. (01/01/2022) Decree No. 102/2021/ND-CP dated November 16, 2021 on amendments to some articles of Decrees on penalties for administrative violations against regulations on tax and invoicing; customs; insurance business and lottery business; management and use of public property, thrift practice and wastefulness combat; national reserve; state treasury; accounting and independent audit
 26. (01/01/2022) Nghị định 100/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
 27. (01/01/2022) Decree No. 100/2021/ND-CP dated November 15, 2011 on amendments to some articles of Decree No. 95/2016/ND-CP on penalties for administrative violations against regulations on statistics
 28. (01/01/2022) Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020
 29. (01/01/2022) Law No. 67/2020/QH14 dated November 13, 2020 amendments and supplements to certain Articles of the Law on Handling of Administrative Violations

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (31/12/2021) Công điện 11/CĐ-TCT năm 2021 thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo quy định tại Nghị quyết 13/2021/UBTVQH15 sửa đổi Tiểu mục 2 Mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường đã được sửa đổi theo Nghị quyết 1148/2020/UBTVQH14 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế điện
 2. (01/01/2022) Thông tư 127/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Thông tư 94/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 307/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 3. (31/12/2021)
 4. (31/12/2021)
 5. (30/12/2021)
 6. (30/12/2021)
 7. (29/12/2021)
 8. (29/12/2021)
 9. (28/12/2021)
 10. (28/12/2021)
 11. (27/12/2021)
 12. (27/12/2021)
 13. (01/01/2022) Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 14. (01/01/2022) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 15. (01/01/2022) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 16. (01/01/2022) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 17. (01/01/2022) Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập
 18. (01/01/2022) Decree No. 102/2021/ND-CP dated November 16, 2021 on amendments to some articles of Decrees on penalties for administrative violations against regulations on tax and invoicing; customs; insurance business and lottery business; management and use of public property, thrift practice and wastefulness combat; national reserve; state treasury; accounting and independent audit
 19. (30/12/2021) Nghị định 101/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP
 20. (30/12/2021) Decree No. 101/2021/ND-CP dated November 15, 2021 on amendments to The Government’s Decree No. 122/2016/ND-CP and Decree No. 57/2020/ND-CP on amendments to The Government’s Decree No. 122/2016/ND-CP on preferential export and import tariff schedules, lists of commodities, absolute, mixed and out-of-quota import duty rates, and to the Decree No. 125/2017/ND-CP on amendments to Decree No. 122/2016/ND-CP
 21. (01/01/2022)

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (03/01/2022)
 2. (31/12/2021)
 3. (31/12/2021) Quyết định 3586/QÐ-BVHTTDL năm 2021 về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 25/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022-2026 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 4. (31/12/2021) Chỉ thị 35/CT-TTg năm 2021 về việc tăng cường biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 5. (31/12/2021) Chỉ thị 36/CT-TTg năm 2021 về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (31/12/2021) Quyết định 2260/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ các phân khu chức năng của Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (01/01/2022) Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình
 8. (31/12/2021)
 9. (31/12/2021)
 10. (01/01/2022)
 11. (30/12/2021) Quyết định 2238/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (01/01/2022) Nghị định 130/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em
 13. (30/12/2021)
 14. (30/12/2021)
 15. (01/01/2022)
 16. (29/12/2021) Quyết định 2219/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình Sách quốc gia giai đoạn 2022-2026 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 17. (29/12/2021)
 18. (29/12/2021)
 19. (29/12/2021)
 20. (28/12/2021) Quyết định 2215/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 21. (01/01/2022)
 22. (28/12/2021)
 23. (28/12/2021) Quyết định 2214/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2021-2026 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 24. (27/12/2021)
 25. (27/12/2021)
 26. (27/12/2021)
 27. (01/01/2022) Quyết định 66/2021/QĐ-UBND sửa đổi Điều 6 Quy chế quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An kèm theo Quyết định 28/2018/QĐ-UBND do tỉnh Ninh Bình ban hành
 28. (01/01/2022) Nghị định 109/2021/NĐ-CP quy định về cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy
 29. (01/01/2022) Decree No. 109/2021/ND-CP dated December 08, 2021 on providing for healthcare facilities eligible for narcotic substance dependence diagnosis and applications and procedures for narcotic substance dependence diagnosis
 30. (01/01/2022)
 31. (01/01/2022) Nghị định 105/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy
 32. (31/12/2021) Quyết định 20/2021/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 14/2017/QĐ-UBND quy định về trợ cấp nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; trợ cấp xã hội tại cộng đồng; hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng và chính sách trợ giúp xã hội khác đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 33. (01/01/2022) Thông tư 18/2021/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn chẩn đoán và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 34. (01/01/2022) Circular No. 18/2021/TT-BYT dated November 16, 2021 on diagnostic criteria and professional procedures for identifying narcotic addiction
 35. (01/01/2022) Quyết định 61/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 36. (01/01/2022) Thông tư 11/2021/TT-BVHTTDL quy định về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
 37. (01/01/2022) Quyết định 1265/QĐ-BTTTT năm 2021 công bố Tiêu chí chất lượng sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực thông tin, tuyên truyền đối với hạng mục sản xuất, truyền dẫn, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
 38. (01/01/2022) Quyết định 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 39. (01/01/2022) Law No. 73/2021/QH14 dated March 30, 2021 on Prevention and Control of Narcotic Substances
 40. (01/01/2022) Luật Phòng, chống ma túy năm 2021

Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

 1. (01/01/2022)

Lĩnh vực Thương mại

 1. (01/01/2022)
 2. (03/01/2022)
 3. (01/01/2022)
 4. (01/01/2022) Nghị định 137/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng
 5. (31/12/2021)
 6. (30/12/2021)
 7. (30/12/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-TTg quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (30/12/2021)
 9. (30/12/2021)
 10. (29/12/2021)
 11. (28/12/2021) Công văn 8433/BCT-AP năm 2021 triển khai kết quả Kỳ họp 4 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ả-rập Xê-út do Bộ Công thương ban hành
 12. (28/12/2021) Thông báo 352/TB-VPCP 2021 kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội
 13. (28/12/2021) Thông báo 351/TB-VPCP 2021 kết luận tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội
 14. (28/12/2021)
 15. (28/12/2021) Quyết định 3418/QĐ-BKHCN năm 2021 phê duyệt khung Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 16. (27/12/2021)
 17. (02/01/2022) Thông tư 103/2021/TT-BTC hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 18. (02/01/2022) Thông tư 104/2021/TT-BTC hướng dẫn phương pháp xác định yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 19. (02/01/2022) Circular No. 104/2021/TT-BTC dated November 18, 2021 on guiding methods of determining constituents in base petrol and oil price formula
 20. (02/01/2022) Circular No. 17/2021/TT-BCT dated November 15, 2021 on amendments and supplements to The Circular No. 38/2014/TT-BCT elaborating on several articles of The Government’s Decree No. 83/2014/ND-CP on petrol and oil trading
 21. (02/01/2022) Decree No. 95/2021/ND-CP dated November 01, 2021 on amendments to some articles of The Government’s Decree No. 83/2014/ND-CP of petrol and oil trading
 22. (02/01/2022) Nghị định 95/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu
 23. (31/12/2021) Thông tư 93/2021/TT-BTC quy định về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 24. (01/01/2022) Thông tư 85/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung về thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 25. (01/01/2022) Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử
 26. (01/01/2022) Decree No. 85/2021/ND-CP dated September 25, 2021 on amendments to Government’s Decree No. 52/2013/ND-CP on e-commerce
 27. (01/01/2022) Thông tư 46/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng natri hydroxit công nghiệp do Bộ Công thương ban hành
 28. (01/01/2022) Thông tư 49/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng Poly Aluminium Chloride (PAC) do Bộ Công thương ban hành
 29. (01/01/2022) Thông tư 48/2020/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm do Bộ Công thương ban hành

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương

 1. (01/01/2022)
 2. (31/12/2021)
 3. (31/12/2021)
 4. (31/12/2021)
 5. (30/12/2021)
 6. (30/12/2021)
 7. (30/12/2021) Quyết định 2222/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (30/12/2021) Quyết định 2239/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (30/12/2021)
 10. (30/12/2021)
 11. (30/12/2021)
 12. (27/12/2021)
 13. (27/12/2021)
 14. (01/01/2022) Quyết định 44/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 15. (01/01/2022) Nghị định 112/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 16. (01/01/2022) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; chức danh, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với người thực hiện nhiệm vụ khác ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam
 17. (01/01/2022) Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

 1. (31/12/2021)
 2. (01/01/2022) Thông tư 127/2021/TT-BTC sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Thông tư 94/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 307/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 3. (31/12/2021)
 4. (31/12/2021)
 5. (31/12/2021)
 6. (01/01/2022)
 7. (30/12/2021)
 8. (30/12/2021) Quyết định 2222/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 9. (28/12/2021)
 10. (28/12/2021)
 11. (01/01/2022) Quyết định 71/2021/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 12. (01/01/2022) Quyết định 1934/QĐ-KTNN năm 2021 về Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước
 13. (01/01/2022) Thông tư 95/2021/TT-BTC quy định về việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 14. (31/12/2021) Thông tư 93/2021/TT-BTC quy định về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 15. (01/01/2022) Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử
 16. (01/01/2022) Decree No. 85/2021/ND-CP dated September 25, 2021 on amendments to Government’s Decree No. 52/2013/ND-CP on e-commerce
 17. (01/01/2022) Thông tư 02/2021/TT-BTTTT về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin báo cáo trong Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia" do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Lĩnh vực Thủ tục Tố tụng

 1. (31/12/2021)
 2. (27/12/2021)

Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

 1. (01/01/2022)
 2. (31/12/2021)
 3. (31/12/2021) Quyết định 2652/QĐ-BTNMT công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
 4. (31/12/2021) Công điện 11/CĐ-TCT năm 2021 thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo quy định tại Nghị quyết 13/2021/UBTVQH15 sửa đổi Tiểu mục 2 Mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường đã được sửa đổi theo Nghị quyết 1148/2020/UBTVQH14 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế điện
 5. (31/12/2021) Quyết định 5959/QĐ-BYT năm 2021 về Bộ Tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 6. (31/12/2021)
 7. (31/12/2021)
 8. (01/01/2022)
 9. (01/01/2022)
 10. (28/12/2021)
 11. (28/12/2021)
 12. (27/12/2021)
 13. (27/12/2021)
 14. (27/12/2021)
 15. (27/12/2021) Quyết định 2204/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 16. (01/01/2022) Quyết định 26/2021/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
 17. (01/01/2022) Quyết định 43/2021/QĐ-UBND quy định về giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
 18. (30/12/2021) Quyết định 48/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu
 19. (01/01/2022) Quyết định 42/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 20. (01/01/2022) Quyết định 71/2021/QĐ-UBND về Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 21. (27/12/2021) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái
 22. (31/12/2021) Quyết định 54/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức chi các hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Long An
 23. (01/01/2022) Quyết định 56/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 768/2014/QĐ-UBND
 24. (01/01/2022) Thông tư 12/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn về việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 25. (01/01/2022) Circular No. 12/2021/TT-BNNPTNT dated October 26, 2021 on guidelines for collection and treatment of livestock waste and agricultural by-products to be reused for other purposes
 26. (01/01/2022) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 27. (01/01/2022) Quyết định 25/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 28. (30/12/2021) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 69:2021/BTNMT về Quan trắc hải văn
 29. (01/01/2022) Thông tư 06/2021/TT-BGTVT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (31/12/2021) Quyết định 2259/QĐ-TTg năm 2021 về gia hạn thời gian giải ngân Thỏa thuận vay Chính phủ Đức ký ngày 10 tháng 10 năm 2016 cho Dự án "Lưới điện hiệu quả tại các thành phố vừa và nhỏ, Giai đoạn 1" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (31/12/2021) Nghị quyết 167/NQ-CP năm 2021 về ký Hiệp định Tài chính giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) do Chính phủ ban hành
 3. (31/12/2021) Quyết định 2262/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hảnh tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (31/12/2021) Quyết định 2294/QĐ-BGTVT năm 2021 về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải
 5. (31/12/2021)
 6. (31/12/2021)
 7. (01/01/2022)
 8. (31/12/2021)
 9. (30/12/2021) Quyết định 2229/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương tham gia Dự án khu vực “Nâng cao hiệu quả quản lý nước tưới trong hệ thống tưới tự chảy trong khu vực ASEAN” sử dụng vốn không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản thông qua Quỹ hội nhập ASEAN-Nhật Bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 10. (30/12/2021) Quyết định 2236/QĐ-TTg năm 2021 về giao dự toán chi ngân sách Nhà nước để cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại thực hiện cho vay chương trình tín dụng chính sách theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 11. (30/12/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-TTg quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 12. (30/12/2021)
 13. (29/12/2021) Nghị quyết 163/NQ-CP năm 2021 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bưu chính, viễn thông; Dân sự; Giáo dục, đào tạo; Tài chính; Tài nguyên; Văn hóa, thể thao, du lịch; Y tế, dược và 20 đề mục do Chính phủ ban hành
 14. (29/12/2021)
 15. (28/12/2021) Thông báo 352/TB-VPCP 2021 kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội
 16. (28/12/2021) Thông báo 351/TB-VPCP 2021 kết luận tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội
 17. (28/12/2021)
 18. (28/12/2021)
 19. (28/12/2021)
 20. (27/12/2021)
 21. (01/01/2022) Quyết định 73/2021/QĐ-UBND sửa đổi khoản 1 Điều 4 Quyết định 28/2019/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể; thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
 22. (31/12/2021) Quyết định 40/2021/QĐ-UBND về Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 23. (01/01/2022) Quyết định 43/2021/QĐ-UBND quy định về giảm giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
 24. (01/01/2022) Quyết định 33/2021/QĐ-UBND về đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
 25. (01/01/2022) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số nội dung Quy định tại Quyết định 3008/2015/QĐ-UBND về thành lập Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa
 26. (01/01/2022) Quyết định 44/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
 27. (28/12/2021) Quyết định 81/2021/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hòa Bình
 28. (31/12/2021) Quyết định 54/2021/QĐ-UBND quy định về nội dung chi và mức chi các hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Long An
 29. (01/01/2022) Quyết định 56/2021/QĐ-UBND quy định về tài sản công có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đồng Nai
 30. (01/01/2022) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 31. (01/01/2022) Nghị quyết 09/2021/UBTVQH15 về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2022-2024 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 32. (02/01/2022) Thông tư 103/2021/TT-BTC hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 33. (01/01/2022)
 34. (01/01/2022) Quyết định 27/2021/QĐ-UBND quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
 35. (01/01/2022) Thông tư 97/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2020/TT-BTC quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 36. (01/01/2022) Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
 37. (01/01/2022) Thông tư 95/2021/TT-BTC quy định về việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 38. (31/12/2021) Thông tư 93/2021/TT-BTC quy định về cấu trúc, định dạng dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 39. (01/01/2022) Thông tư 90/2021/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 40. (01/01/2022) Nghị quyết 01/2021/UBTVQH15 quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
 41. (01/01/2022) Quyết định 39/2021/QĐ-UBND quy định về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực Giáo dục

 1. (31/12/2021) Công văn 4491/UBND-VX năm 2021 về tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 2. (31/12/2021) Quyết định 4996/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Quy chế bình chọn "Nhà giáo tiêu biểu của năm" do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 3. (31/12/2021)
 4. (30/12/2021) Quyết định 4969/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Kế hoạch phát triển Công tác xã hội trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 5. (30/12/2021) Quyết định 2239/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 6. (01/01/2022) Nghị định 127/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
 7. (29/12/2021) Nghị quyết 163/NQ-CP năm 2021 phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bưu chính, viễn thông; Dân sự; Giáo dục, đào tạo; Tài chính; Tài nguyên; Văn hóa, thể thao, du lịch; Y tế, dược và 20 đề mục do Chính phủ ban hành
 8. (29/12/2021) Công văn 6190/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2021 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, an ninh trật tự trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội Xuân 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 9. (28/12/2021) Quyết định 4925/QĐ-BGDĐT năm 2021 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 10. (28/12/2021) Công văn 6170/BGDĐT-KHTC năm 2021 hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm 2022 thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Lĩnh vực Đầu tư

 1. (31/12/2021)
 2. (31/12/2021)
 3. (31/12/2021)
 4. (31/12/2021)
 5. (31/12/2021)
 6. (30/12/2021) Quyết định 39/2021/QĐ-TTg quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 7. (30/12/2021)
 8. (29/12/2021)
 9. (01/01/2022) Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
 10. (28/12/2021) Thông báo 352/TB-VPCP 2021 kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội
 11. (28/12/2021) Thông báo 351/TB-VPCP 2021 kết luận tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội
 12. (28/12/2021)
 13. (28/12/2021)
 14. (01/01/2022)
 15. (27/12/2021)
 16. (27/12/2021)
 17. (01/01/2022) Quyết định 34/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một số nội dung Quy định tại Quyết định 3008/2015/QĐ-UBND về thành lập Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa
 18. (01/01/2022) Thông tư 09/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
 19. (01/01/2022) Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán

 1. (27/12/2021)
 2. (01/01/2022) Quyết định 03/2021/QĐ-KTNN quy định về trình tự lập, thẩm định, xét duyệt và ban hành kế hoạch kiểm toán tổng quát của cuộc kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
 3. (01/01/2022) Quyết định 1934/QĐ-KTNN năm 2021 về Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của Kiểm toán Nhà nước
 4. (01/01/2022) Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập
 5. (01/01/2022) Decree No. 102/2021/ND-CP dated November 16, 2021 on amendments to some articles of Decrees on penalties for administrative violations against regulations on tax and invoicing; customs; insurance business and lottery business; management and use of public property, thrift practice and wastefulness combat; national reserve; state treasury; accounting and independent audit
 6. (01/01/2022) Thông tư 90/2021/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 7. (01/01/2022) Thông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành


Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 1. (01/01/2022) Quyết định 619/QĐ-TTg năm 2017 Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 2. (01/01/2022) Nghị định 136/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 3. (31/12/2021) Thông tư 02/2014/TT-BKHCN sửa đổi Điều 2 Quyết định 04/2008/QĐ-BKHCN về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 4. (01/01/2022) Nghị định 02/2014/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
 5. (01/01/2022) Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
 6. (01/01/2022) Nghị định 144/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em
 7. (01/01/2022) Thông tư 12/2013/TT-BTP quy định quy trình ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành
 8. (01/01/2022) Nghị định 94/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 147/2003/NĐ-CP quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
 9. (01/01/2022) Nghị định 94/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng
 10. (01/01/2022) Nghị định 94/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống ma túy sửa đổi về quản lý sau cai nghiện ma túy
 11. (01/01/2022) Luật phòng, chống ma túy sửa đổi 2008
 12. (01/01/2022) Nghị định 135/2004/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên, người tự nguyện vào cở sở chữa bệnh
 13. (01/01/2022) Nghị định 147/2003/NĐ-CP về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện
 14. (01/01/2022) Luật Phòng, chống ma túy 2000

Lĩnh vực Thể thao - Y tế

 1. (27/12/2021) Quyết định 2036/QĐ-BGTVT năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 kèm theo Quyết định 1840/QĐ-BGTVT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 2. (01/01/2022) Nghị định 03/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 68 Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi tại Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
 3. (29/12/2021) Quyết định 3451/QĐ-BYT năm 2019 về phê duyệt tài liệu "Tiêu chí và hướng dẫn đánh giá công nhận Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 4. (01/01/2022) Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
 5. (31/12/2021) Quyết định 6573/QĐ-BYT năm 2016 hướng dẫn triển khai cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 6. (01/01/2022) Nghị định 136/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 7. (31/12/2021) Quyết định 3638/QĐ-BYT năm 2016 phê duyệt Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
 8. (01/01/2022) Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
 9. (01/01/2022) Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Lao động thương binh và Xã hội - Bộ Công An ban hành
 10. (01/01/2022) Nghị định 135/2004/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên, người tự nguyện vào cở sở chữa bệnh
 11. (01/01/2022) Nghị định 147/2003/NĐ-CP về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Lĩnh vực Vi phạm hành chính

 1. (01/01/2022) Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
 2. (01/01/2022) Nghị định 80/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 147/2003/NĐ-CP quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định 135/2004/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
 3. (01/01/2022) Nghị định 97/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
 4. (01/01/2022) Nghị định 136/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 5. (01/01/2022) Nghị định 56/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
 6. (01/01/2022) Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
 7. (01/01/2022) Nghị định 17/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất
 8. (01/01/2022) Nghị định 132/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
 9. (01/01/2022) Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA Quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Lao động thương binh và Xã hội - Bộ Công An ban hành
 10. (01/01/2022) Nghị định 02/2014/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
 11. (01/01/2022) Nghị định 165/2013/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường
 12. (01/01/2022) Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
 13. (01/01/2022) Nghị định 144/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em
 14. (01/01/2022) Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
 15. (01/01/2022) Nghị định 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất
 16. (01/01/2022) Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
 17. (01/01/2022) Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
 18. (01/01/2022) Nghị định 55/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới
 19. (01/01/2022) Nghị định 135/2004/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên, người tự nguyện vào cở sở chữa bệnh

Lĩnh vực Bộ máy hành chính

 1. (01/01/2022) Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
 2. (01/01/2022) Nghị định 97/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
 3. (01/01/2022) Quyết định 619/QĐ-TTg năm 2017 Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 4. (31/12/2021) Thông tư 01/2017/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
 5. (30/12/2021) Quyết định 63/2016/QĐ-UBND Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021
 6. (01/01/2022) Thông tư 208/2015/TT-BTC về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn do Bộ Tài chính ban hành
 7. (31/12/2021) Thông tư liên tịch 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ ban hành
 8. (01/01/2022) Nghị định 165/2013/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường
 9. (01/01/2022) Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
 10. (01/01/2022) Nghị định 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất
 11. (01/01/2022) Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
 12. (01/01/2022) Thông tư 12/2013/TT-BTP quy định quy trình ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành
 13. (01/01/2022) Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
 14. (31/12/2021) Thông tư 09/2013/TT-BKHCN hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực Tài chính nhà nước

 1. (01/01/2022) Thông tư 70/2020/TT-BTC về kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành
 2. (01/01/2022) Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
 3. (01/01/2022) Nghị định 03/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 68 Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi tại Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
 4. (01/01/2022) Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 5. (01/01/2022) Thông tư 128/2018/TT-BTC quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 6. (01/01/2022) Thông tư 317/2016/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 7. (01/01/2022) Thông tư 61/2016/TT-BTC Hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 8. (01/01/2022) Nghị định 165/2013/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường
 9. (01/01/2022) Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí

 1. (01/01/2022) Thông tư 79/2017/TT-BTC về sửa đổi tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 2. (01/01/2022) Thông tư 31/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 3. (01/01/2022) Thông tư 06/2017/TT-BTC sửa đổi khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. (01/01/2022) Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 5. (01/01/2022) Thông tư 208/2015/TT-BTC về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn do Bộ Tài chính ban hành
 6. (01/01/2022) Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 7. (01/01/2022) Thông tư 71/2010/TT-BTC hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường do Bộ Tài chính ban hành